Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5251. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Mestni občini Celje, stran 15840.

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/95, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 21. seji dne 3. decembra 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Mestni občini Celje
1. člen
Opredeljene nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi, sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Mestni občini Celje. Te nepremičnine so:
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|Št.|Nepremičnina/uporaba|Lokacija  |K.o.  |Zk.  |Parc. |m2  |
|  |oziroma namen    |      |    |vl.  |št.  |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|1. |Osrednja knjižnice |Muzejski  |Celje  |828  |2429  |4700 |
|  |Celje        |trg 1A,  |    |   |    |   |
|  |          |Celje   |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|2. |Prostori Muzeja   |Prešernova |Celje  |776  |2392  |1690 |
|  |novejše zgodovine  |17, Celje |    |   |    |   |
|  |Celje (upravni in  |      |    |   |    |   |
|  |razstavni prostori) |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|3. |Atelje Pelikan –  |Razlagova |Celje  |49  |2343/1 |126 |
|  |prostori Muzeja   |5, Celje, |    |   |    |   |
|  |novejše zgodovine  |I. in II. |    |   |    |   |
|  |Celje        |nadstropje |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|4. |Prostori Muzeja   |Prešernova |Celje  |776  |2392  |310 |
|  |novejše zgodovine  |19     |    |   |    |   |
|  |Celje        |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|5. |Prostori Muzeja   |Zagata 2  |Celje  |1558 |2390/5 |400 |
|  |novejše zgodovine – |Celje,   |    |   |    |   |
|  |otroški muzej    |I. in II. |    |   |    |   |
|  |          |nadstropje |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|6. |Knežji dvorec Celje:|Trg    |Celje  |1947 |2036/1 |10665|
|  |prostori Mestne   |Celjskih  |    |   |2036/22|   |
|  |občine Celje,    |knezov 8  |    |   |    |   |
|  |upravni in razstavni|      |    |   |    |   |
|  |prostori      |      |    |   |    |   |
|  |Pokrajinskega muzeja|      |    |   |    |   |
|  |Celje, razstavni  |      |    |   |    |   |
|  |prostori Zavoda   |      |    |   |    |   |
|  |Celeia Celje,    |      |    |   |    |   |
|  |vključno z Galerijo |      |    |   |    |   |
|  |sodobne umetnosti  |      |    |   |    |   |
|  |Celje        |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|7. |Stara grofija –   |Muzejski  |Celje  |827  |2430  |2646 |
|  |prostori      |trg 1   |    |   |    |   |
|  |Pokrajinskega muzeja|      |    |   |    |   |
|  |Celje        |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|8. |Vodni stolp –    |Kocenova  |Celje  |827  |2474  |188 |
|  |prostori      |ul.    |    |   |    |   |
|  |Pokrajinskega muzeja|      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|9. |Likovni salon Celje |Trg    |Celje  |1545 |2035/1 |115 |
|  |– prostori Narodnega|celjskih  |    |   |    |   |
|  |doma Celje     |knezov 9  |    |   |    |   |
|  |(pritličje)     |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|10.|Slovensko ljudsko  |Gledališki |Celje  |153  |2042, |3050 |
|  |gledališče Celje  |trg 5,   |    |   |2043  |   |
|  |          |Celje   |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|11.|Celjski grad    |Celje   |Zagrad |194  |319  |8463 |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|12.|Prostori Mestne   |Trg    |Celje  |1545 |2035/1 |1161 |
|  |občine Celje –   |celjskih  |    |   |    |   |
|  |Celje, Narodni dom |knezov 9, |    |   |    |   |
|  |(dvorana s     |Celje   |    |   |    |   |
|  |stranskimi     |      |    |   |    |   |
|  |dvoranami)     |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|13.|Celje, Celjski dom |Krekov trg |Celje  |1687 |2348/2 |531 |
|  |(dvorana)      |3, Celje  |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|14.|Galerija Mozaik in |Gosposka  |Celje  |768  |856  |340 |
|  |Galerija Račka   |3/1    |    |   |857  |   |
|  |– I. in II.     |      |    |   |    |   |
|  |nadstropje zgradbe |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|15.|Etno galerija    |Slomškov  |Celje  |2494 |2463/2 |49  |
|  |Celeana       |trg 4   |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|16.|Prostori      |Gosposka 24|Celje  |1559 |2397  |56  |
|  |Pokrajinskega muzeja|      |    |   |    |   |
|  |Celje        |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|17.|Prostori      |Muzejski  |Celje  |1439 |2437  |137 |
|  |Pokrajinskega muzeja|trg 9   |    |   |    |   |
|  |Celje        |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|18.|Kulturno prosvetno |Stara   |Sp.   |1865 |1337/3 |278 |
|  |društvo Svoboda   |Dečkova  |Hudinja |   |1337/10|   |
|  |Celje        |cesta 10  |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|19.|DPD Svoboda Zagrad |Zagrad 60, |Zagrad |1257 |1495  |332 |
|  |Celje – Dom krajanov|      |    |   |    |   |
|  |– dvorana      |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|20.|Prosvetno društvo  |Šmartno v |Šmartno |6   |4   |300 |
|  |Dominik Hriberšek – |Rožni   |v rožni |   |    |   |
|  |dvorana krajanov – |dolini   |dolini |   |    |   |
|  |knjižnica      |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|21.|Kulturno umetniško |Kocbekova |Trnovlje|1561 |1333/2 |304 |
|  |društvo Ljubečna – |45,    |    |   |1333/3 |   |
|  |prostori krajevne  |Ljubečna  |    |   |    |   |
|  |skupnosti (dvorana z|      |    |   |    |   |
|  |odrom)       |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|22.|Kulturni dom Zarja |Kulturniška|Trnovlje|652  |286/32 |318 |
|  |Trnovlje – dvorana |4, Trnovlje|    |   |286/33 |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|23.|Kulturno društvo  |Škofja vas |Škofja |249  |1/4  |380 |
|  |bratov Dobrotinšek –|38     |vas   |   |    |   |
|  |dvorana       |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|24.|Hiša Pečovnik 44 – |Pečovnik 44|Zagrad |64  |167  |68  |
|  |zadnje domovanje  |      |    |   |    |   |
|  |Alme M. Karlin   |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|25.|Celjski mladinski  |Mariborska |Sp.   |1645/2|1684/1 |880 |
|  |center Celje –   |2     |Hudinja |1645/3|    |   |
|  |skupni prostori   |      |    |   |    |   |
|  |podstrešje     |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|26.|Dvorana krajanov  |Teharje 14 |Teharje |544  |577  |192 |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se v zemljiški knjigi zaznamujejo kot javna kulturna infrastruktura.
3. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 32/98).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-2/2008
Celje, dne 9. decembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
Po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti