Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

782. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva, stran 1951.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07 in 112/07) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
1. člen
V Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (Uradni list RS, št. 81/06) se v prvem odstavku 4. člena doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Med prihodke za ugotavljanje delovne uspešnosti iz naslova finančnih rezultatov poslovanja se ne šteje transfer ustanovitelja oziroma financerja za pokrivanje izgube iz preteklih let.«
2. člen
V drugem odstavku 12. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Med prihodke za ugotavljanje delovne uspešnosti se ne šteje transfer ustanovitelja oziroma financerja za pokrivanje izgube iz preteklih let.«
3. člen
V 19. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod ne posluje z izgubo, kadar v skladu s predpisi del presežka odhodkov tekočega leta pokriva z nerazporejenim presežkom prihodkov preteklih let, če je ta enak ali večji od presežka odhodkov tekočega leta.«
4. člen
Priloge se spremenijo tako, da se ocenjevalni listi za ugotavljanje delovne uspešnosti, določeni v prilogah 1 do 10, nadomestijo z novimi ocenjevalnimi listi, ki so kot priloge 1 do 10 sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-9/2008
Ljubljana, dne 4. februarja 2008
EVA 2008-3311-0026
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost