Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008

Kazalo

188. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji v letu 2008, stran 344.

Na podlagi 2. in 6. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06) ministrica za delo, družino in socialne zadeve objavlja
S K L E P
o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji v letu 2008
I.
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december 2007 v primerjavi z istim obdobjem v letu 2006, se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, v nadaljnjem besedilu: ZUTPG):
1. Transferji, ki se izplačujejo iz državnega proračuna, uskladijo tako, da:
– otroški dodatek znaša:
+----------------------+---------------------------------------+
|           |   Znesek otroškega dodatka za   |
|           |   posameznega otroka v eurih    |
+----------------------+-----------+-----------+---------------+
|Dohodek na družinskega| 1. otrok | 2. otrok |3. in naslednji|
| člana v % povprečne |      |      |   otrok   |
|    plače RS    |      |      |        |
+----------------------+-----------+-----------+---------------+
|Do 15%        |   97,84|   107,63|     117,42|
+----------------------+-----------+-----------+---------------+
|nad 15% do 25%    |   83,66|   92,48|     101,25|
+----------------------+-----------+-----------+---------------+
|nad 25% do 30%    |   63,77|   71,26|     78,74|
+----------------------+-----------+-----------+---------------+
|nad 30% do 35%    |   50,29|   57,38|     64,60|
+----------------------+-----------+-----------+---------------+
|nad 35% do 45%    |   41,12|   47,99|     54,81|
+----------------------+-----------+-----------+---------------+
|nad 45% do 55%    |   26,06|   32,61|     39,13|
+----------------------+-----------+-----------+---------------+
|nad 55% do 75%    |   19,54|   26,06|     32,61|
+----------------------+-----------+-----------+---------------+
|nad 75% do 99%    |   17,01|   23,53|     30,04|
+----------------------+-----------+-----------+---------------+
– dodatek za nego otroka znaša 93,32 eurov, za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka pa 186,70 eurov,
– dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 363,36 eurov, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 443,12 eurov,
– pomoč ob rojstvu otroka znaša 259,27 eurov,
– starševski dodatek znaša 181,46 eurov,
– materialni stroški za rejenca znašajo 251,87 eurov,
– plačilo dela rejniku znaša 114,06 eurov,
2. Transferji, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, se uskladijo tako, da znašajo:
– višji znesek letnega dodatka 353,46 eurov, nižji znesek pa 214,75 eurov;
– dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev 382,79 eurov, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 267,95 eurov in za opravljanje večine življenjskih potreb 133,97 eurov;
– invalidnine za telesne okvare v eurih:
+-----------+-----------+--------------------------------------+
| Stopnja | Telesna |  Če je telesna okvara posledica  |
|      |  okvara +---------------------+----------------+
|      |      |poškodbe pri delu ali|  bolezni ali |
|      |      |  poklicna bolezen | poškodbe izven |
|      |      |           |   dela   |
+-----------+-----------+---------------------+----------------+
|   1.  |  100  |    91,87    |   64,31   |
+-----------+-----------+---------------------+----------------+
|   2.  |   90  |    84,21    |   58,95   |
+-----------+-----------+---------------------+----------------+
|   3.  |   80  |    76,56    |   53,59   |
+-----------+-----------+---------------------+----------------+
|   4.  |   70  |    68,90    |   48,23   |
+-----------+-----------+---------------------+----------------+
|   5.  |   60  |    61,25    |   42,87   |
+-----------+-----------+---------------------+----------------+
|   6.  |   50  |    53,59    |   37,51   |
+-----------+-----------+---------------------+----------------+
|   7.  |   40  |    45,93    |   32,15   |
+-----------+-----------+---------------------+----------------+
|   8.  |   30  |    38,28    |   26,80   |
+-----------+-----------+---------------------+----------------+
Osnova za odmero dodatnih pravic znaša 382,79 eurov.
II.
V skladu s 5. členom ZUTPG se osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da v letu 2008 znaša 212,97 eurov.
III.
Transferji po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/1983 in Uradni list RS, št. 122/07 – odl. US) se uskladijo tako, da znašajo:
– nadomestilo za invalidnost 266,78 eurov,
– dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 152,44 eurov,
– dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb 76,22 eurov.
IV.
Za vse transferje iz 3. člena ter osnove in oprostitve iz 5. člena ZUTPG, ki niso našteti v I. točki tega sklepa, se na podlagi prvega odstavka 3. člena ZUTPG opravi uskladitev v letu 2008 v višini 3,6%.
IV.
Usklajeni zneski se uporabljajo od 1. januarja 2008.
Št. 01700-34/2006
Ljubljana, dne 15. januarja 2008
EVA 2008-2611-0022
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti