Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009

Kazalo

583. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2009, stran 2186.

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) Vlada Republike Slovenije sprejme
S K L E P
o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2009
I.
Cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2009 so:
– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0555 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč in zasneževanje smučišč: 0,0555 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,0083 eura na 100 m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča: 0,0508 eura na m3 odvzete vode;
– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah: 0,38 eura na 100 m3 odvzete vode;
– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za javno oskrbo s pitno vodo, za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: 0,0555 eura na m3 odvzete vode;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni moči enako ali več kot 10 MW: 1,2519 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni moči do 10 MW: 0,1694 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave: 0,1694 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za pridobivanje toplote: 0,0847 eura na MWh energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode;
– za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0029 eura na 100 m3 letno razpoložljive vode za odvzem iz vodnega vira;
– za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,000805 eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega vzreji rib;
– za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 0,00412 eura na m2 površine morskega dobra, namenjenega vzreji vodnih organizmov;
– za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: 0,00161 eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega komercialnemu ribolovu;
– za rabo naplavin: 1,2281 eura na m3 odvzetega proda in 5,5083 eura na m3 odvzete mivke;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč za plovila: 0,2086 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč za plovila: 0,0111 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč: 0,8346 eura na m2 površine vodnega zemljišča.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-9/2009/5
Ljubljana, dne 19. februarja 2009
EVA 2009-2511-0065
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister