Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008

Kazalo

2235. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primeru, ko je upravičenec do vračila vlaganj Občina Sevnica, stran 5731.

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO, Uradni list RS, 54/07 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 13. redni seji dne 26. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primeru, ko je upravičenec do vračila vlaganj Občina Sevnica
1. člen
V drugem členu Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primeru, ko je upravičenec do vračila vlaganj Občina Sevnica (Uradni list RS, št. 86/02), se črta 5. odstavek in se nadomesti z besedilom: »Predlog pisne poravnave bo posredovan pristojni Krajevni skupnosti v pregled in potrditev. Krajevna skupnost bo s sklepom pooblastila župana, da poravnavo podpiše.«
V 2. členu se črta sedmi odstavek in se nadomesti z besedilom »V primeru, da pristojna Krajevna skupnost ne bo potrdila predloga pisne poravnave, bo Občina Sevnica začela postopek pred pristojnim sodiščem.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2008
Sevnica, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost