Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3280. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2008, stran 10515.

Na podlagi 2. člena, prvega odstavka 3. člena in 6. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – Zštip, 63/07 – popr., 10/08 – ZvarDod in 71/08) ministrica za delo, družino in socialne zadeve objavlja
S K L E P
o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2008
I.
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta, se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – Zštip, 63/07 – popr., 10/08 – ZvarDod in 71/08, v nadaljnjem besedilu: ZUTPG):
1. Transferji, ki se izplačujejo iz državnega proračuna, uskladijo tako, da od 1. julija 2008:
– otroški dodatek znaša:
+-------------------+------------------------------------------+
|          | Znesek otroškega dodatka za posameznega |
|          |       otroka v eurih       |
+-------------------+--------------+-----------+---------------+
|Dohodek na     |   1. otrok|  2. otrok|     3. in|
|družinskega člana v|       |      |   naslednji|
|% povprečne plače |       |      |     otrok|
|RS         |       |      |        |
+-------------------+--------------+-----------+---------------+
|Do 15%       |    110,41|   121,45|     132,50|
+-------------------+--------------+-----------+---------------+
|nad 15% do 25%   |     94,40|   104,36|     114,25|
+-------------------+--------------+-----------+---------------+
|nad 25% do 30%   |     71,95|   80,41|     88,85|
+-------------------+--------------+-----------+---------------+
|nad 30% do 35%   |     56,74|   64,75|     72,90|
+-------------------+--------------+-----------+---------------+
|nad 35% do 45%   |     46,40|   54,15|     61,85|
+-------------------+--------------+-----------+---------------+
|nad 45% do 55%   |     29,40|   36,80|     44,15|
+-------------------+--------------+-----------+---------------+
|nad 55% do 75%   |     22,05|   29,40|     36,80|
+-------------------+--------------+-----------+---------------+
|nad 75% do 99%   |     19,20|   26,56|     33,91|
+-------------------+--------------+-----------+---------------+
– dodatek za nego otroka znaša 97,15 eurov, za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka pa 194,35 eurov,
– dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 378,26 eurov, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 461,29 eurov,
– pomoč ob rojstvu otroka znaša 269,90 eurov,
– starševski dodatek znaša 188,90 eurov,
– materialni stroški za rejenca znašajo 262,20 eurov,
– plačilo dela rejniku znaša 118,74 eurov.
2. Transferji, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, se uskladijo tako, da od 1. julija 2008 znašajo:
– višji znesek letnega dodatka 367,95 eurov, nižji znesek pa 223,55 eurov,
– dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev 398,48 eurov, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 278,94 eurov in za opravljanje večine življenjskih potreb 139,47 eurov,
– invalidnine za telesne okvare v eurih:
+---------+-----------+----------------------------------------+
|     |      |   Če je telesna okvara posledica   |
+---------+-----------+-------------------+--------------------+
| Stopnja | Telesna | poškodbe pri delu |   bolezni ali  |
|     |  okvara |  ali poklicna  | poškodbe izven dela|
|     |      |   bolezen   |          |
+---------+-----------+-------------------+--------------------+
|  1.  |  100  |       95,64|        66,95|
+---------+-----------+-------------------+--------------------+
|  2.  |   90  |       87,67|        61,37|
+---------+-----------+-------------------+--------------------+
|  3.  |   80  |       79,70|        55,79|
+---------+-----------+-------------------+--------------------+
|  4.  |   70  |       71,73|        50,21|
+---------+-----------+-------------------+--------------------+
|  5.  |   60  |       63,76|        44,63|
+---------+-----------+-------------------+--------------------+
|  6.  |   50  |       55,79|        39,05|
+---------+-----------+-------------------+--------------------+
|  7.  |   40  |       47,82|        33,47|
+---------+-----------+-------------------+--------------------+
|  8.  |   30  |       39,85|        27,90|
+---------+-----------+-------------------+--------------------+
Osnova za odmero dodatnih pravic znaša 398,48 eurov.
II.
V skladu s 5. členom ZUTPG se osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da od 1. julija 2008 znaša 221,70 eurov.
III.
Transferji po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83 in Uradni list RS, št. 122/07 – odl. US) se uskladijo tako, da od 1. julija 2008 znašajo:
– nadomestilo za invalidnost 277,72 eurov,
– dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 158,69 eurov,
– dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb 79,35 eurov.
IV.
Nove štipendije, dodeljene po Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 in 63/07) se uskladijo tako, da:
– Državna štipendija brez dodatkov znaša 37,47 eurov za dijaka in 56,21 eurov za študenta,
– Zoisova štipendija brez dodatkov znaša 63,50 eurov za dijaka in 97,85 eurov za študenta,
– Zoisova štipendija brez dodatkov za študij v tujini znaša 127,00 eurov za dijaka in 195, 70 eurov za študenta.
Dodatki k državnim in Zoisovim štipendijam iz prejšnjega odstavka se uskladijo tako, da:
Dodatek glede na dohodek znaša:
+-----------------------------------------+-------------------+
|Dohodek na družinskega člana v % od   | Višina dodatka  |
|minimalne plače             |   v eurih   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|do vključno 25%             |    53,09    |
+-----------------------------------------+-------------------+
|nad 25% do vključno 40%         |    42,68    |
+-----------------------------------------+-------------------+
|nad 40% do vključno 50%         |    31,23    |
+-----------------------------------------+-------------------+
|nad 50% do vključno 60%         |    20,82    |
+-----------------------------------------+-------------------+
– Dodatek glede na vrsto in področje izobraževanja znaša 29,14 eurov;
– Dodatek za učni oziroma študijski uspeh znaša 19,77 eurov za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več oziroma za študente s povprečno oceno najmanj 8,5 ali več ter 36,43 eurov za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več oziroma študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več;
– Dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča znaša:
– za bivanje 82,23 eurov,
za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu v oddaljenosti pet kilometrov in več do kraja izobraževanja od kraja stalnega prebivališča:
+----------------------------------------+--------------------+
|      Oddaljenost v km      | Višina dodatka v |
|                    |    eurih    |
+----------------------------------------+--------------------+
|      od 5 do vključno 10     |    46,84    |
+----------------------------------------+--------------------+
|     nad 10 do vključno 15     |    57,25    |
+----------------------------------------+--------------------+
|     nad 15 do vključno 20     |    67,66    |
+----------------------------------------+--------------------+
|     nad 20 do vključno 30     |    78,07    |
+----------------------------------------+--------------------+
|     nad 30 do vključno 40     |    88,48    |
+----------------------------------------+--------------------+
|         nad 40         |    96,81    |
+----------------------------------------+--------------------+
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša 48,92 eurov.
V.
Za vse transferje iz 3. člena ter osnove in oprostitve iz 5. člena ZUTPG, ki niso našteti v I. točki tega sklepa, se na podlagi prvega odstavka 3. člena ZUTPG opravi uskladitev od 1. julija 2008 v višini 4,1%.
VI.
Usklajeni zneski veljajo od 1. julija 2008, razen usklajenih zneskov iz IV. točke tega sklepa, ki veljajo od 1. septembra 2008.
Št. 01700-34/2006/29
Ljubljana, dne 14. julija 2008
EVA 2008-2611-0073
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost