Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5612. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, stran 15541.

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1) sta Občinski svet Občine Markovci na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06) na 10. seji dne 21. novembra 2007 in Mestni svet Mestne občine Ptuj na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) na 11. seji dne 22. oktobra 2007 v skladu s 7. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/06) sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru
1. člen
V Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06) se 18. člen spremeni tako, da glasi:
"Javni prevoz oseb in stvari lahko opravlja fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje javnega prevoza po celinskih vodah in sklene dogovor z upravljavcem pristanišča ter vstopno izstopnih mest."
2. člen
V 25. členu Odloka se v prvem odstavku črta besedilo "Z globo 200.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:" in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
"Z globo 834,58 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:"
V drugem odstavku se črta besedilo: "Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se z globo 60.000,00 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe." in nadomesti z besedilom, ki glasi:
"Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se z globo 250,37 evrov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe."
3. člen
V 26. členu odloka se črta prvi odstavek "Z globo 150.000,00 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:" in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
"Z globo 625,94 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:"
V drugem odstavku se črta besedilo "Z globo 60.000,00 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če:" in nadomesti z besedilom, ki glasi:
"Z globo 250,37 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če:"
4. člen
V 28. členu odloka se za drugim odstavkom doda tretji odstavek z naslednjo vsebino:
"(3) Do podelitve koncesije upravljanje s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na plovbnem območju ter upravljanje plavajočih naprav izvaja Javni zavod Zavod za šport Ptuj, Čučkova 7, 2250 Ptuj."
5. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Mestni svet Mestne občine Ptuj in Občinski svet Občine Markovci in naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se objavi tudi v uradnem glasilu Mestne občine Ptuj in uradnem glasilu Občine Markovci.
Št. 342-1/2005
Ptuj, dne 21. novembra 2007
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
 
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.

AAA Zlata odličnost