Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2008 z dne 20. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2008 z dne 20. 3. 2008

Kazalo

1039. Pravilnik o poročanju dajalcev kredita o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri, stran 2621.

Na podlagi 25.a člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/04 – uradno prečiščeno besedilo in 111/07) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o poročanju dajalcev kredita o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri
1. člen
Ta pravilnik ureja način, vsebino, pogoje in obrazec za poročanje dajalcev kredita o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri.
2. člen
(1) Dajalec kredita, ki posluje na podlagi dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, ki ga je izdal Urad RS za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: Urad), mora najpozneje peti delovni dan po preteku šestmesečnega obdobja za preteklo obdobje Uradu predložiti poročilo o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del (v nadaljnjem besedilu: obrazec).
(2) Šestmesečni obdobji iz prejšnjega odstavka sta:
– od 1. januarja do 30. junija in
– od 1. julija do 31. decembra.
3. člen
(1) Dajalec kredita mora v obrazec vnesti naslednje podatke:
– datum sklenitve kreditne pogodbe;
– ročnost kreditne pogodbe (izražena v mesecih);
– znesek (izražen v eurih);
– efektivna obrestna mera (izražena v odstotkih).
(2) Ročnosti in zneski, za katere je potrebno poročati na obrazcu, so naslednji:
– do 4 mesecev in do 500 eurov;
– od 4 mesecev do 6 mesecev in od 500 do 1.000 eurov;
– od 6 mesecev do 12 mesecev in od 1.000 do 2.000 eurov;
– od 12 mesecev do 36 mesecev in od 2.000 do 4.000 eurov;
– od 36 mesecev do 10 let in od 4.000 do 20.000 eurov;
– nad 10 let in nad 20.000 eurov.
(3) V posamezen obrazec se vnašajo samo podatki o sklenjenih kreditnih pogodbah z enako ročnostjo in zneski.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o poročanju dajalcev kredita o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri (Uradni list RS, št. 75/04).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-42/2008-2
Ljubljana, dne 7. marca 2008
EVA 2008-2111-0040
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo