Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008

Kazalo

3530. Pravilnik o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost, stran 11470.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena in 5. člena Zakona o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost
1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje opredelijo zdravilski sistemi in zdravilske metode, postopki evidentiranja, priznavanja in nadzora nad zdravilskimi sistemi in zdravilskimi metodami, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost.
Ta pravilnik ne ureja metod, ki so samo sprostitvene ali diagnostične ali delujejo preventivno oziroma izhajajo iz določenega življenjskega sloga posameznika.
2. člen
Pri izvajanju zdravilske dejavnosti se poleg zdravilskih sistemov, določenih v prvi, drugi in tretji alinei prvega odstavka 4. člena Zakona o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljnjem besedilu: zakon) uporabljajo tudi naslednji zdravilski sistemi:
– unani-perzijsko tradicionalno zdravilstvo;
– tradicionalno tibetansko zdravilstvo;
– antropozofija;
– osteopatija.
3. člen
Zdravilske metode so zaključeni teoretično in praktično utemeljeni postopki zdravilstva za vzdrževanje in dvigovanje ravni zdravja ter imajo izdelan način teoretičnega in praktičnega pridobivanja, preverjanja in potrjevanja znanja.
Zdravilske metode ne morejo nositi imen zdravilskih sistemov.
Zdravilske metode so glede na temeljni način izvajanja in kakor so navedene v drugem odstavku 4. člena zakona natančneje opredeljene v Prilogi tega pravilnika.
4. člen
Oseba, ki predlaga, da se določena metoda podrobneje opredeli kot zdravilski sistem ali zdravilska metoda (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj), na Zdravilsko zbornico naslovi vlogo, v kateri navede naslednje podatke o metodi:
1. naziv in definicija zdravilskega sistema oziroma zdravilske metode;
2. kratek opis zdravilskega sistema ali zdravilske metode;
3. opis način izvajanja zdravilskega sistema ali zdravilske metode;
4. učni program in učno gradivo za zdravilski sistem ali zdravilsko metodo;
5. navedba izobraževalnih središč v Sloveniji, Evropi ali drugje v svetu;
6. literatura o zdravilskem sistemu ali zdravilski metodi;
7. število izvajalcev tega zdravilskega sistema oziroma zdravilske metode v Republiki Sloveniji, obstoječa strokovna združenja izvajalcev.
5. člen
Zdravilska zbornica pošlje vlogo iz prejšnjega člena v obravnavo strokovnemu zdravilskemu odboru pri Zdravilski zbornici, ki mora v 30 dneh o njej dati obrazloženo mnenje. V mnenju navede:
– da se metodo uvrsti v določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo,
– da se metode ne more uvrstiti v določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo,
– da metoda ni dovolj obrazložena in da se mora dopolniti.
Zdravilska zbornica na podlagi pridobljenega mnenja metodo uvrsti med zdravilske sisteme ali zdravilske metode iz tega pravilnika ali predlagatelja obvesti o ne uvrstitvi metode med zdravilske sisteme ali zdravilske metode ter navede razloge za tako odločitev.
Če metoda ni dovolj obrazložena, Zdravilska zbornica predlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Po prejemu dopolnitve vloge, jo ponovno pošlje strokovnemu zdravilskemu odboru Zdravilske zbornice, ki mora o njej v 30 dneh dati obrazloženo mnenje.
6. člen
Zdravilska zbornica vodi seznam zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, v katerem se vodijo podatki iz 4. člena tega pravilnika.
7. člen
Nadzor nad zdravilskimi sistemi in zdravilskimi metodami izvaja Zdravilska zbornica, ki pri nadzoru preverja:
1. ali je zdravilski sistem ali zdravilska metoda že uvrščena na seznam zdravilskih sistemov in zdravilskih metod,
2. ali v skladu z medicinsko doktrino zdravilski sistem ali zdravilska metoda ni del zdravstvene dejavnosti,
3. ali se zdravilski sistem ali zdravilska metoda izvaja skladno z vlogo iz 4. člena tega pravilnika, na podlagi katere se je zdravilski sistem ali zdravilska metoda uvrstila v seznam zdravilskih sistemov in zdravilskih metod,
4. ali se zdravilski sistem ali zdravilska metoda izvaja v skladu z zdravilskimi standardi.
8. člen
Nadzor nad priznavanjem in evidentiranjem zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, izvaja nadzorni odbor, ki ga imenuje skupščina Zdravilske zbornice.
V primeru ugotovljenih nepravilnosti odredi nadzorni odbor naslednje ukrepe:
1. predlaga osebi, da pri Zdravilski zbornici poda vlogo za opredelitev zdravilskega sistema ali zdravilske metode,
2. predlaga Zdravilski zbornici, da se metoda uvrsti v zdravstveno dejavnost, skladno z medicinsko doktrino,
3. od zdravilca zahteva pojasnilo o izvajanju zdravilskega sistema ali zdravilske metodeče to izvaja v nasprotju s predloženim opisom zdravilskega sistema ali zdravilske metode, navedenem v seznamu zdravilskih sistemov in zdravilskih metod in zahteva uskladitev,
4. od zdravilca zahteva pojasnilo, če izvajanje zdravilskega sistema ali zdravilske metode poteka v nasprotju z zdravilskimi standardi.
9. člen
Do ustanovitve Zdravilske zbornice vloge iz 4. člena tega pravilnika obravnava in nadzor iz prejšnjega člena izvaja Komisija za pripravo podzakonskih aktov na podlagi Zakona o zdravilstvu, ki jo je s sklepom z dne 7. 11. 2007 imenovala ministrica za zdravje.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2008-52
Ljubljana, dne 24. julija 2008
EVA 2008-2711-0036
Zofija Mazej-Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti