Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008

Kazalo

2070. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2007, stran 5220.

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2007
1. člen
V skladu s prvim odstavkom 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZvarDod, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine, uveljavljene v letu 2008, plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let predhodno preračunajo z valorizacijskimi količniki tako, da ustrezajo gibanjem povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine.
Po drugem odstavku 47. člena ZPIZ-1 se valorizacijski količniki določijo tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo v državi, izplačano za oktober 1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po predpisih, veljavnih do 31. 12. 1999 in po 150., 150.a in 150.b členu ZPIZ-1, opravljenih od 1. 1. 1991 do konca leta 2007, deli z zneskom povprečne plače na zaposleno osebo v državi, dosežene v letih, iz katerih se po določbah zakona upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove.
Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto plačo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, preračuna s povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
2. člen
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi valorizacijskimi količniki:
-------------------------------------------------------------
Leto                 Valorizacijski količniki
-------------------------------------------------------------
1965                       2403823,839
1966                       1817454,189
1967                       1645694,782
1968                       1502088,518
1969                       1304514,157
1970                       1088359,195
1971                        911492,545
1972                        773944,316
1973                        668265,173
1974                        532000,800
1975                        425328,671
1976                        368137,230
1977                        309162,315
1978                        253698,501
1979                        202567,598
1980                        170820,378
1981                        131320,787
1982                        104252,158
1983                        82018,854
1984                        53943,601
1985                        27245,115
1986                        12229,154
1987                         5524,849
1988                         2081,294
1989                         126,860
1990                          26,473
1991                          14,441
1992                          4,861
1993                          3,242
1994                          2,527
1995                          2,126
1996                          1,844
1997                          1,651
1998                          1,506
1999                          1,374
2000                          1,242
2001                          1,110
2002                          1,011
2003                          0,940
2004                          0,890
2005                          0,849
2006                          0,808
2007                          0,749
-------------------------------------------------------------
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-14/2008
Ljubljana, dne 25. aprila 2008
EVA 2008-2611-0016
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve
 
Soglašam!
 
dr. Andrej Bajuk
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina