Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007

Kazalo

3450. Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko, stran 8879.

Energetika Projekt d.o.o. Vransko skladno s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 51/04) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 36/07) objavlja
C E N I K
daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko
1. člen
V javnem podjetju Energetika projekt d.o.o., Vransko 66, se določijo nove cene toplote in se obračunavajo po naslednjih postavkah:
PRIKLJUČNA MOČ - FIKSNI DEL
+---------------------------------+----------------------------+
|     Priključna moč     |     Cena za kW     |
|   toplotne postaje v kW   |  priključne moči letno:  |
|                 |    (EUR/kW,leto)    |
+---------------------------------+----------------------------+
|     1 kW - 30 kW      |      10,43      |
+---------------------------------+----------------------------+
|     31 kW - 100 kW     |      10,02      |
+---------------------------------+----------------------------+
|     101 kW - 300 kW     |      9,60      |
+---------------------------------+----------------------------+
|      > 301 kW       |      8,76      |
+---------------------------------+----------------------------+
ŠTEVNINA - FIKSNI DEL
+---------------------------------+----------------------------+
|     Priključna moč     |     Števnina     |
|   toplotne postaje v kW   |  na toplotno postajo:  |
|                 |    (EUR/TP,leto)    |
+---------------------------------+----------------------------+
|     1 kW - 100kW      |      55,08      |
+---------------------------------+----------------------------+
|     101kW - 300 kW     |      57,17      |
+---------------------------------+----------------------------+
|      > 301 kW       |      66,77      |
+---------------------------------+----------------------------+
OBRAČUN PO ŠTEVCU - VARIABILNI DEL
+---------------------------------+----------------------------+
|     Raba energije     |   Cena energije v:   |
|      kWh/leto       |     (EUR/kWH)     |
+---------------------------------+----------------------------+
|       1-50000       |      0,0360      |
+---------------------------------+----------------------------+
|     50001-250000      |      0,0355      |
+---------------------------------+----------------------------+
|     250001-400000     |      0,0341      |
+---------------------------------+----------------------------+
|      > 400001       |      0,0336      |
+---------------------------------+----------------------------+
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik, objavljen v Uradnem listu RS, št. 106/06
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 12. julija 2007 dalje.
Vransko, dne 7. julija 2007
Prokurist
Janez Herodež l.r.
 
Energetika Projekt d.o.o.
Dušan Dolgan l.r.
Direktor