Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

37. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah, stran 68.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 – odl. US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) je Občinski svet Občine Luče na 11. seji dne 14. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o občinskih cestah
1. člen
Spremeni se 26. člen Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 41/04), in sicer se odslej glasi:
»Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z gospodarsko javno službo.
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z gospodarsko javno službo.
(3) Javna služba, ki opravlja vzdrževanje občinskih cest, mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
(4) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja pristojen občinski upravni organ, po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2008
Luče, dne 14. oktobra 2008
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost