Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008

Kazalo

1918. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren - Kostanjevica, stran 4743.

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) ter 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, 36/04) ter 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 100/05) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 11. redni seji dne 21. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: pomoč) na območju Občine Miren - Kostanjevica ter določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek pridobitve pomoči.
2. člen
Pomoč je enkratna denarna socialna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo praviloma dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka, njen namen je tudi spodbujanje starševstva.
II. POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
3. člen
Upravičenec do enkratne pomoči po tem pravilniku je novorojenec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima skupaj z enim od staršev oziroma skrbnikom (v primeru skrbništva) stalno prebivališče v Občini Miren - Kostanjevica.
4. člen
Pravico do pomoči lahko uveljavlja, kot zakoniti zastopnik, eden od staršev novorojenca, na podlagi medsebojnega dogovora obeh staršev novorojenca.
V primeru, da starša nimata skupnega prebivališča, uveljavlja pravico tisti od staršev, pri katerem živi novorojenec in ima stalno prebivališče v Občini Miren - Kostanjevica.
V primeru skrbništva pravico do pomoči uveljavlja skrbnik novorojenca, ki je bil določen z odločbo centra za socialno delo oziroma aktom pristojnega organa.
5. člen
Pravico do pomoči upravičenec uveljavlja na predpisanem obrazcu, ki je na razpolago na sedežu občine ter na spletni strani občine.
V vlogi je treba navesti podatke o starših, vključno s stalnim prebivališčem, ime in priimek otroka, datum rojstva otroka, njegovo stalno prebivališče, število otrok v družini ter navesti prejemnika pomoči in njegovo davčno številko.
Vlogi je potrebno priložiti:
– fotokopijo izpiska iz matičnega registra o rojstvu otroka,
– fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču novorojenca, ter osebe, ki pravico do pomoči uveljavlja,
– v primeru skrbništva, fotokopijo akta pristojnega organa, s katerim je bil skrbnik določen,
– transakcijski račun na katerega bo pomoč nakazana.
Pravico lahko zakoniti zastopnik ali skrbnik uveljavlja najkasneje do šest mesecev po otrokovem rojstvu, kasneje pravice do pomoči ni več mogoče uveljavljati in se vloga šteje kot prepozna.
Pravice tudi ni mogoče uveljavljati, če je že bila uveljavljena v drugi občini.
6. člen
Višina pomoči:
– za prvega otroka: 210 €,
– za drugega otroka: 315 €,
– za tretjega in vsakega naslednje otroka: 420 €.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica.
Sredstva za dodeljevanje pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Miren - Kostanjevica.
Sredstva se nakažejo na transakcijski račun upravičenca.
7. člen
Sklep o dodelitvi pomoči izda pristojni občinski organ najkasneje do 15. dne v mesecu za popolno prejete vloge v preteklem mesecu.
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0012/2008
Mire, dne 21. aprila 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti