Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5251. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Mestni občini Celje, stran 15840.

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/95, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 21. seji dne 3. decembra 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Mestni občini Celje
1. člen
Opredeljene nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi, sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Mestni občini Celje. Te nepremičnine so:
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|Št.|Nepremičnina/uporaba|Lokacija  |K.o.  |Zk.  |Parc. |m2  |
|  |oziroma namen    |      |    |vl.  |št.  |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|1. |Osrednja knjižnice |Muzejski  |Celje  |828  |2429  |4700 |
|  |Celje        |trg 1A,  |    |   |    |   |
|  |          |Celje   |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|2. |Prostori Muzeja   |Prešernova |Celje  |776  |2392  |1690 |
|  |novejše zgodovine  |17, Celje |    |   |    |   |
|  |Celje (upravni in  |      |    |   |    |   |
|  |razstavni prostori) |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|3. |Atelje Pelikan –  |Razlagova |Celje  |49  |2343/1 |126 |
|  |prostori Muzeja   |5, Celje, |    |   |    |   |
|  |novejše zgodovine  |I. in II. |    |   |    |   |
|  |Celje        |nadstropje |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|4. |Prostori Muzeja   |Prešernova |Celje  |776  |2392  |310 |
|  |novejše zgodovine  |19     |    |   |    |   |
|  |Celje        |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|5. |Prostori Muzeja   |Zagata 2  |Celje  |1558 |2390/5 |400 |
|  |novejše zgodovine – |Celje,   |    |   |    |   |
|  |otroški muzej    |I. in II. |    |   |    |   |
|  |          |nadstropje |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|6. |Knežji dvorec Celje:|Trg    |Celje  |1947 |2036/1 |10665|
|  |prostori Mestne   |Celjskih  |    |   |2036/22|   |
|  |občine Celje,    |knezov 8  |    |   |    |   |
|  |upravni in razstavni|      |    |   |    |   |
|  |prostori      |      |    |   |    |   |
|  |Pokrajinskega muzeja|      |    |   |    |   |
|  |Celje, razstavni  |      |    |   |    |   |
|  |prostori Zavoda   |      |    |   |    |   |
|  |Celeia Celje,    |      |    |   |    |   |
|  |vključno z Galerijo |      |    |   |    |   |
|  |sodobne umetnosti  |      |    |   |    |   |
|  |Celje        |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|7. |Stara grofija –   |Muzejski  |Celje  |827  |2430  |2646 |
|  |prostori      |trg 1   |    |   |    |   |
|  |Pokrajinskega muzeja|      |    |   |    |   |
|  |Celje        |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|8. |Vodni stolp –    |Kocenova  |Celje  |827  |2474  |188 |
|  |prostori      |ul.    |    |   |    |   |
|  |Pokrajinskega muzeja|      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|9. |Likovni salon Celje |Trg    |Celje  |1545 |2035/1 |115 |
|  |– prostori Narodnega|celjskih  |    |   |    |   |
|  |doma Celje     |knezov 9  |    |   |    |   |
|  |(pritličje)     |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|10.|Slovensko ljudsko  |Gledališki |Celje  |153  |2042, |3050 |
|  |gledališče Celje  |trg 5,   |    |   |2043  |   |
|  |          |Celje   |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|11.|Celjski grad    |Celje   |Zagrad |194  |319  |8463 |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|12.|Prostori Mestne   |Trg    |Celje  |1545 |2035/1 |1161 |
|  |občine Celje –   |celjskih  |    |   |    |   |
|  |Celje, Narodni dom |knezov 9, |    |   |    |   |
|  |(dvorana s     |Celje   |    |   |    |   |
|  |stranskimi     |      |    |   |    |   |
|  |dvoranami)     |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|13.|Celje, Celjski dom |Krekov trg |Celje  |1687 |2348/2 |531 |
|  |(dvorana)      |3, Celje  |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|14.|Galerija Mozaik in |Gosposka  |Celje  |768  |856  |340 |
|  |Galerija Račka   |3/1    |    |   |857  |   |
|  |– I. in II.     |      |    |   |    |   |
|  |nadstropje zgradbe |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|15.|Etno galerija    |Slomškov  |Celje  |2494 |2463/2 |49  |
|  |Celeana       |trg 4   |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|16.|Prostori      |Gosposka 24|Celje  |1559 |2397  |56  |
|  |Pokrajinskega muzeja|      |    |   |    |   |
|  |Celje        |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|17.|Prostori      |Muzejski  |Celje  |1439 |2437  |137 |
|  |Pokrajinskega muzeja|trg 9   |    |   |    |   |
|  |Celje        |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|18.|Kulturno prosvetno |Stara   |Sp.   |1865 |1337/3 |278 |
|  |društvo Svoboda   |Dečkova  |Hudinja |   |1337/10|   |
|  |Celje        |cesta 10  |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|19.|DPD Svoboda Zagrad |Zagrad 60, |Zagrad |1257 |1495  |332 |
|  |Celje – Dom krajanov|      |    |   |    |   |
|  |– dvorana      |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|20.|Prosvetno društvo  |Šmartno v |Šmartno |6   |4   |300 |
|  |Dominik Hriberšek – |Rožni   |v rožni |   |    |   |
|  |dvorana krajanov – |dolini   |dolini |   |    |   |
|  |knjižnica      |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|21.|Kulturno umetniško |Kocbekova |Trnovlje|1561 |1333/2 |304 |
|  |društvo Ljubečna – |45,    |    |   |1333/3 |   |
|  |prostori krajevne  |Ljubečna  |    |   |    |   |
|  |skupnosti (dvorana z|      |    |   |    |   |
|  |odrom)       |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|22.|Kulturni dom Zarja |Kulturniška|Trnovlje|652  |286/32 |318 |
|  |Trnovlje – dvorana |4, Trnovlje|    |   |286/33 |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|23.|Kulturno društvo  |Škofja vas |Škofja |249  |1/4  |380 |
|  |bratov Dobrotinšek –|38     |vas   |   |    |   |
|  |dvorana       |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|24.|Hiša Pečovnik 44 – |Pečovnik 44|Zagrad |64  |167  |68  |
|  |zadnje domovanje  |      |    |   |    |   |
|  |Alme M. Karlin   |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|25.|Celjski mladinski  |Mariborska |Sp.   |1645/2|1684/1 |880 |
|  |center Celje –   |2     |Hudinja |1645/3|    |   |
|  |skupni prostori   |      |    |   |    |   |
|  |podstrešje     |      |    |   |    |   |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
|26.|Dvorana krajanov  |Teharje 14 |Teharje |544  |577  |192 |
+---+--------------------+-----------+--------+------+-------+-----+
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se v zemljiški knjigi zaznamujejo kot javna kulturna infrastruktura.
3. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 32/98).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-2/2008
Celje, dne 9. decembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
Po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.