Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2007 z dne 20. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2007 z dne 20. 4. 2007

Kazalo

1951. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna, stran 5145.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07) ter 15. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 6. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna
1. člen
V 17. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna (Uradni list RS, št. 87/99) se spremeni drugi odstavek in se po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
2. člen
V 26. členu odloka se v drugem stavku drugega odstavka spremeni besedilo »Mandat ravnatelja traja štiri leta« tako, da se po spremembi glasi: »Mandat ravnatelja traja 5 let«.
Spremeni se tudi tretji odstavek 26. člena, in sicer tako, da po spremembi glasi: »Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in sveta staršev.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0007/2007-1
Dobrna, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost