Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

3636. Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta, stran 11733.

Na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino in obliko obrazcev o pisnih izjavah volje pacienta, in sicer:
1. obrazec o privolitvi v zdravstveno oskrbo po pojasnilu, iz petega odstavka 26. člena in prvega odstavka 27. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08; v nadaljnjem besedilu: zakon),
2. obrazec o zavrnitvi zdravstvene oskrbe iz četrtega odstavka 30. člena zakona,
3. obrazec o privolitvi v sodelovanje v medicinskih raziskavah iz pete alinee tretjega odstavka 26. člena zakona,
4. obrazec pooblastila za določitev pacientovega zdravstvenega pooblaščenca iz tretjega odstavka 32. člena zakona,
5. obrazec o izjavi o izključitvi oseb, ki so po zakonu upravičene odločati o zdravstveni oskrbi pacienta, iz prvega odstavka 33. člena zakona,
6. obrazec o izjavi vnaprej izjavljene volje iz četrtega odstavka 34. člena zakona,
7. obrazec o izjavi o določitvi in privolitvi v prisotnost drugih oseb iz drugega in tretjega odstavka 43. člena zakona in
8. obrazec o privolitvi oziroma prepovedi obdelave osebnih podatkov oziroma sporočanja informacij o zdravstvenem stanju iz šestega odstavka 42. člena, tretjega, četrtega in osmega odstavka 44. člena ter drugega in četrtega odstavka 45. člena zakona.
2. člen
(minimalna vsebina in neobvezna oblika)
(1) Ta pravilnik določa minimalne zahteve glede vsebine obrazcev.
(2) Izvajalci zdravstvenih storitev lahko vsebino in obliko obrazcev priredijo v skladu s potrebami, ki izhajajo iz organizacije dela, vrste dejavnosti in drugih posebnosti, vendar ne v nasprotju s predpisi in ne na način, ki zmanjšuje pravno varnost pacientov in izvajalcev zdravstvenih storitev (preglednost, razumljivost in celovitost vsebine).
3. člen
(vsebina in oblika obrazcev)
(1) Obrazec o privolitvi v zdravstveno oskrbo po pojasnilu (obrazec PP) je v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec o zavrnitvi zdravstvene oskrbe (obrazec ZP) je v prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Obrazec o privolitvi v sodelovanje v medicinskih raziskavah (obrazec SMR) je v prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Obrazec pooblastila za določitev pacientovega zdravstvenega pooblaščenca (obrazec PZP) je v prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Obrazec o izjavi o izključitvi oseb, ki so po zakonu upravičene odločati o zdravstveni oskrbi pacienta (obrazec IOS) je v prilogi V, ki je sestavni del tega pravilnika.
(6) Obrazec o izjavi vnaprej izjavljene volje (obrazec VZZ) je v prilogi VI, ki je sestavni del tega pravilnika.
(7) Obrazec o izjavi o določitvi in privolitvi v prisotnost drugih oseb (obrazec PDO) je v prilogi VII, ki je sestavni del tega pravilnika.
(8) Obrazec o privolitvi oziroma prepovedi obdelave osebnih podatkov oziroma sporočanja informacij o zdravstvenem stanju (obrazec VOP) je v prilogi VIII, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 26. avgusta 2008.
Št. 007-243/2008/2
Ljubljana, dne 12. junija 2008
EVA 2008-2711-0072
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti