Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2962. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-E), stran 9253.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-E)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. junija 2008.
Št. 003-02-6/2008-23
Ljubljana, dne 2. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP-E)
1. člen
V Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 47. člena 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. reproducirati v periodičnem tisku ali v pregledih tiska posamične objavljene članke o aktualnih gospodarskih, političnih ali verskih temah ali z drugo vsebino podobnega značaja, če avtor tega ni izrecno prepovedal.«.
2. člen
V 154. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Nadomestilo, zbrano na podlagi 2. točke prvega odstavka 47. člena tega zakona, se deli avtorjem v obsegu 30% ter imetnikom avtorskih pravic v obsegu 70%. Avtor se pravici do svojega deleža ne more odpovedati.«.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 120-01/94-1/41
Ljubljana, dne 24. junija 2008
EPA 1948-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti