Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3277. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec, stran 8482.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 in 127/06), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 in 7/07), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03 in 106/05) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00, 15/00, 60/02 in 114/04) so svetniki Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec na 8. seji dne 29. 5. 2007 in Občinskega sveta Občine Mislinja na 8. seji dne 10. 5. 2007 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 27/04 in 80/05).
2. člen
V 13. členu odloka se spremeni
- šesti odstavek, ki se pravilno glasi:
»Mandat članov sveta traja 5 let in začne teči z dnem konstituiranja sveta knjižnice. To ne velja za predstavnike ustanoviteljic, ki so hkrati člani občinskega sveta. Njihov mandat v svetu javnega zavoda je vezan na njihov mandat v občinskem svetu in preneha najkasneje v roku 60 dni odkar jim je prenehal mandat v občinskem svetu. V tem času mora občinski svet imenovati nove predstavnike. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«
- sedmi odstavek, ki se pravilno glasi:
»Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelje 90 dni pred potekom mandata članov sveta zavoda.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02800-3/96
Slovenj Gradec, dne 30. maja 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.
Št. 612-02/2007
Mislinja, dne 11. maja 2007
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti