Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4644. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija, stran 14290.

Na podlagi določil petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, v nadaljnjem besedilu ZSPJS) in 145. člena Kolektivne pogodbe Javnega zavoda RTV Slovenija sklenejo pogodbene stranke
na strani delodajalca
RTV Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa generalni direktor Anton GUZEJ
in
na strani delojemalcev
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, ki ga zastopa Peter KOSMAČ
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa Tom ZALAZNIK
A N E K S št. 2
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
1. člen
Z Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju aneks št. 2) se določajo dodatna delovna mesta v javnem zavodu RTV Slovenija in uvrščajo v plačne razrede v plačnih skupinah G in J.
2. člen
Dodatna delovna mesta plačne skupine G se določijo in uvrstijo v naslednje plačne razrede v Aneksu št. 2:
+-----+--------+---------------+-----+------+-------+-------+-------+
| Zap.|Šifra DM| DELOVNO MESTO | TR | Šifra| NAZIV | Plačni|Plačni |
| št. |    |        |   |  N |    | razred|razred |
|   |    |        |   |   |    | brez |  z  |
|   |    |        |   |   |    | napr. | napr. |
+-----+--------+---------------+-----+------+-------+-------+-------+
| 1 | G017069|SCENOGRAF   |VII/2|  0 |    |  38 | 48  |
|   |    |MOJSTER    |   |   |    |    |    |
+-----+--------+---------------+-----+------+-------+-------+-------+
| 2 | G017070|KOSTUMOGRAF  |VII/2|  0 |    |  38 | 48  |
|   |    |MOJSTER    |   |   |    |    |    |
+-----+--------+---------------+-----+------+-------+-------+-------+
| 3 | G017071|MOJSTER    |VII/2|  0 |    |  38 | 48  |
|   |    |MEŠALEC SLIKE |   |   |    |    |    |
|   |    |SPECIALIST   |   |   |    |    |    |
+-----+--------+---------------+-----+------+-------+-------+-------+
| 4 | G027122|REDAKTOR VII/2 |VII/2|  0 |    |  29 | 39  |
+-----+--------+---------------+-----+------+-------+-------+-------+
| 5 | G017072|MOJSTER ZVOKA |VII/2|  0 |    |  35 | 45  |
|   |    |VII/2 (I)   |   |   |    |    |    |
+-----+--------+---------------+-----+------+-------+-------+-------+
| 6 | G027123|REALIZATOR   |VII/2|  0 |    |  36 | 46  |
|   |    |SPECIALIST   |   |   |    |    |    |
+-----+--------+---------------+-----+------+-------+-------+-------+
| 7 | G027124|TEHNIČNI VODJA |VII/1|  0 |    |  33 | 43  |
|   |    |RA/TV     |   |   |    |    |    |
|   |    |PRODUKCIJE   |   |   |    |    |    |
+-----+--------+---------------+-----+------+-------+-------+-------+
| 8 | G017073|KOSTUMOGRAF  |VII/2|  0 |    |  33 | 43  |
|   |    |SPECIALIST   |   |   |    |    |    |
+-----+--------+---------------+-----+------+-------+-------+-------+
| 9 | G025071|RTV ARHIVAR  | V |  0 |    |  18 | 28  |
+-----+--------+---------------+-----+------+-------+-------+-------+
3. člen
(določitev plačnih razredov za dodatna delovna mesta iz plačne skupine J)
Dodatna delovna mesta plačne skupine J se določijo in uvrstijo v naslednje plačne razrede v Aneksu št. 2:
+-------+-------+------------+-----+-----+------+-------+------+
|Zap.št.| Šifra | DELOVNO  | TR |Šifra| NAZIV|Plačni |Plačni|
|    |  DM |  MESTO  |   | N |   |razred |razred|
|    |    |      |   |   |   | brez | z  |
|    |    |      |   |   |   | napr. |napr. |
+-------+-------+------------+-----+-----+------+-------+------+
|  1  |J017300|POKLICNI  |VII/2| 0 |   | 41  | 51 |
|    |    |ČLAN SVETA |   |   |   |    |   |
|    |    |DELAVCEV  |   |   |   |    |   |
+-------+-------+------------+-----+-----+------+-------+------+
|  2  |J017301|OPERATIVNI |VII/1| 0 |   | 31  | 41 |
|    |    |INŽENIR   |   |   |   |    |   |
|    |    |VII/1    |   |   |   |    |   |
+-------+-------+------------+-----+-----+------+-------+------+
4. člen
(veljavnost in uporaba)
Aneks št. 2 je sklenjen za nedoločen čas in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične z dnem prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.
Št. 0100-94/2008
Ljubljana, dne 3. novembra 2008
EVA 2008-3111-0069
Za delodajalsko stran:
RTV Slovenija, javni zavod
Anton Guzej l.r.
generalni direktor
 
Za delojemalsko stran:
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev Radiotelevizija Slovenija
Peter Kosmač
NI PODPISAL
 
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije
Tom Zalaznik l.r.