Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5574. Objava pravnomočne sodne odločbe o nezakoniti odpovedi kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci, stran 15453.

O B J A V A
pravnomočne sodne odločbe iz kolektivnega delovnega spora med Sindikatom obrtnih delavcev Slovenije, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana in nasprotnima udeležencema, Obrtno zbornico Slovenije, Celovška c. 71, Ljubljana ter Združenjem delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije GIZ, Ljubljana o nezakoniti odpovedi Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci na podlagi 5. odstavka 53. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04)
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je s sodbo št. X Pd 1228/2006 z dne 19. 4. 2007, potrjeno s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 996/2007 z dne 28. 9. 2007
r a z s o d i l o:
1. Odpoved Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci (Uradni list RS, št. 26/91; 129/04) z dne 3. 7. 2006, objavljena v Uradni list RS, št. 81/06 z dne 31. 7. 2006, je nezakonita.
2. Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci (Uradni list RS, št. 26/91 in 129/04) obstoji in velja.
Nasprotna udeleženca sta dolžna povrniti stroške postopka v znesku 2.120,68 EUR, v roku 8 dni z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izdaje sodbe do plačila.
3. Pravnomočna sodba sodišča se na stroške nasprotnih udeležencev objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
Nada Perič Vlaj l.r.