Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2587. Dogovor ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, stran 8119.

Pogajalska skupina Vlade Republike Slovenije za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
in
Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
sklepata naslednji
D O G O V O R
Pogajalski skupini ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost skleneta ta dogovor, ki določa:
1. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se zavezuje, da bo pred prvim izplačilom plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju sprejelo vse potrebne podzakonske akte, in sicer:
– Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti v plačne razrede;
– Pravilnik o raziskovalnih nazivih;
– Pravilnik, izdan na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
2. Pogajalski skupini se dogovorita, da bosta:
– v roku največ enega leta skupaj pregledali in po potrebi predlagali spremembe Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, vključno s proučitvijo možnosti za povečanje osnovne plače v primeru zaposlitve za določen čas in za določanje plač za delo v tujini;
– v roku enega leta po uvedbi novega plačnega sistema skupaj pregledali normativni del Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (KPRD) in pripravili spremembe;
– v skladu s KPRD v roku treh mesecev imenovali člane komisije za razlago KPRD ter zagotovili potrebne pogoje za njeno učinkovito delovanje;
– v roku največ enega leta skupaj preučili učinke novega plačnega sistema ter po potrebi predlagali njegove spremembe.
3. Pogajalski skupini se zavezujeta, da bosta podpirali takšne spremembe v raziskovalni dejavnosti, ki bodo omogočile učinkovitejšo organizacijo dela v raziskovalni dejavnosti.
4. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se s tem dogovorom zavezuje, da bo zagotovilo sodelovanje Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije kot reprezentativnega sindikata pri usklajevanju aktov, navedenih v 1. in 2. točki tega dogovora.
5. Obe strani se strinjata, da se ta dogovor objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-1/2008
Ljubljana, dne 11. junija 2008
EVA 2008-3211-0032
Janez Stergar l.r.
Vodja sindikalne pogajalske skupine
 
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Vodja vladne pogajalske skupine

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti