Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008

Kazalo

4153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 13162.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 19. seji dne 30. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
1. člen
V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 75/97 in 101/07) se besedilo
v prvi alinei prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– Enota vrtca Sonce, Kajuhova ulica 5, ki deluje na dislocirani lokaciji III. osnovne šole Celje, Kocbekova ulica 3,«
v tretji, četrti in peti alinei prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– Enota vrtca Mavrica, Čopova ulica 21,
– Enota vrtca Hribček, Hrašovčeva ulica 1,
– Enota vrtca Bolnišnica, Oblakova ulica 5.«
v tretji, četrti in peti alinei drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– Enota vrtca Center, Kocenova ulica 10,
– Enota vrtca Ljubečna, Kocbekova cesta 27,
– Enota vrtca Aljažev hrib, Celestinova ulica 1/a«
v prvi in drugi alinei tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– Enota vrtca Živ – žav, Zagajškova ulica 8, ki deluje na lokaciji Osnovne šole Frana Roša Celje, Cesta na Dobrovo 114 in IV. osnovne šole Celje, Dečkova cesta 60,«
»– Enota vrtca Čira – čara, Škapinova ulica 6a.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60200-0013/1996
Celje, dne 30. septembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.