Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4645. Aneks št. 1 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, stran 14291.

V skladu z veljavnimi predpisi sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za nekovine, Ljubljana in
– Združenje delodajalcev Slovenije, Ljubljana
ter
kot predstavnik delojemalcev
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Ljubljana
A N E K S Š T. 1
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
Podpisniki Kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (Uradni list RS, št. 106/06) so dne 16. 10. 2008 dogovorili in sklenili sledeče spremembe tarifne priloge (Uradni list RS, št. 104/07) h kolektivni pogodbi:
1. člen
Besedilo točke »5c) Službeno potovanje v Slovenije« se spremeni tako, da spremenjeno besedilo glasi:
»(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za službena potovanja v Sloveniji:
– če službeno potovanje traja nad 6–8 ur in     7,45 EUR,
se je potovanje začelo 2 uri pred začetkom
delovnega časa ali končalo 2 uri po končanem
delovnem času
– če službeno potovanje traja nad 8–12 ur v    10,68 EUR,
višini
– če službeno potovanje traja nad 12 ur v     21,39 EUR«.
višini
2. člen
Besedilo točke »5e) Terenski dodatek« se spremeni tako, da spremenjeno besedilo v celoti glasi:
»Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 EUR na dan.«
3. člen
Vse ostale določbe veljavne tarifne priloge ostanejo nespremenjene.
4. člen
Veljavnost s prvim dnem prihodnjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. oktobra 2008
Podpisniki:
Predstavnik delojemalcev
ZSSS, Sindikat kemične, nekovinske
in gumarske industrije Slovenije, Ljubljana
Predsednik:
Tomaž Kumer l.r.
 
Predstavnika delodajalcev
 
Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za nekovine, Ljubljana
Predsednik UO:
Marcel Žmavčič l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije, Ljubljana
Sekcija za kemijo:
Franc Guštin l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 23. 10. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-7/2004-14 o tem, da je Aneks št. 1 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 16/3.

AAA Zlata odličnost