Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009

Kazalo

1307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 11 Gumnišče, stran 4186.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/07, Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica in Š 13 Želimlje (Uradni list RS, št. 83/07) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 23. redni seji dne 31. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 11 Gumnišče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 11 Gumnišče (Uradni list RS, št. 81/05).
II. POSEBNA MERILA IN POGOJI
2. člen
V PRILOGI 2, se na koncu sklopa popisa projektne dokumentacije za predvideno dograditev javnega vodovodnega omrežja, doda nova alinea:
»– Vodovod Gorenje Blato, št. proj. Hidrosvet d.o.o., v izdelavi«.
III. KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2009
Škofljica, dne 3. aprila 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.