Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

504. Aneks št. 5 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti, stran 1179.

A N E K S št. 5
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/04, 79/05, 91/06, 10/07 in 86/07)
1. člen
V prvi točki tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti se dodata nov deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v osmem odstavku te točke, se meseca januarja 2008 povečajo za 2,6%.
(10) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|     |   Tarifni razred  |  Relativno | Izhodiščne |
|     |            |  razmerje  |plače v EUR |
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|I.    |Enostavna dela     |  1,0000  |   400,76|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|II.    |Manj zahtevna dela   |  1,1349  |   454,82|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|III.   |Srednje zahtevna dela |  1,2701  |   508,99|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|IV.    |Zahtevna dela     |  1,4051  |   563,11|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|V.    |Bolj zahtevna dela   |  1,6422  |   658,11|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|VI.    |Zelo zahtevna dela   |  2,1251  |   851,66|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|VII.   |Visoko zahtevna dela  |  2,5115  |  1.006,51|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|VIII.   |Najbolj zahtevna dela |  3,1877  |  1.277,49|
+----------+-----------------------+--------------+------------+
|IX.    |Izjemno pomembna,   |  3,6707  |  1.471,05|
|     |najbolj zahtevna dela |       |      |
+----------+-----------------------+--------------+------------+
in veljajo od meseca januarja 2008 dalje.«
2. člen
V 2. točki tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Osnovne plače delavcev iz petega odstavka 2. točke te tarifne priloge, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač po posameznih tarifnih razredih, se z mesecem januarjem 2008 povečajo za 2,6% in se izplačujejo od meseca januarja 2008 dalje.«
3. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008.
Ljubljana, dne 21. decembra 2007
Gospodarska zbornica
Slovenije
Združenje za papirno in papirno predelovalno
industrijo
Predsednik UO
dr. Andro Ocvirk l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir Predsednica
Danijela Rus l.r.
 
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
Predsednik
Stane Ravnikar l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 23. 1. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005/10 o tem, da je Aneks št. 5 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 9/3.