Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008

Kazalo

2209. Pravilnik o prepovedi ravnanj, ki ogrožajo netopirje zavarovanih vrst, v Ajdovski jami pri Nemški vasi, stran 5705.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 09/04, 84/05 in 115/07) izdaja minister za okolje in prostor naslednji
P R A V I L N I K
o prepovedi ravnanj, ki ogrožajo netopirje zavarovanih vrst, v Ajdovski jami pri Nemški vasi
1. člen
(1) Ta pravilnik določa prepovedi ravnanj, ki ogrožajo življenjske procese netopirjev zavarovanih vrst v Ajdovski jami pri Nemški vasi in v neposredni okolici južnih vhodov v to jamo.
(2) Zavarovane vrste netopirjev iz prejšnjega odstavka so: južni podkovnjak (Rhinolophus euryale), ki ima v jami porodniške kolonije, mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), širokouhi netopir (Barbastella barbastellus) in vse vrste netopirjev iz rodu Myotis sp.
2. člen
(1) V Ajdovsko jamo pri Nemški vasi (Register naravnih vrednot, identifikacijska številka: 40417; v nadaljnjem besedilu: jama) je prepovedan vstop v obdobju od 15. aprila do 31. oktobra.
(2) Ne glede na prepoved iz prejšnjega odstavka je zaradi znanstveno raziskovalnega dela dovoljen vstop v jamo na podlagi dovoljenja Agencije Republike Slovenije za okolje, izdanega na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave.
(3) V postopku izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka sodeluje Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: zavod) z mnenjem.
(4) Ne glede na prepoved iz prvega odstavka tega člena lahko vstopajo v jamo osebe, ki spremljajo stanje netopirjev zavarovanih vrst in osebe, ki izvajajo naloge iz 3. člena tega pravilnika.
(5) V neposredni okolici južnega vhoda v jamo, v pasu 15 m, ki zajema plato pred vhodom v jamo in del travnika, je prepovedano izvajati prireditve in prirejati javne shode.
3. člen
(1) Zavod izvaja naslednje naloge varstva na podlagi tega pravilnika:
– izvaja nadzor vstopa v jamo;
– terminsko usklajuje dovoljen vstop oseb v jamo v obdobju iz prvega odstavka prejšnjega člena in ga nadzira;
– skrbi za vzdrževanje jamske infrastrukture za nadzor vstopa v jamo (vrata in ključavnica);
– vodi vpisno knjigo oseb, ki vstopajo v jamo, pri čemer se za obdobje iz prvega odstavka prejšnjega člena navede tudi številka dovoljenja iz drugega odstavka prejšnjega člena ali razlog za vstop iz četrtega odstavka prejšnjega člena;
– skrbi za ohranitev jame, jamskega živega sveta in jamskega inventarja;
– skrbi za spoštovanje predpisanih varstvenih režimov.
(2) Zavod izvaja naloge varstva iz prejšnjega odstavka do podelitve skrbništva ali koncesije za rabo jame skladno s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja eno leto.
Št. 35602-30/2007/10
Ljubljana, dne 8. maja 2008
EVA 2008-2511-0110
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti