Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2007 z dne 8. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2007 z dne 8. 6. 2007

Kazalo

2735. Izjava o pristopu k dogovoru o višini regresa za letni dopust za leto 2007, stran 6999.

I Z J A V A O P R I S T O P U
k dogovoru o višini regresa za letni dopust za leto 2007 (Uradni list RS, št. 33/07)
I.
Podpisniki te izjave ugotavljamo, da je bil v Uradnem listu RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007 objavljen Dogovor o višini regresa za letni dopust za leto 2007.
II.
Podpisniki te izjave v imenu reprezentativnih sindikatov, ki jih zastopamo, potrjujemo, da s podpisom te izjave pristopamo k Dogovoru o višini regresa za letni dopust za leto 2007 (Uradni list RS, št. 33/07).
II.
To izjavo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-42/2007/6
Ljubljana, dne 25. aprila 2007
EVA 2007-3111-0038
Vlada
Republike Slovenije:
 
Reprezentativni
sindikati javnega sektorja:
 
dr. Gregor Virant l.r
Minister
za javno upravo
 
Sindikat državnih in družbenih
organov Slovenije
Drago Ščernjavič l.r.
 
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni
dejavnosti Slovenije
Bojan Hribar l.r.
 
Policijski sindikat Slovenije
Branko Prah l.r.
 
Sindikat carinikov Slovenije
Dušan Pečnik l.r.
 
Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije
Nevenka Lekše
 
Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
 
FIDES, sindikat zdravnikov
in zobozdravnikov Slovenije
Konrad Kuštrin l.r.
 
Sindikat delavcev
v zdravstveni negi Slovenije
Jelka Mlakar l.r.
 
GLOSA – sindikat kulture Slovenije
Doro Hvalica l.r.
 
Konfederacija sindikatov 90
Slovenije
Peter Majcen l.r.
 
Sindikat poklicnega gasilstva
Slovenije
Bogdan Godnič l.r.
 
Neodvisni sindikat delavcev
ljubljanske univerze
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
Sindikat kulturnih
in umetniških ustvarjalcev RTV
Peter Kosmač
 
Reprezentativni
sindikati javnega sektorja:
 
SIFARM – Sindikat farmacevtov
Slovenije
Samo Mahovič l.r.
 
Sindikat veterinarjev Slovenije
Neodvisnost – KNSS
Milan Štimec
 
Sindikat zdravstva
in socialnega skrbstva Slovenije
Darinka Avguštiner
 
Sindikati v zdravstvu Slovenije
– PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SVAS – Sindikat vladne agencije
Slovenije
Janez Lencl
 
Sindikat slovenskih diplomatov
Matjaž Kovačič l.r.
 
Sindikat delavcev
radiodifuzije Slovenije
Tom Zalaznik l.r.
 
Sindikat socialnega
zavarovanja Slovenije
Nataša Kus l.r.
 
SILMES – Sindikat laboratorijske
medicine Slovenije
Stane Tomšič
 
Sindikat Ministrstva za obrambo
Stanislav Konda
 
Sindikat novinarjev Slovenije
Iztok Jurančič
 
Sindikat delavcev
pravosodja Slovenije
Tomaž Virnik l.r.

AAA Zlata odličnost