Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško, stran 14212.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05 – Odl. US in 126/07), Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07 in 2/08) je Občinski svet Občine Laško na 13. redni seji dne 5. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07 in 2/08).
2. člen
V celoti se črta 14. člen odloka.
3. člen
22. člen odloka četrta alineja se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
»Nezahtevni in enostavni objekti, kakor jih opredeljuje Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost se lahko gradijo v odmikih od sosednjih zemljišč, kakor to opredeljuje Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Uradni list RS, št. 37/08).«
4. člen
V 22. členu odloka v poglavju »Strehe, fasada« se spremeni in dopolni prva alineja četrti stavek, ki glasi:
»Načelno je možno tudi sodobnejše oblikovanje objektov (strešin, enokapnice, nakazane dvokapnice, nakloni, ter ravne strehe tudi na stanovanjskih in poslovnih objektih), ki pa se mora v masah, osnovnih gabaritih in pri izboru barv in tekstu podrediti avtohtoni arhitekturi in konfiguraciji terena, predvsem ne sme izstopati iz kulturne krajine, predvsem pa to velja za ureditvena območja znotraj urbanistične zasnove Laško in Rimske Toplice.«
5. člen
V 22. členu odloka v poglavju »Ureditev okolice objektov« se spremeni in dopolni tretje alineja, ki glasi:
»– ograjevanje parcel naj bo praviloma urejeno z zasaditvijo avtohtonih grmovnic, ki se režejo na višino do 1,7m. Možna je kombinacija žive meje z lesenimi tramiči ali drugo v skladu z obstoječimi ureditvami okolja, vendar ograje ne smejo biti višje od 1,7m. V strnjenih naseljih je mogoča izvedba ograj do višine cca 1,7m.
Omenjene žive meje, grmovnice oziroma splošno ograje v nobenem primeru ne smejo zmanjševati varnosti udeležencev v cestnem prometu.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-14/2006
Laško, dne 5. novembra 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost