Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

546. Uredba o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije, stran 1232.

Na podlagi 17. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije
1. člen
(1) Za prehajanje zunanje kopenske meje z Republiko Hrvaško se določijo naslednji mejni prehodi za mednarodni cestni potniški in tovorni promet:
– Dragonja (Dragogna),
– Starod,
– Jelšane,
– Babno Polje,
– Petrina,
– Metlika,
– Obrežje,
– Bistrica ob Sotli,
– Dobovec,
– Gruškovje,
– Zavrč,
– Središče ob Dravi,
– Petišovci.
(2) Za prehajanje zunanje kopenske meje z Republiko Hrvaško se določijo naslednji mejni prehodi za mednarodni cestni potniški promet:
– Sečovlje (Sicciole) – kontrolna točka,
– Sočerga,
– Podgorje,
– Vinica.
(3) Mejni prehodi obratujejo neprekinjeno, razen mejnega prehoda Podgorje, ki je odprt od 1. junija do 31. avgusta od 6. do 24. ure in od 1. septembra do 31. maja od 6. do 22. ure.
2. člen
(1) Za prehajanje zunanje kopenske meje z Republiko Hrvaško se določijo naslednji mejni prehodi za mednarodni železniški promet:
– Rakitovec,
– Ilirska Bistrica,
– Metlika,
– Dobova,
– Imeno,
– Rogatec,
– Središče ob Dravi,
– Lendava.
(2) Mejni prehodi obratujejo skladno z mednarodnim železniškim voznim redom.
3. člen
(1) Za prehajanje zunanje kopenske meje z Republiko Hrvaško se določijo naslednji mejni prehodi za meddržavni cestni potniški promet:
– Podplanina,
– Slovenska vas,
– Rigonce,
– Orešje,
– Imeno,
– Rogatec,
– Zgornji Leskovec,
– Ormož,
– Razkrižje,
– Gibina.
(2) Na mejnih prehodih iz prejšnjega odstavka se dovoli prehod meje za državljane Evropske unije, evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ter za državljane Republike Hrvaške.
(3) Mejni prehodi obratujejo neprekinjeno.
4. člen
(1) Za prehajanje zunanje morske meje se določijo naslednji mejni prehodi za mednarodni morski promet:
– Koper (Capodistria),
– Piran (Pirano),
– Izola (Isola).
(2) Mejni prehod Koper (Capodistria) in mejni prehod Piran (Pirano) obratujeta neprekinjeno, mejni prehod Izola (Isola) je odprt od 1. junija do 31. avgusta od 8. do 21. ure, od 1. septembra do 31. oktobra od 8. do 18. ure in od petka pred velikonočno nedeljo do 31. maja od 8. do 18. ure.
5. člen
(1) Za prehajanje zunanje zračne meje se določijo naslednji mejni prehodi za mednarodni zračni promet:
– Ljubljana-Brnik, na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana,
– Maribor-Slivnica, na letališču Maribor,
– Portorož (Portorose)-Sečovlje (Sicciole), na letališču Portorož.
(2) Obratovalni čas mejnih prehodov iz prejšnjega odstavka je določen s pravilnikom, ki ureja obratovalni čas javnih letališč.
6. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta uredba, prenehajo veljati Uredba o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni cestni in železniški promet na meji z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 54/94), Uredba o določitvi mejnega prehoda za mednarodni morski promet Izola (Uradni list RS, št. 59/99), Uredba o določitvi mejnega prehoda za mednarodni promet Podgorje (Uradni list RS, št. 67/05), Odredba o določitvi obratovalnega časa mednarodnega mejnega prehoda Podgorje (Uradni list RS, št. 67/05).
(2) Z dnem, ko začne veljati ta uredba, se prenehata uporabljati Odločba o stalnih mejnih prehodih za mednarodni promet (Uradni list SFRJ, št. 56/79) in Odločba o določitvi stalnega letališkega mejnega prehoda za mednarodni zračni promet (Uradni list SFRJ, št. 26/81).
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-2/2008/11
Ljubljana, dne 7. februarja 2008
EVA 2007-1711-0052
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost