Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008

Kazalo

354. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirske Bistrice za preostanek mandata, stran 869.

Na podlagi 16. in 26.a člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4 z dne 30. 6. 2006), v skladu z 10. in 83. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (prečiščeno besedilo, objavljeno v Uradnih objavah glasila Snežnik, št. 5, z dne 1. 11. 1999, in Spremembe in dopolnitve, objavljene v Uradnih objavah glasila Snežnik, št. 4, z dne 29. 9. 2001) ter 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 60/07) in 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06, 60/07) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 13. seji dne 24. 1. 2008 sprejel
S K L E P
o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirske Bistrice za preostanek mandata
I.
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica potrjuje mandat za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandata 2006–2010:
Mirjam Francetič, roj. 22. 9. 1962, Gubčeva ulica 1 b, 6250 Ilirska Bistrica, po poklicu univ. dipl. bibliotekar in prof. zgodovine.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-56/2007
Ilirska Bistrica, dne 24. januarja 2008
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost