Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija, stran 15868.

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – ZJC-UPB1, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZcestV), 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Idrija (Uradni list RS, št. 94/08) ter skladno z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 01/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 16. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o občinskih cestah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 65/02, 113/03, 111/08) se drugi odstavek 26. člena spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija zagotavlja izvajanje javne službe iz prejšnjega odstavka v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– ali s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva v obliki javno-naročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem.«
V tretjem odstavku se črtata prva dva stavka.
2. člen
Doda se nov 60. člen, ki se glasi:
»Komunala d.o.o., Carla Jakoba 4, Idrija, začasno izvaja javno službo vzdrževanja javnih cest v Občini Idrija v dosedanjem obsegu do ureditve izvajanja te javne službe skladno z določbami tega odloka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34711-9/97
Idrija, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost