Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5925. Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, stran 17067.

Na podlagi 57. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 91/07), 42. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 51. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 7. seji dne 12. 12. 2007 sprejela
S K L E P
o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
1.
Pavšalni prispevek za zavezance iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 91/07; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) znaša za primer bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov) 104,98 eurov mesečno.
2.
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17., 18. in 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ znaša za primer bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov) 24,42 eurov mesečno.
3.
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni in za zavezance iz 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu (prispevek za zdravstvene storitve, povračilo potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino) znaša 3,08 eurov. Prispevek se plačuje mesečno:
– za osebe iz 5. točke 17. člena ZZVZZ od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu,
– za osebe iz 6. točke 17. člena ZZVZZ od vsake napotnice v mesecu, kadar zavarovana oseba dela prek organizacije za posredovanje začasnih in občasnih del študentov kot pooblaščene organizacije,
– za osebe iz 18. člena ZZVZZ za mesec, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah ali vpoklicana na usposabljanje za takšne akcije in naloge, razen za osebe iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ.
Zavezanci plačujejo za osebe iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ letni pavšalni prispevek v višini 4,63 eurov.
Zavezanci za obračun in plačilo prispevkov za zavarovance iz 17. in 18. člena ZZVZZ so pravne in fizične osebe, pri katerih so zavarovanci na delu oziroma organizatorji del oziroma akcij.
4.
Pavšalni prispevek za obsojence na prestajanju zaporne kazni in mladoletnike na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela znaša 146,49 eurov mesečno.
Za zavarovance iz prejšnjega odstavka se plačuje tudi prispevek iz prejšnje točke za čas, ko zavarovanec med prestajanjem zaporne kazni oziroma med izvrševanjem vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni zavod dela.
Zavezanec za obračun in plačilo prispevkov iz te točke je Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.
5.
Pavšalni prispevki, ki se plačujejo mesečno, se plačajo 15. dan v mesecu za pretekli mesec. Če nastane obveznost za pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki temelji na izplačilu dohodkov oziroma prejemkov, od katerega se obračuna in plača pavšalni prispevek, se pavšalni prispevek plačuje v rokih in na način, predpisan z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in zakonom, ki ureja davčni postopek.
Pavšalni prispevki iz drugega odstavka 3. točke tega sklepa se plačajo do 15. 3. za tekoče leto. Za zavarovance iz drugega odstavka 3. točke tega sklepa, za katere nastopi obveznost plačila tega pavšalnega prispevka po 15. 3., je treba prispevek plačati najpozneje 15. dan naslednjega meseca po mesecu, ko je ta obveznost nastala.
Pavšalni prispevki iz 1., 2. in 4. točke tega sklepa se plačujejo v znesku, ki je določen s tem sklepom, ne glede na dolžino trajanja zavarovanja v mesecu po podlagi, po kateri se plačuje pavšalni prispevek.
6.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 129/06).
7.
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2008.
Št. 9000-9/2007-DI/5
Ljubljana, dne 12. decembra 2007
EVA 2007-2711-0107
Predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Pavlina Svetič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti