Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3223. Odlok o prometnem režimu za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja na avtodomskem postajališču Dvor Bovec, stran 8397.

Na podlagi 18. in 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZRJM-1, Uradni list RS, št. 70/06), 1. in 2. člena Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95, 28/95 in 35/01), 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS, št. 123/06), 105. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06), v skladu s 3. in 5. členom Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07) ter 14. členom Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 133/06) je Občinski svet Občine Bovec na 6. redni seji dne 6. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o prometnem režimu za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja na avtodomskem postajališču Dvor Bovec
1. člen
Ta odlok ureja parkiranje avtodomov na celotnem območju Občine Bovec.
2. člen
Avtodomi so lahko parkirani na javni površini v skladu z veljavnim parkirnim režimom, vendar največ do 12 ur, na avtodomskem postajališču Dvor pa 36 ur, pri čemer se šteje, da se avtodomski turisti na javni površini oziroma avtodomskem postajališču zadržujejo zaradi nujnega počitka med vožnjo.
Ustavljanje in parkiranje avtodomov je do trajanja 12 ur dovoljeno tudi v pasu do 5 m izven vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča, in sicer za opravljanje nujnega počitka med vožnjo.
Avtodomski turisti iz prvega in drugega odstavka tega člena niso zavezani za prijavo in plačilo turistične takse.
V primeru, da avtodomski turisti ne spoštujejo časovne omejenosti, kakor jo določata prvi in drugi odstavek tega člena, se šteje, da kampirajo »na črno«.
3. člen
Za daljšo namestitev se avtodomski turisti poslužijo namestitev v kampih z urejeno infrastrukturo, primerno potrebam avtodomov.
Prijave in odjave avtodomskih turistov, ki v Občini Bovec opravljajo turistične nočitve, pri prijavnemu organu - matični policijski postaji izvajajo registrirani ponudniki namestitev avtodomov, to je lastniki oziroma upravljavci kampov, ki so tudi dolžni zaračunati in odvesti turistično takso v skladu z veljavnim Odlokom o turistični taksi v Občini Bovec po številu opravljenih nočitev.
4. člen
Občina Bovec avtodomskim turistom nudi opravljanje izpustov ter oskrbo z vodo in elektriko na urejenem avtodomskem postajališču Dvor na lokaciji A-postaje Kaninskih žičnic po postavkah cenika, ki je priloga tega odloka. Višine postavk lahko občinski svet s sklepom spremeni, nov cenik pa mora biti pred začetkom veljavnosti in uporabe prehodno objavljen v izbranem uradnem glasilu občine.
5. člen
Sredstva, zbrana od parkirnin, so namenjena vzdrževanju in pokrivanju tekočih stroškov komunalne porabe (voda, elektrika, odvoz smeti in podobno) obstoječega avtodomskega postajališča in izgradnji novih parkirnih mest v Občini Bovec.
6. člen
Za izvrševanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Bovec. Pobiranje parkirnine na avtodomskem postajališču Dvor poteka s parkirnim avtomatom, s katerim upravlja občinska uprava ali drug pooblaščen upravljavec.
7. člen
Nadzor nad izpolnjevanjem tega odloka opravlja občinsko redarstvo ter druge pooblaščene službe, pri čemer izvajalci nadzora skrbijo zlasti še za nadzor nad upravljanjem, zaračunavanjem ter plačevanjem parkirnine po veljavnih tarifah ter odpravljanje divjega kampiranja oziroma kampiranja »na črno«.
8. člen
Z globo 40 EUR, ki se izterja na kraju samem, se kaznuje za prekršek:
- voznik avtodoma, ki parkira na za avtodome prepovedanem parkirišču,
- voznik avtodoma, ki na avtodomskem postajališču Dvor nima veljavnega parkirnega listka za čas možnega dovoljenega parkiranja v skladu z vrsto storitve, ki se je poslužuje.
Z globo 80 EUR, ki se izterja na kraju samem, se kaznuje za prekršek:
- voznik avtodoma, ki vozi, ustavlja in parkira v naravnem okolju, kakor je določeno z definicijo v 1. členu Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju,
- voznik avtodoma, ki kampira »na črno«.
9. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2007
Bovec, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.
PRILOGA:

  CENIK PARKIRANJA Z OSKRBO NA AVTODOMSKEM POSTAJALIŠČU DVOR

+------------------------------------------+-------------------+
|CENIK                   |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Vrsta storitve              |    EUR    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Parkiranje z oskrbo do 1 ure       |     2     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Parkiranje z oskrbo do 12 ur       |     4     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Parkiranje z oskrbo do 24 ur       |     6     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Parkiranje z oskrbo do 36 ur       |     8     |
+------------------------------------------+-------------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti