Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008

Kazalo

1924. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2007, stran 4757.

Na podlagi 97. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZT in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06, uradno prečiščeno besedilo, in 4/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 14. redni seji dne 17. aprila 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2007
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Mestna občine Novo mesto za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2007 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2007 v višini 67.044,46 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2008.
4. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07).
5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2007 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2008
Novo mesto, dne 17. aprila 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

AAA Zlata odličnost