Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008

Kazalo

1893. Uredba o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), stran 4674.

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
1. člen
V Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04 in 59/07) se za 15.b členom doda novi 15.c člen, ki se glasi:
»15.c člen
(območja, ki izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva)
(1) Območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva, pa s to uredbo niso določena za Natura območja, so kartografsko določena v skladu s 5. členom te uredbe.
(2) Meje območij iz prejšnjega odstavka oziroma njihove lege v prostoru so prikazane na publikacijski karti, ki je pripravljena v merilu 1:1.000.000 in je kot priloga 6 sestavni del te uredbe.
(3) Zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja ugodnega stanja ptic in njihovih habitatov na območjih iz prvega odstavka tega člena in v zvezi z njimi se uporabljajo prvi, drugi in tretji odstavek 15. člena te uredbe.«.
2. člen
Za prilogo 5 se doda nova priloga 6, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Ne glede na določbo 17. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04 in 59/07) je treba izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, ki se nanašajo na območja iz priloge 2 uredbe in nove priloge 6 uredbe in so načrtovani z akti iz priloge 5 uredbe, pa do uveljavitve te uredbe ti posegi še niso bili izvedeni oziroma za njih še niso bila izdana okoljevarstvena ali naravovarstvena soglasja.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-31/2008/5
Ljubljana, dne 25. aprila 2008
EVA 2007-2511-0162
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti