Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007

Kazalo

3661. Razlaga Kolektivne pogodbe za lesarstvo, stran 9286.

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za lesarstvo je na podlagi 3. in 4. točke 68. člena Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 132/06 z dne 15. 12. 2006 in Uradni list RS, št. 28/07 z dne 29. 3. 2007) in 3. člena Poslovnika o delu komisije za razlago Kolektivne pogodbe za lesarstvo (sprejet 24. 1. 2007) na 2. seji dne 28. 6. 2007 soglasno sprejela
R A Z L A G O K O L E K T I V N E P O G O D B E
za lesarstvo (v nadaljnjem besedilu KPL)
1. Razlaga prvega odstavka 42. člena:
»Kot drugi akt delodajalca se šteje splošni akt delodajalca v skladu z 8. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02).«.
2. Razlaga 76. člena:
»Upoštevan znesek uskladitve za leti 2004 in 2005 v višini 10.551 tolarjev in dva odstotno povečanje osnovnih plač za leto 2006 se mora po prvi točki Tarifne priloge KPL vključevati v osnovne plače.«.
Ljubljana, dne 28. junija 2007
Predsednica Komisije
za razlago KPL
dr. Etelka Korpič-Horvat l.r.