Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008

Kazalo

2262. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, stran 5766.

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/08 z dne 28. 3. 2008, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96, 90/05 in 102/07) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB1 in 4/08) dajem
P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
V 4. členu se besedilo v peti alineji pravilno glasi:
»– da aktivno obvlada slovenski jezik.«
V 4. členu se besedilo v sedmi alineji pravilno glasi:
»– znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika na višji ravni.«
Št. 07-2/2005
Novo mesto, dne 13. maja 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.