Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2230. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2006, stran 5672.

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US in 114/06 – ZUTPG) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2006
1. člen
V skladu s prvim odstavkom 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US in 114/06 – ZUTPG, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine, uveljavljene v letu 2007, plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let predhodno preračunajo z valorizacijskimi količniki tako, da ustrezajo gibanjem povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine.
Po drugem odstavku 47. člena ZPIZ-1 se valorizacijski količniki določijo tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo v državi, izplačano za oktober 1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po predpisih, veljavnih do 31. 12. 1999 ter po 150., 150.a in 150.b členu ZPIZ-1, opravljenih od 1. 1. 1991 do konca leta 2006, deli z zneskom povprečne plače na zaposleno osebo v državi, dosežene v letih, iz katerih se po določbah zakona upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove.
Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto plačo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, preračuna s povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
2. člen
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi valorizacijskimi količniki:
-------------------------------------------------------------
       Leto          Valorizacijski količniki
-------------------------------------------------------------
       1965                 2270428,892
       1966                 1716598,544
       1967                 1554370,549
       1968                 1418733,400
       1969                 1232122,997
       1970                 1027963,081
       1971                 860911,260
       1972                 730995,969
       1973                 631181,258
       1974                 502478,579
       1975                 401725,987
       1976                 347708,260
       1977                 292006,028
       1978                 239620,058
       1979                 191326,552
       1980                 161341,074
       1981                 124033,427
       1982                  98466,913
       1983                  77467,397
       1984                  50950,119
       1985                  25733,207
       1986                  11550,524
       1987                  5218,260
       1988                  1965,797
       1989                   119,820
       1990                   25,004
       1991                   13,640
       1992                    4,591
       1993                    3,062
       1994                    2,386
       1995                    2,008
       1996                    1,742
       1997                    1,559
       1998                    1,423
       1999                    1,298
       2000                    1,173
       2001                    1,048
       2002                    0,955
       2003                    0,888
       2004                    0,840
       2005                    0,802
       2006                    0,763
-------------------------------------------------------------
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-13/2007
Ljubljana, dne 11. aprila 2007
EVA 2007-2611-0083
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
 
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance