Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

810. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002 in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba, stran 2046.

Na podlagi 96. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002 (Uradne objave v časopisu »OKO«, št. 11/2002) – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 1/2001 in 14/2001) – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 114/03) – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP
1. člen
Javno se razgrneta dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Šempeter - Vrtojba in dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev PUP Občine Šempeter - Vrtojba.
2. člen
V sklopu dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Šempeter - Vrtojba bodo razgrnjeni predlogi za spremembo namenske rabe naslednjih parcel:
– v k.o. Vrtojba parcele št. 3190, 3191, del 3192, 1592/4, 1592/2, 1592/5, 1592/3, 1591, 3167/2, 1590, 3168, 3195, 3194/1, 3194/2, 3196, 3590/3, del 1585, 1589, del 1586/1, 1588, 1587, 3193, del 3603;
– v k.o. Vrtojba parcele št. del 1613, del 1617/3, del 1617/2, 1617/4;
– v k.o. Šempeter parcele št. 3390/2, 3443/2, 3446/9, 463/2, 467, 472, 474/1, 474/2, 475/1, 475/2, 476/1, 476/4, 476/5, 476/6, 477/1, 477/2, 479, 481/10, 481/11, 481/12, 481/13, 481/2, 481/3, 481/4, 481/5, 481/6, 481/7, 481/8, 481/9, 484/3, 526/1, 526/10, 526/11, 526/4, 526/5, 526/6, 526/7, 526/8, 526/9, 527, 532, 790/12, 790/3, 799/1, 799/2, 799/3, 804, 805, 807/1, 827/1, 827/18, 827/19, 828, 829/1, 829/10, 829/11, 829/2, 829/3, 829/4, 829/5, 829/6, 829/7, 829/8, 829/9, 832/1, 832/2, 832/3, 833/1, 833/2, 833/3, 834/1, 834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 834/8, 835/10, 835/11, 835/12, 835/2, 835/8, 839/1, 840/1, 840/2, 840/3, 840/4, 840/5, 841, 842/1, 843/1, 843/3, 843/4, 845/1, 846/1, 847/1, 848, 849, 850/1, 850/2, 850/3, 850/4, 850/5, 851/1, 851/3, 852, 853, 854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 855/1, 855/2, 859/1, 859/5, 860/1, 862, 884/2, 885/1, 885/8, 885/10, 885/11, 885/12, 885/2, 885/3, 885/4, 885/5, 885/6, 885/7, 885/9, 886/2, 886/3, 886/4, 886/5, 888/2, 888/5;
– v k.o. Šempeter parcele št. 800/2, 798/1, 797/1, 801/1, 800/4, del 800/3;
– v k.o. Šempeter parcele št. 128/1, 128/2, 130, 131/1, 136, 208, 209, 129, 135/1, 135/2, 213/1, 131/3, 131/4, 131/6, 133/1, 134, del 137, 138, 139, 133/4, 127/1, 127/3, del 213/2, del 127/4, del 127/5, del 128/3, del 131/2, del 133/2.
3. člen
Dopolnjena osnutka bosta javno razgrnjena v prostorih Občine Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici, ogled bo možen v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.sempeter-vrtojba.si v rubriki aktualno.
Razgrnitev bo trajala od vključno petka, 14. 3. 2008, do vključno ponedeljka, 14. 4. 2008.
4. člen
Javna obravnava dopolnjenih osnutkov bo potekala v četrtek, 27. 3. 2008, v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba s pričetkom ob 17. uri.
5. člen
Pripombe na razgrnjena dopolnjena osnutka lahko vsi zainteresirani ustno podajo na javni obravnavi, jih v času trajanja javne razgrnitve v pisni obliki posredujejo Občini Šempeter - Vrtojba ali jih v času trajanja javne razgrnitve posredujejo na elektronski naslov obcina.sempeter-vrtojba@siol.net.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
Št. 03325-2/2005-95
Šempeter pri Gorici, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti