Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5235. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2009, stran 15777.

Na podlagi 118. in 122. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08) in na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2009
1. člen
Zneski olajšav, določeni v 111. členu, prvem in drugem odstavku 112. člena, 114. členu in v prvem odstavku 117. člena ter zneski skupnega dohodka, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku 111. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08; v nadaljnjem besedilu ZDoh-2) se za leto 2009 uskladijo tako, da znašajo:
1. splošna olajšava               3.051,35 eura
1.1. dodatna splošna olajšava za zavezance s  2.062,00 eura
skupnimi dohodki do 8.557,30 eura
1.2. dodatna splošna olajšava za zavezance s  1.031,00 eura
skupnimi dohodki nad 8.557,30 eura do
9.897,60 eura
2. osebne olajšave:
– invalidu s 100% telesno okvaro        16.314,90 eura
– po dopolnjenem 65. letu starosti       1.313,17 eura
3. posebna osebna olajšava za rezidenta, ki   3.051,35 eura
se izobražuje in ima status dijaka ali
študenta
4. posebna olajšava za prvega          2.251,46 eura
vzdrževanega otroka
5. posebna olajšava za vzdrževanega otroka,   8.157,99 eura
ki potrebuje posebno nego in varstvo
6. za vsakega nadaljnjega vzdrževanega
otroka se olajšava za prvega vzdrževanega
otroka oziroma olajšava za otroka, ki
potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:
– drugega vzdrževanega otroka za         196,16 eura
– tretjega vzdrževanega otroka za        1.830,81 eura
– četrtega vzdrževanega otroka za        3.465,46 eura
– petega vzdrževanega otroka za         5.100,11 eura
– vse nadaljnje vzdrževane otroke za glede   1.634,65 eura
na višino olajšave za predhodnega
vzdrževanega otroka
7. posebna olajšava za vsakega drugega     2.251,46 eura
vzdrževanega družinskega člana
8. olajšava za prostovoljno dodatno      2.604,54 eura.
pokojninsko zavarovanje
2. člen
Zneski neto letnih davčnih osnov iz prvega odstavka 122. člena ZDoh-2 se za leto 2009 uskladijo tako, da znašajo:
+--------------------------------+-----------------------------+
|če znaša neto letna davčna   |znaša dohodnina v eurih   |
|osnova v eurih         |               |
|nad do             |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
| 7.410,42            |       16%       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|7.410,42 14.820,83       |1.185,67 + 27% nad 7.410,42 |
+--------------------------------+-----------------------------+
|14.820,83            |3.186,48 + 41% nad 14.820,83 |
+--------------------------------+-----------------------------+
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 007-609/2008/5
Ljubljana, dne 5. decembra 2008
EVA 2008-1611-0155
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost