Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009

Kazalo

694. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko, stran 2428.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 UPB in 41/07 – popravek 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04) je Občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji dne 2. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko
1.
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve: Pomoč družini na domu v višini 14,10 EUR za efektivno uro storitve od 1. 2. 2009 dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški vodenja 1,70 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 12,40 EUR/uro.
2.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 7,90 EUR in je sestavljena iz subvencije:
– za stroške vodenja v višini 1,70 EUR/uro in
– 50% cene neposredne oskrbe oziroma 6,20 EUR/uro.
3.
Prispevek uporabnika znaša 6,20 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. februarja 2009 dalje do sprejema novega sklepa.
Št. 1221/2009
Vransko, dne 2. marca 2009
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost