Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008

Kazalo

5182. Cenik storitev nameščanja plakatov v Občini Miren - Kostanjevica, stran 15726.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Odloka o plakatiranju v Občini Miren-Kostanjevica ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07), je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 16. redni seji dne 27. 10. 2008 sprejel sklep
C E N I K
storitev nameščanja plakatov v Občini Miren - Kostanjevica
1. člen
+-------------------------------------------+------------------+
|        Format plakata       |   Cena za   |
|                      |  plakat/dan  |
+-------------------------------------------+------------------+
|A0 (84x119)                |   0,70 EUR   |
+-------------------------------------------+------------------+
|A1 (60x84), B1 (71x100)          |   0,50 EUR   |
+-------------------------------------------+------------------+
|A2 (42x60), B2 (50x71) in manjši      |   0,40 EUR   |
+-------------------------------------------+------------------+
Občina ni zavezanec za plačilo DDV, zato se ta v ceno plakatiranja ne vračuna.
+-------------------------------------------+------------------+
|Cena odstranjevanja nepotrjenih plakatov  | 5,00 EUR/plakat |
+-------------------------------------------+------------------+
V ceno plakatiranja je vključeno: sprejem plakatov, nameščanje plakatov, odstranitev plakatov.
Sprejemno mesto plakatov:
Plakate je potrebno dostaviti tajništvu Občine Miren - Kostanjevica.
Pred nameščanjem plakatov občina potrdi plakate z žigom občine in datumom, do katerega dne sme viseti plakat na plakatnem mestu.
Splošni pogoji:
– plakatira se ob sredah;
– plakati morajo biti dostavljeni tajništvu občine vsaj en dan pred samim nameščanjem, in sicer do 10.00 h;
– v nujnih primerih se nameščanje plakatov izvede tudi na kateri drug dan v tednu s tem, da je cena za plakat/dan 50% višja;
– stroški storitve nameščanja plakatov se poravnajo pred samim nameščanjem, in sicer na podračun proračuna Občine Miren - Kostanjevica št. 01275-0100014366. Potrdilo o poravnavi stroškov je potrebno dostaviti tajništvu skupaj s plakati;
– minimalno število plakatov, ki jih mora naročnik dostaviti je 10, na njegovo željo se lahko namesti tudi manjše število plakatov, pri čemer je cena enaka ceni nameščanja 10 plakatov;
– v skladu z Zakonom o medijih morajo biti plakati v slovenščini oziroma v slovenskem prevodu,
– izvajalec ne odgovarja za škodo na plakatih, storjeno s strani tretje osebe, poškodovane plakate pa zamenja na opozorilo stranke ob dostavi novih plakatov.
Oproščeni plačila storitve nameščanja plakatov:
V skladu s 5. členom Odloka o plakatiranju v Občini Miren - Kostanjevica, so plačila storitve nameščanja plakatov oproščeni:
– društva in krajevne skupnosti, ki se financirajo iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica
– humanitarne in zdravstvene organizacije.
2. člen
Ta sklep začne veljati takoj po potrditvi.
Št. 007-0010/2008-3
Miren, dne 27. oktobra 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost