Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009

Kazalo

693. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vransko, stran 2428.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Ust. Odl.) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji dne 2. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vransko
1. člen
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vransko, objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/99, se spremni tako, da se v celoti črta besedilo 16. člena in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Občinska uprava v režijskem obratu, ki je nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja javnih tržnic,
– urejanja in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje.«
2. člen
Ostale določbe Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99) ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 015-03/002/99
Vransko, dne 2. marca 2009
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost