Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

390. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, stran 1151.

Na podlagi drugega odstavka 355. člena in tretjega odstavka 382. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS in 125/08) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog (davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.
2. člen
Zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun na obrazcu DDPO, ki je priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, katerega se izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca DDPO, ki je priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Zavezanec poleg prilog iz prvega odstavka tega člena predloži podatke v skladu z metodologijo, ki je priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter podatke na obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posamezne priloge priloge 3a do 19 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Zavezanec, ki na podlagi prvega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS in 125/08; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) podatke v skladu z metodologijo, ki je priloga 3 tega pravilnika, predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), mora podpisati izjavo, ki je v prilogi 1 tega pravilnika in v kateri navede, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES.
3. člen
Zavezanec predloži davčni obračun in podatke iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika v elektronski obliki. Navodilo za predložitev davčnega obračuna v elektronski obliki je priloga 20 tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 46/07).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki vključuje obdobje od 1. januarja 2008 dalje, in se davčni obračun predlaga po dnevu objave tega pravilnika.
Št. 420-14/2008/22
Ljubljana, dne 28. januarja 2009
EVA 2008-1611-0135
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost