Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008

Kazalo

1367. Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja, stran 3278.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), tretjega odstavka 12. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) in tretjega odstavka 17. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja
I.
Mejne vrednosti za objave po 12. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list, št. 128/06 in 16/08) so:
1. 133.000 eurov za naročanje blaga in storitev naročnikov iz točk 1. a) in 2. a) prvega odstavka 12. člena Zakona o javnem naročanju,
2. 206.000 eurov za naročanje blaga in storitev naročnikov iz točk 1. b) in 2. b) prvega odstavka 12. člena Zakona o javnem naročanju,
3. 5.150.000 eurov za naročanje gradenj iz 3. točke prvega odstavka 12. člena Zakona o javnem naročanju.
II.
Mejni vrednosti za naročila, ki jih naročnik subvencionira ali sofinancira z več kot 50% deležem po 13. členu Zakona o javnem naročanju, sta:
1. 5.150.000 eurov za naročila gradenj iz točke a) prvega odstavka 13. člena Zakona o javnem naročanju,
2. 206.000 eurov za naročila storitev iz točke b) prvega odstavka 13. člena Zakona o javnem naročanju.
III.
Mejni vrednosti za javne natečaje po 96. členu Zakona o javnem naročanju sta:
1. 133.000 eurov za naročnike iz točke a) prvega odstavka 96. člena Zakona o javnem naročanju,
2. 206.000 eurov za naročnike iz točk b) in c) prvega odstavka 96. člena Zakona o javnem naročanju.
IV.
Mejni vrednosti za objave po prvem odstavku 17. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) sta:
1. 412.000 eurov za naročila blaga in storitev iz točke a) prvega odstavka 17. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev,
2. 5.150.000 eurov za naročila gradenj iz točke b) prvega odstavka 17. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev.
V.
Mejna vrednost za javne natečaje po prvem in drugem odstavku 96. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev je 412.000 eurov.
VI.
Mejne vrednosti za vrste postopkov po 24. členu Zakona o javnem naročanju so:
1. v primeru naročanja blaga in storitev iz prve alinee točke b) drugega odstavka enaka ali višja od 40.000 eurov in nižja od 133.000 eurov,
2. v primeru naročanja blaga in storitev iz prve alinee točke c) drugega odstavka enaka ali višja od 133.000 eurov.
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 43000-3/2008/9
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EVA 2008-1611-0047
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost