Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2007 z dne 20. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2007 z dne 20. 4. 2007

Kazalo

1980. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, stran 5182.

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije
1. člen
V Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07) se v Prilogi 1 v Seznamu upravičencev do donacij za leto 2007, v poglavju 2. UPRAVIČENCI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV, podpoglavje 2.3. DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA nadomesti z novim podpoglavjem 2.3. DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, ki se glasi:
+--------------------------------------------------+-----------+
|2.3. DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU    |      |
|SOCIALNEGA VARSTVA                |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
| DRUŠTVO GLUHIH IN    |GLAVNI TRG 11,NOVO   |28658582  |
|NAGLUŠNIH DOLENJSKE IN  |MESTO         |      |
|BELE KRAJINE       |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AURIS- MEDOBČINSKO DRUŠTVO|HUJE 23/A, 4000 KRANJ |90185188  |
|GLUHIH IN NAGLUŠNIH KRANJ |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ALTRA, ODBOR ZA  |GRABLOVIČEVA 28,1000  |36322407  |
|NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU|LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ  |KERSNIKOVA 4,     |70974489  |
|MLADIM          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO INVALIDSKI FORUM |PALMEJEVA 8, 1000   |97856444  |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO MLADINSKI CENTER |SPODNJI KAMENŠČAK 23, |50397575  |
|PRLEKIJE         |9240 LJUTOMER     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV   |NURŠINSKA 14, MURSKA  |92472885  |
|PREKMURJA IN PRLEKIJE   |SOBOTA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV   |ŠEGOVA ULICA 119, 8000 |26191024  |
|DOLENJSKE,BELE KRAJINE IN |NOVO MESTO       |      |
|POSAVJA          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV   |LEDINE 101/B, 5000   |15717224  |
|SEVERNE PRIMORSKE NOVA  |NOVA GORICA      |      |
|GORICA          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PROJEKT-ČLOVEK  |MALENŠKOVA 11, 1000  |68239068  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO REGIONALNA VARNA |P.P. 347, 3000 CELJE  |29842131  |
|HIŠA CELJE        |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO SVETOVALCEV ZAUPNI|ZRNINJSKEGA CESTA 9,  |30663113  |
|TELEFON SAMARIJAN     |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO TVOJ TELEFON   |PREČNA ULICA 2, 6230  |29993407  |
|POSTOJNA         |POSTOJNA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA  |P.P. 18, 9240 LJUTOMER |29285461  |
|LJUTOMER         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO VIZIJA -PZS    |STARI TRG 23,     |99779641  |
|SLOVENSKE KONJICE     |SLOVENSKE KONJICE   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI |CESTA MARŠALA TITA   |75198355  |
|V STISKI "ŽAREK" JESENICE |78A, 4270 JESENICE   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA NENASILNO   |MIKLOŠIČEVA 36, 1000  |91885566  |
|KOMUNIKACIJO       |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ IN    |MELJSKI HRIB 30 C,   |72951265  |
|SAMOPOMOČ NOVA POT MARIBOR|MARIBOR        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ     |ŽUPANČIČEVA 6, 6000  |51979969  |
|ODVISNIKOM IN NJIHOVIM  |KOPER         |      |
|SVOJCEM – SVIT KOPER   |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ     |UL. 1. MAJA ŠT. 1,   |84364041  |
|ZASVOJENIM IN NJIHOVIM  |SEŽANA         |      |
|BLIŽNJIM PO MOČ SEŽANA  |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE   |ROZMANOVA UL. 30, NOVO |39303632  |
|PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO |MESTO         |      |
|MESTO           |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA USTVARJANJE IN |SP. DOBRAVA 12, 4245  |55199747  |
|KVALITETO ŽIVLJENJA, MUZA |KROPA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZAVEZNIKOV MEHKEGA|CESTA 4. JULIJA 58,  |46927565  |
|PRISTANKA KRŠKO      |KRŠKO         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZDRAVLJENIH    |CANKARJEV TRG 8/II,  |26903962  |
|ALKOHOLIKOV VRHNIKA    |VRHNIKA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA|PARTIZANDSKA 12, 2000 |58943030  |
|SAMOPOMOČ DRAVA      |MARIBOR        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH|EFENKOVA 61, 3320   |36305782  |
|IN NAGLUŠNIH VELENJE   |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH|C.STANETA ŽAGARJA 23, |33239398  |
|IN SLABOVIDNIH KRANJ   |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH|GOSPEJNA UL. 11,2000  |13249576  |
|IN SLABOVIDNIH MARIBOR  |MARIBOR        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH|IRČA VAS 31, 8000 NOVO |85531901  |
|IN SLABOVIDNIH NOVO MESTO |MESTO         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PARADOKS-SLOVENSKO DRUŠTVO|POSTOJNSKA 3, 1000   |51061333  |
|ZA VZAJEMNO POMOČ V    |LJUBLJANA       |      |
|DUŠEVNI STISKI      |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SILA SLOVENSKO MEDNARODNO |LETALIŠKA 33, 1000   |56896310  |
|ZDRUŽENJE ŽENSK      |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SKLAD SILVA-DRUŠTVO ZA  |FIJEROGA 10, 6274   |61622338  |
|KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE LJUDI|ŠMARJE PRI KOPRU    |      |
|S POSEBNIMI POTREBAMI   |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SONČEK- ZVEZA DRUŠTEV ZA |ROŽANSKA ULICA 2, 1000 |13876970  |
|CEREBRALNO PARALIZO    |LJUBLJANA       |      |
|SLOVENIJE         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠENT- SLOVENSKO ZDRUŽENJE |CIGALETOVA ULICA 5,  |64350622  |
|ZA DUŠEVNO ZDRAVJE    |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|UP- DRUŠTVO ZA POMOČ   |MIKLOŠIČEVA 16, 1000  |84757019  |
|ZASVOJENCEM IN NJIHOVIM  |LJUBLJANA       |      |
|SVOJCEM SLOVENIJE     |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|YHD-DRUŠTVO ZA TEORIJO IN |NEUBERGERJEVA 7, 1000 |39692116  |
|KULTURO HENDIKEPA     |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU |MASARYKOVA 23,     |79446094  |
|ZLORABLJANJU LJUBLJAJNA  |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV |KEBETOVA 9, 1000    |57009309  |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO |PARTIZANSKA CESTA 12, |22819959  |
|GERONTOLOGIJO SLOVENIJ  |2000 MARIBOR      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
Podpoglavje 2.4. HUMANITARNE ORGANIZACIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA se nadomesti z novim podpoglavjem 2.4. HUMANITARNE ORGANIZACIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA, ki se glasi:
+--------------------------------------------------+-----------+
|2.4. HUMANITARNE ORGANIZACIJE S PODROČJA     |      |
|SOCIALNEGA VARSTVA                |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV   |MIREN 216, 5291 MIREN |93926383  |
|VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE|            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO SOS TELEFON – ZA |P.P. 2726, 1001    |61109894  |
|ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE  |LJUBLJANA       |      |
|NASILJA          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO UNICEF SLOVENIJA |PAVŠIČEVA 1, 1000   |94359024  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE|ŠTORJE 26, 6210 SEŽANA |14906627  |
|IN KREATIVNO PREŽIVLJANJE |            |      |
|PROSTEGA ČASA »VEZI«   |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z |ZBILJE 66, 1215    |13129732  |
|MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU |MEDVODE        |      |
|BARKA           |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE  |KNEZOVA ULICA 2, 1000 |25499777  |
|ŠKODE ZARADI DROG STIGMA |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ŽAREK UPANJA –  |KAMNIŠKA 25, P.P.   |42254027  |
|POMOČ PRI ODVISNOSTIH IN |2558, 1000 LJUBLJANA  |      |
|ZASVOJENOSTIH       |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ŽENSKA      |MIKLOŠIČEVA 14, 1000  |12332003  |
|SVETOVALNICA       |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ  |P.P. 345, 8000 NOVO  |47139803  |
|NASILJA IN KRIVIC ZA   |MESTO         |      |
|PODPORO ŽRTVAM NASILNIH  |            |      |
|DEJANJ          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|EVANGELIČANSKA HUMANITARNA|SLOVENSKA 17, 9000   |13388231  |
|ORGANIZACIJA – PODPORNICA |MURSKA SOBOTA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|HUMANA – ZDRUŽENJE SVOJCEV|OLDHAMSKA CESTA 14,  |43388256  |
|PRI SKRBI ZA MENTALNO   |4000 KRANJ       |      |
|ZDRAVJE          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MALI PRINC – DRUŠTVO ZA  |CESARJEVA ULICA 27,  |20943695  |
|DVIG KVALITETE ŽIVLJENJA |8000 NOVO MESTO    |      |
|OSEB Z MOTNJO V RAZVOJU  |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO  |LJUBLJANSKA 36, 1230  |92589979  |
|JESENSKI CVET       |DOMŽALE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO  |GOZDARSKA POT 17, 2390 |96090278  |
|LUČKA, KOROŠKA      |RAVNE NA KOROŠKEM   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO  |IZLAKE 3, 1411 IZLAKE |41766059  |
|SREČNO ZAGORJE      |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO  |KOLONIJA 1. MAJA 21,  |21321094  |
|UPANJE TRBOVLJE      |1420 TRBOVLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA|SAVINJSKO NABREŽJE 6A, |89821718  |
|KAKOVOSTNO STAROST LAŠKO |3270 LAŠKO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA|RESLJEVA 11, 1000   |90988817  |
|KAKOVOSTNO STAROST    |LJUBLJANA       |      |
|LJUBLJANA         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA|POLZELA 18, 3313    |68853408  |
|SAMOPOMOČ OLJKA      |POLZELA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO  |TABOR 29, 1380     |36134171  |
|ZIMZELEN CERKNICA     |CERKNICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MOZAIK – DRUŠTVO ZA    |CANKARJEVA 25, 9000  |13610481  |
|SOCIALNO VKLJUČENOST   |MURSKA SOBOTA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOVI PARADOKS – SLOVENSKO |VRHOVCI CESTA XVII/40, |19041748  |
|DRUŠTVO ZA KAKOVOST    |1000 LJUBLJANA     |      |
|ŽIVLJENJA         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|OZARA SLOVENIJA –     |LJUBLJANSKA ULICA 9,  |70835632  |
|NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA  |2000 MARIBOR      |      |
|KAKOVOST ŽIVLJENJA    |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SLOVENSKA FILANTROPIJA – |POLJANSKA CESTA 12,  |79355382  |
|ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO  |1000 LJUBLJANA     |      |
|PROSTOVOLJSTVA      |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC |KERSNIKOVA ULICA 6,  |16155742  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA  |KARDELJEVA PLOŠČAD 16, |61443921  |
|ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH  |1000 LJUBLJANA     |      |
|POSLEDIC DROG – DROGART  |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE|CIGALETOVA ULICA 5,  |64350622  |
|ZA DUŠEVNO ZDRAVJE    |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER  |SKALNIŠKA 1, 5250   |75623943  |
|             |SOLKAN         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR |STROSSMAYERJEVA 15,  |48726273  |
|             |2000 MARIBOR      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZDRUŽENJE ZA SOCIALNO   |MASARYKOVA 23, 1000  |87608464  |
|GERONTOLOGIJO IN     |LJUBLJANA       |      |
|GERONTAGOGIKO SLOVENIJE  |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA MEDGENERACIJSKIH  |RESLJEVA 11, 1000   |20528361  |
|DRUŠTEV ZA KAKOVOSTNO   |LJUBLJANA       |      |
|STAROST SLOVENIJE     |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE |MIKLOŠIČEVA 16, 1000  |95609091  |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
V podpoglavju 2.6. DRUGI NAMENI se črta upravičenec:
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO UNICEF SLOVENIJA |PAVŠIČEVA 1, LJUBLJANA |94359024  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
2. člen
V poglavju 3. UPRAVIČENCI S PODROČJA OBRAMBE TER ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI, se v podpoglavju 3.1. GASILCI črtajo naslednji upravičenci:
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|(PROSTOVOLJNO)      |TOVARNIŠKA 48, 1000  |45938288  |
|INDUSTRIJSKO GASILSKO   |LJUBLJANA       |      |
|DRUŠTVO TEOL       |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |BOLEHNEČICI 4A, 9244  |68815450  |
|DRUŠTVO BOLEHNEČICI    |SV. JURIJ OB ŠČAVNICI |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |CELOVŠKA CESTA 180,  |71797408  |
|GASILSKO DRUŠTVO ff    |1000 LJUBLJANA     |      |
|LJUBLJANA         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |CESTA KOMANDANTA    |13780247  |
|GASILSKO DRUŠTVO DONIT  |STANETA 38, 1215    |      |
|MEDVODE          |MEDVODE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |BEGUNJE NA GORENJSKEM |52391906  |
|GASILSKO DRUŠTVO ELAN   |1, 4275 BEGUNJE    |      |
|BEGUNJE          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |CESTA STANETA ŽAGARJA |41414942  |
|GASILSKO DRUŠTVO IBI KRANJ|35, 4000 KRANJ     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |TRŽAŠKA CESTA 40, 1000 |32106831  |
|GASILSKO DRUŠTVO ILIRIJA |LJUBLJANA       |      |
|LJUBLJANA         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |MELJSKA CESTA 19, 2000 |30191670  |
|GASILSKO DRUŠTVO INTES  |MARIBOR        |      |
|VESNA MARIBOR       |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |OB ŽELEZNICI 18, 1000 |42419620  |
|GASILSKO DRUŠTVO IZOLIRKA |LJUBLJANA       |      |
|LJUBLJANA         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |KNEŽAK, 6253 KNEŽAK  |20737998  |
|GASILSKO DRUŠTVO JAVOR BAČ|            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |BAKOVNIK 4, 1240    |10665820  |
|GASILSKO DRUŠTVO KEMOSTIK-|KAMNIK         |      |
|SVIT-TRIVAL, KAMNIK    |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |ŠMARTINSKA 3, 1000   |45457999  |
|GASILSKO DRUŠTVO KOLINSKA |LJUBLJANA       |      |
|LJUBLJANA         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |            |99116979  |
|GASILSKO DRUŠTVO LABOD  |            |      |
|TOVARNA DELTA PTUJ    |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |NIKOLE TESLA 11, 6250 |36762652  |
|GASILSKO DRUŠTVO LESONIT |ILIRSKA BISTRICA    |      |
|IL. BISTRICA       |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |CELOVŠKA 160, 1000   |34639616  |
|GASILSKO DRUŠTVO     |LJUBLJANA       |      |
|LJUBLJANSKI POTNIŠKI   |            |      |
|PROMET LJ.        |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |MARLES PODVELKA, 2363 |93475845  |
|GASILSKO DRUŠTVO MARLES  |PODVELKA        |      |
|PODVELKA         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |POD GRADOM 4, 2380   |59120908  |
|GASILSKO DRUŠTVO NOVA   |SLOVENJ GRADEC     |      |
|OPREMA SLOVENJ GRADEC   |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |FOERSTERJEVA ULICA 10, |88558851  |
|GASILSKO DRUŠTVO NOVOTEKS |8000 NOVO MESTO    |      |
|METLIKA          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |PTUJSKA C. 37, 2331  |18266843  |
|GASILSKO DRUŠTVO OPEKARNA |PRAGERSKO       |      |
|PRAGERSKO         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |SAVSKA CESTA 21, 4000 |70191271  |
|GASILSKO DRUŠTVO PLANIKA |KRANJ         |      |
|KRANJ           |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |OB DRAVI 6, 2000    |14275678  |
|GASILSKO DRUŠTVO SVILA  |MARIBOR        |      |
|D.D. MARIBOR       |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |KOVINARSKA 28, 1240  |32938179  |
|GASILSKO DRUŠTVO TITAN  |KAMNIK         |      |
|KAMNIK          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |PAMEČE 151, 2380    |55023789  |
|GASILSKO DRUŠTVO TOVARNA |SLOVENJ GRADEC     |      |
|POHIŠTVA PAMEČE      |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |PRI POSTAJI 1, 2391  |48645176  |
|GASILSKO DRUŠTVO TOVARNA |PREVALJE        |      |
|POHIŠTVA PREVALJE     |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |POHORSKA 6/A, 2380   |13903276  |
|GASILSKO DRUŠTVO TOVARNA |SLOVENJ GRADEC     |      |
|USNJA SLOVENJ GRADEC   |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |TRŽAŠKA CESTA 1, 1000 |81331886  |
|GASILSKO DRUŠTVO VALKARTON|LJUBLJANA       |      |
|LOGATEC          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
Pri upravičencu GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA se pred besedo »DRUŠTVO« doda beseda »PROSTOVOLJNO«.
Pri upravičencu PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR se črta beseda »INDUSTRIJSKO«.
Pri upravičencu PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SPODNJI BRNIK – VOPOVLJE se za besedo »BRNIK« črta vezaj in beseda » VOPOVLJE«.
Pri upravičencu PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO DRUŠTVO JAVOR PIVKA se doda naslov sedeža, ki se glasi: »SNEŽNIŠKA 12, 6257 PIVKA«.
Na koncu se dodajo naslednji upravičenci:
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |ADLEŠIČI 13B, 8341   |40572951  |
|DRUŠTVO ADLEŠIČI     |ADLEŠIČI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |HAJDOŠE 41B, 2288   |95771247  |
|DRUŠTVO HAJDOŠE      |HAJDINA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |KUZMA 24, 9263 KUZMA  |79970737  |
|DRUŠTVO KUZMA       |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |LACKOVA C. 165, 2341  |62666894  |
|DRUŠTVO PEKRE       |LIMBUŠ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |PONIKVE 26, 5283 SLAP |24210684  |
|DRUŠTVO PONIKVE      |OB IDRIJCI       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |REČIŠKA C.4, 4260 BLED |40376583  |
|DRUŠTVO REČICA      |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |VELIKE BLOKE 22, 1385 |36580759  |
|DRUŠTVO VELIKE BLOKE   |NOVA VAS        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO GASILSKO   |VRHPOLJE PRI MORAVČAH, |32367210  |
|DRUŠTVO VRHPOLJE     |1251 MORAVČE      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |KOLIČEVO 2/A, 1230   |42783186  |
|GASILSKO DRUŠTVO HELIOS  |KOLIČEVO        |      |
|DOMŽALE          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO |KOLODVORSKA CESTA 5,  |61134309  |
|GASILSKO DRUŠTVO LAFARGE |1420 TRBOVLJE     |      |
|CEMENT CEMENTARNA TRBOVLJE|            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
3. člen
V poglavju 6. UPRAVIČENCI S PODROČJA NOTRANJIH ZADEV se na koncu podpoglavja 6.1. USTANOVE dodajo naslednji upravičenci:
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|FILATELISTIČNA AKADEMIJA –|PARMOVA ULICA 9, 1270 |65622081  |
|USTANOVA         |LITIJA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|FUNDACIJA NAJ BO OTROK,  |GLONARJEVA 8, 1000   |55207383  |
|USTANOVA ZA RAZISKOVANJE, |LJUBLJANA       |      |
|RAZVOJ IN UDEJANJANJE   |            |      |
|RODNOSTI         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|FUNDACIJA PALPUNG JEŠE  |GROHARJEVA CESTA 20,  |34486143  |
|ČÖLING, USTANOVA ZA    |1000 LJUBLJANA     |      |
|OHRANJANJE TIBETANSKEGA  |            |      |
|BUDIZMA          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDNARODNA AKADEMIJA,   |CELOVŠKA 25, 1000   |39566684  |
|USTANOVA ZA MANAGEMENT IN |LJUBLJANA       |      |
|INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|USTANOVA – ZA ŽIVLJENJE  |ZALOŠKA C. 29, 1000  |36142875  |
|BREZ ODVISNOSTI      |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|USTANOVA "ZA ŽIVLJENJE" – |ŽUPANČIČEVA 2, 1000  |89001796  |
|FUNDACIJA ZA POSPEŠEVANJE |LJUBLJANA       |      |
|RAZVOJA NUJNE MEDICINSKE |            |      |
|POMOČI          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|USTANOVA ZA OBNOVO IN   |SOKOLSKA ULICA 1, 8000 |72453745  |
|OŽIVITEV NARODNEGA DOMA  |NOVO MESTO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
Na koncu podpoglavja 6.2. POLITIČNE STRANKE se doda naslednji upravičenec:
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AKACIJE          |ULICA II. PREKOMORSKE |75021382  |
|             |BRIGADE 13 B, 6000   |      |
|             |KOPER         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
4. člen
V poglavju 7. UPRAVIČENCI S PODROČJA KULTURE se na koncu podpoglavja 7.1.2. PODROČJE KULTURNE DEDIŠČINE doda naslednji upravičenec:
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAŠA SLOVENIJA – SLOVENIJA|SALENDROVA ULICA 4,  |98860461  |
|NOSTRE          |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
5. člen
Na koncu poglavja 8. UPRAVIČENCI S PODROČJA KMETIJSTVA se doda naslednji upravičenec:
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JASA           |P.P. 1671 LJUBLJANA  |80260560  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
6. člen
V poglavju 9. UPRAVIČENCI S PODROČJA OKOLJA IN PROSTORA se pri upravičencu SLOVENSKO DRUŠTVO ZA ZAŠČITO VODA davčna številka »28913922« nadomesti z davčno številko »66702224«.
7. člen
V poglavju 10. UPRAVIČENCI S PODROČJA ŠOLSTVA IN ŠPORTA se pri upravičencu WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA – GIMNAZIJA, OSNOVNA ŠOLA za besedilom »OSNOVNA ŠOLA« doda vejica in beseda »VRTEC«. V naslovu sedeža se za besedilom »STRELIŠKA 12,« doda besedilo »GLINŠKA PL. 12,«.
Na koncu se dodajo naslednji upravičenci:
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|"TRAP" STRELSKI KLUB ZLD |PREŠERNOVA ULICA 17,  |50576534  |
|GORICA NOVA GORICA    |5000 NOVA GORICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|A CLUB ARNOL       |PEVNO 3, P.P.104, 4220 |48603350  |
|             |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AERO KLUB ULTRA LIGHT   |KIDRIČEVA 31, 5000   |28061063  |
|GORICA          |NOVA GORICA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AEROKLUB "EDVARD RUSJAN" |TRG EDVARDA KARDELJA  |59003316  |
|NOVA GORICA        |1, 5000 NOVA GORICA  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AEROKLUB ALPSKI LETALSKI |BEGUNJSKA 10, 4248   |63744236  |
|CENTER LESCE       |LESCE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AEROKLUB GORICA      |TRG EDVARDA KARDELJA  |84896256  |
|             |1, 5000 NOVA GORICA  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AEROKLUB LETALSKE ŠOLE  |MEDLOG 20, 3000 CELJE |12445118  |
|CELJE           |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AEROKLUB MURSKA SOBOTA  |MUZGE 2, 9000 MURSKA  |37344803  |
|             |SOBOTA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AEROKLUB NOVO MESTO    |NOVI TRG 8, 8000 NOVO |92979114  |
|             |MESTO         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AEROKLUB OBALNI LETALSKI |SEČOVLJE 21, 6333   |67771998  |
|CENTER          |SEČOVLJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AKADEMSKI VATERPOLO KLUB |JENKOVA ULICA 16, 1000 |78897572  |
|OLIMPIJA         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AKADEMSKI VATERPOLSKI KLUB|PARTIZANSKA CESTA 37, |10151524  |
|TRIGLAV KRANJ       |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AKADEMSKO PLANINSKO    |ŠTRUKLJEVA 10, 1210  |15400638  |
|DRUŠTVO          |LJUBLJANA-ŠENTVID   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ALPINISTIČNI KLUB SLOVENJ |LEGEN 164, 2380    |48074993  |
|GRADEC          |SLOVENJ GRADEC     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ALPSKI SMUČARSKI KLUB   |PARTIZANSKA CESTA 37, |60307480  |
|TRIGLAV KRANJ       |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE |ALJAŽEVA 32, 1000   |28668111  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKI KLUB FIT BREŽICE |C.BRATOV MILAVEC 18,  |79736394  |
|             |PP 119, 8250 BREŽICE  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKI KLUB GORICA   |BAZOVIŠKA UL. 4, 5000 |29163196  |
|             |NOVA GORICA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKI KLUB KOPER    |P.P.5, 6001 KOPER   |39936040  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKI KLUB KRKA NOVO  |P. P. 241, 8001 NOVO  |26550083  |
|MESTO           |MESTO         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKI KLUB OLIMPIJA  |VODOVODNA 20, 1113   |96366303  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKI KLUB ŠPELA    |TRUBARJEVA 6, 1290   |45692939  |
|             |GROSUPLJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKI KLUB VELENJE   |CESTA NA JEZERO 007,  |90410211  |
|             |3320 VELENJE      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKI KLUB ZREČE    |CESTA NA ROGLO 013B,  |69172994  |
|             |3214 ZREČE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKI KLUB ŽAK MASS  |MILČINSKEGA 2, 1000  |37265610  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKO DRUŠTVO ALMONT  |PARTIZANSKA ULICA 035, |84018593  |
|SLOVENSKA BISTRICA    |2310 SLOVENSKA     |      |
|             |BISTRICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR |STRITARJEVA ULICA 024, |25735594  |
|CELJE           |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS  |CELOVŠKA 150, 1000   |93972768  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKO DRUŠTVO NOVA   |ULICA OF 10, 6000   |99427770  |
|AURORA          |KOPER         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ATLETSKO DRUŠTVO POSOČJE |TUMOV DREVORED 21,   |54890462  |
|             |5520 TOLMIN      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BADMINTONSKI KLUB BIT   |ČRTOMIROVA 009, 1000  |74831259  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BADMINTONSKI KLUB BREŽICE |ŽUPANČIČEVA ULICA   |38670283  |
|             |017G, 8250 BREŽICE   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BADMINTONSKI KLUB JEŽICA |P.P.4311, 1124     |99485346  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BADMINTONSKI KLUB OLIMPIJA|ZELENA POT 005, 1000  |43548890  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BADMINTONSKO ŠPORTNO   |XXX. DIVIZIJE 13C,   |19080409  |
|DRUŠTVO GOREKS      |5000 NOVA GORICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI KLUB >TABOR<  |OZELJAN 29, 5261    |10404805  |
|OZELJAN          |ŠEMPAS         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI KLUB 28. MAJ  |GABROVICA PRI ČRNEM  |35659335  |
|GABROVICA         |KALU 001, 6275 ČRNI  |      |
|             |KAL          |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI KLUB ANTENA  |BELOKRIŠKA CESTA 009, |95299963  |
|PORTOROŽ         |6320 PORTOROŽ     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI KLUB BISTRICA |ROČEVNICA 61, 4290   |62660225  |
|PRI TRŽIČU        |TRŽIČ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI KLUB BRDO   |CESTA NA BOKALCE 28A, |96143746  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI KLUB CELEIA  |MARIBORSKA CESTA 003, |24982458  |
|CELJE           |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI KLUB CESTA   |CESTA 14, 5270     |38855623  |
|             |AJDOVŠČINA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI KLUB GROSUPLJE |ADAMIČEVA C. 29, 1290 |50943138  |
|             |GROSUPLJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI KLUB HUBELJ  |BEVKOVA ULICA 011,   |62073176  |
|AJDOVŠČINA        |5270 AJDOVŠČINA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI KLUB LOKA 1000 |NOVI SVET 13, 4220   |50921754  |
|             |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI KLUB PLANINA  |PLANINA 105, 6232   |80581854  |
|             |PLANINA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI KLUB PLANINA  |PLANINA 75, 4000 KRANJ |36346853  |
|KRANJ           |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI KLUB ZARICA  |POT ZA KRAJEM 32, 4000 |99120666  |
|OREHEK – DRULOVKA     |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI ŠPORTNI KLUB  |ISTRSKA CESTA 006,   |72117001  |
|MODRI VAL KOPER      |6000 KOPER       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI ŠPORTNI KLUB  |CELOVŠKA 25, 1000   |30264359  |
|TIVOLI          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI ŠPORTNI KLUB  |AGROKOMBINATSKA 2,   |84562471  |
|ZALOG           |1129 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKI ŠPORTNI    |PLANINA 196, 6232   |40482740  |
|KLUB"GRMADA"       |PLANINA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKO DRUŠTVO CENTER |PARTIZANSKA CESTA 35  |72711817  |
|KRANJ           |B, 4000 KRANJ     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKO DRUŠTVO OLJKA |ZG. ŠKOFIJE 7A, 6281  |35333936  |
|ŠKOFIJE          |ŠKOFIJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKO DRUŠTVO TRATA |HAFNERJEVO NASELJE 25, |35942932  |
|             |4220 ŠKOFJA LOKA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKO ŠPORTNI KLUB  |TRŽAŠKA CESTA 031,   |90733304  |
|BLAGAJANA VRHNIKA     |1360 VRHNIKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO|BRODARJEV TRG 10, 1000 |36733580  |
|FUŽINE          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO|OB KAMNIŠKI PROGI 1,  |77359925  |
|HERMES LL         |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO|DANTEJEVA 18, 6310   |50267094  |
|JADRAN IZOLA       |IZOLA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BASEBALL KLUB CELJE    |KESNIKOVA 32, 3000   |35707542  |
|             |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BASEBALL KLUB KRANJSKI  |GORENJESAVSKA CESTA 13 |96189533  |
|LISJAKI          |D, 4000 KRANJ     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BASEBALL SOFTBALL DRUŠTVO |SAVLJE 6, 1000     |18453082  |
|JEŽICA          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BOKSARSKI KLUB "LJUBLJANA"|ČUFARJEVA 11, 1000   |82368007  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BOKSARSKI KLUB DOLOMITI  |VRHOVCI, CESTA XII   |53083130  |
|             |011A, 1000 LJUBLJANA  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BOKSARSKI KLUB KAMNIK   |TOMŠIČEVA 15, 1240   |95958070  |
|             |KAMNIK         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BOKSARSKI KLUB KRANJ   |UL. TUGA VIDMARJA 6,  |64904687  |
|             |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BORILNO DUHOVNO DRUŠTVO  |TENETIŠE 11 B, 4204  |57885389  |
|ANDO HIRSCHMANN      |GOLNIK         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|BUSHIDO BREŽICE DRUŠTVO  |TRG IZGNANCEV 1, 8250 |62733800  |
|BORILNIH VEŠČIN      |BREŽICE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|CELJSKI ŠAHOVSKI KLUB   |RAZLAGOVA 1, 3000   |56675160  |
|             |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DELAVSKO KULTURNO ŠPORTNO |KRMELJ 53, 8296 KRMELJ |58441107  |
|DRUŠTVO SVOBODA      |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRSALNI KLUB CELJE    |PARTIZANSKA 3A, 3000  |68610572  |
|             |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRSALNO KOTALKARSKI KLUB |CELOVŠKA 25, 1000   |38976714  |
|OLIMPIJA         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRSALNO KOTALKARSKI KLUB |AGROKOMBINATSKA CESTA |72306467  |
|STANKO BLOUDEK      |002, 1000 LJUBLJANA  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ¨RODD¨ ZA     |PLATINOVEC 21, 3231  |69341036  |
|ORGANIZIRANJE IN RAZVOJ  |GROBELNO        |      |
|ŠPORTA TER DRUŽBENIH   |            |      |
|DEJAVNOSTI ŠENTVID PRI  |            |      |
|GROBELNEM         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ALTERNATIVNIH   |ZA GASILSKIM DOMOM 11, |11354631  |
|LETALCEV ALBATROS     |1290 GROSUPLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN  |KVEDROVA CESTA 029,  |65740815  |
|IPPON           |8290 SEVNICA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN  |GLOBOKO 33, 8254    |44212178  |
|KATANA          |GLOBOKO        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO GORIŠKA AKADEMIJA |MILOJKE ŠTRUKELJ 11,  |80312314  |
|DESKANJA IN SMUČANJA   |PP224, 5000 NOVA    |      |
|             |GORICA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO HUSKY MOTO PARK  |LEMBERG PRI ŠMARJU   |38646170  |
|LEMBERG          |50A, 3241 PODPLAT   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO JADRALNIH PADALCEV|RADNA 3, 8294 BOŠTANJ |69852375  |
|"NOJ" SEVNICA       |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO JADRALNIH PADALCEV|STARA FUŽINA 58 B,   |71985255  |
|BOHINJ          |4265 BOHINJSKO JEZERO |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO JADRALNIH PADALCEV|SLOMŠKOVA 29/A, 5270  |30206090  |
|KOVK           |AJDOVŠČINA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM |MIKLOŠIČEVA ULICA 2B, |86772139  |
|ŽIVLJENJU DOMŽALE     |1230 DOMŽALE      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO KAZINA LJUBLJANA |KONGRESNI TRG 1, 1000 |63448777  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO KOŠARKARSKIH   |ZRINJSKEGA 15, 1000  |96379154  |
|SODNIKOV LJUBLJANA    |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO LJUBITELJEV TEKA |CANKARJEVA UL. 44,   |81358075  |
|FILIPIDES         |5000 NOVA GORICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO MARATONCEV IN   |DEČKOVA 1, PP 257,   |87362317  |
|POHODNIKOV CELJE     |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO MLADI NOGOMETAŠ  |CESTA IX. KORPUSA 35, |75627779  |
|GORICA          |5250 SOLKAN      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO MLADI ŠPORTNIK  |PŠEVSKA 31, 4000 KRANJ |83616080  |
|KRANJ           |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PARTIZAN JESENICE |CESTA ŽELEZARJEV 1,  |47740922  |
|             |4270 JESENICE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PLESNIH DEJAVNOSTI|UL.H. ŠARANOVIČA 27,  |91973520  |
|ROLLY           |2000 MARIBOR      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PLEZALCEV KOPER  |SPODNJE ŠKOFIJE 69/A, |13770241  |
|             |6281 ŠKOFIJE      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ROVTARJI     |PODLUBNIK 75, 4220   |13484737  |
|             |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ŠPORTNA ŠOLA CELJE|DEČKOVA CESTA 001,   |14850303  |
|             |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO TABORNIKOV KOKRŠKI|PLANINA 27, 4000 KRANJ |20034148  |
|ROD KRANJ         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO VODNIH ŠPORTOV  |LJUBLJANSKA 41, 3000  |32674821  |
|POSEJDON         |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA BORILNE VEŠČINE|SENČNA POT 2, 6322   |80179509  |
|PIRAN           |PORTOROŽ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA BORILNE VEŠČINE|OBLAKOVA 14, 3000   |41760433  |
|SLAVKO ŠLANDER CELJE   |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA IZMENJAVO   |SMETANOVA 17, 2000   |36860646  |
|ŠTUDENTOV TEHNIŠKIH    |MARIBOR        |      |
|FAKULTET IAESTE LC MARIBOR|            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE |POLJANSKA CESTA 6,   |26365456  |
|ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO   |1000 LJUBLJANA     |      |
|OBDOBJE          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA JADRALNO    |KEBETOVA 1, 1000    |94540438  |
|PADALSTVO KANJA      |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA JADRALNO    |SP. REČICA 151, 3270  |37741390  |
|PADALSTVO ZLATOROG LAŠKO |LAŠKO         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA KARATE CELJE  |VRUNČEVA 13, 3000   |95842314  |
|             |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA PRAKTIČNO   |PREŠERNOVA 17, 5000  |32270143  |
|STRELJANJE SOČA      |NOVA GORICA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO  |TRŽAŠKA 2, 1000    |68695586  |
|DELO           |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA PROSTO LETENJE |GODEŠIČ 89, 4220    |49973746  |
|"LET"           |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA ŠPORT IN    |MIGOJNICE 6, 3302   |52425100  |
|REKREACIJO PARTIZAN GRIŽE |GRIŽE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA ŠPORTNO    |C. BRAT. IN ENOTNOSTI |88042367  |
|REKREACIJO IN TELESNO   |23, 8330 METLIKA    |      |
|VZGOJO (TVD) ¨PARTIZAN¨  |            |      |
|METLIKA          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA ŠPORTNO    |DANTEJEVA 18, 6310   |83549960  |
|REKREACIJO IN TELESNO   |IZOLA         |      |
|VZGOJO PARTIZAN IZOLA   |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA TELESNO VZGOJO |UL. XIV DIVIZIJE 8,  |63037696  |
|PARTIZAN         |3272 RIMSKE TOPLICE  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA TELESNO VZGOJO |RAKOVLJE 14, 3314   |40612171  |
|PARTIZAN BRASLOVČE    |BRASLOVČE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA TELESNO VZGOJO |ULICA ARNOLDA     |44814887  |
|PARTIZAN JOCO ZAGERNIK  |TOVORNIKA 21, 2000   |      |
|             |MARIBOR        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA TELESNO VZGOJO |MURŠČEVA ULICA 010,  |51097001  |
|PARTIZAN PTUJ       |2250 PTUJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA TEMELJNO    |CESTA NA DOBROVO 114, |16145801  |
|TELESNO VZGOJO ŠPORT IN  |3000 CELJE       |      |
|REKREACIJO "NOVA VAS"   |            |      |
|CELJE           |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA VZGOJO MLADIH |CESTA 9. AVGUSTA 48,  |65864468  |
|NOGOMETAŠEV VILI AMERŠEK |1410 ZAGORJE OB SAVI  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|FLOORBALL CLUB LOKA    |MESTNI TRG 020, 4220  |29045622  |
|SPIDERS          |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|FUN RAFTING KAJAK KANU  |TAVČARJEVA UL. 24,   |36598992  |
|KLUB           |4240 RADOVLJICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|GIMNASTIČNA ZVEZA     |DRENIKOVA ULICA 032,  |24807087  |
|SLOVENIJE         |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|GIMNASTIČNO DRUŠTVO KOPER |KETTEJEVA 1, 6000   |26448793  |
|             |KOPER         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|GIMNASTIČNO DRUŠTVO RAIN |CESTA 4. JULIJA 58,  |75195020  |
|KRŠKO           |8257 KRŠKO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|GIMNASTIČNO DRUŠTVO    |PRVOMAJSKA UL. 30,   |61085022  |
|SEVNICA          |8290 SEVNICA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENA|POKOPALIŠKA 35, 1000  |52431169  |
|JAMA           |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|GO DRUŠTVO KRANJ     |BENEDIČIČEVA POT 11,  |54848172  |
|             |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|GO ZVEZA SLOVENIJE    |ALEŠEVA 3 (ZA POŠTO:  |52192334  |
|             |ŽUPANČIČEVA 7, 4000  |      |
|             |KRANJ), 1000 LJUBLJANA |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|HOKEJSKI DRSALNI KLUB   |LJUBLJANSKA 5, 4260  |78241855  |
|             |BLED          |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|HOKEJSKI KLUB CELJE    |PARTIZANSKA CESTA 3 A, |56272405  |
|             |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|HOKEJSKI KLUB SLAVIJA   |HLADILNIŠKA POT 036,  |58026231  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|HOKEJSKI KLUB TRIGLAV   |PARTIZANSKA CESTA 37, |66401313  |
|KRANJ           |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|IDEA-KARATE KLUB ŠIŠKA  |P.P.2223, 1001     |63539250  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|INLINE HOKEJ KLUB PIŠČANCI|ŠTIHOVA ULICA 008,   |21192057  |
|POSTOJNA         |6230 POSTOJNA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|IN-LINE HOKEJ KLUB SOŠKI |RENŠKI PODKRAJ 65,   |44835256  |
|PSI-RENČE         |5292 RENČE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JADRALNI KLUB LJUBLJANA  |P.P. 235, 1001     |47468246  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JADRALNI KLUB PIRAT    |OBALA 007, 6320    |42927978  |
|PORTOROŽ         |PORTOROŽ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JIU JITSU KLUB ALJESAN  |JUHARTOVA UL. 10, 3311 |52361071  |
|ŠEMPETER         |ŠEMPETER        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JU JITSU KLUB SHINTO   |TRŽAŠKA C. 49, 1111  |58891498  |
|             |LJUBLJANA-VIČ     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JU JUTSU KLUB SAMURAJ   |FLORJAN PRI GORNJEM  |78980453  |
|GORNJI GRAD        |GRAD 002, 3342 GORNJI |      |
|             |GRAD          |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB BEŽIGRAD    |STANIČEVA 41, 1000   |82689571  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB DRAVA      |DRAVSKA ULICA 025,   |81062702  |
|             |2250 PTUJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB FUŽINAR     |UL. PREGNANCEV 5, 1000 |29364043  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB GOLOVEC     |JAKČEVA 31, 1000    |15080315  |
|LJUBLJANA         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB IMPOL      |PARTIZANSKA ULICA 035, |27695751  |
|             |2310 SLOVENSKA     |      |
|             |BISTRICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB IVO REYA – CELJE|SPOMINSKA 16, 3000   |98942379  |
|             |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB IZOLA      |ULICA ZVONIMIRA MILOŠA |93152302  |
|             |24, 6310 IZOLA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB KOPER      |CIKUTI 22, 6276    |70687234  |
|             |POBEGI-KOPER      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB LENDAVA     |PARTIZANSKA ULICA 009, |94700842  |
|             |9220 LENDAVA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB MURSKA SOBOTA  |MLADINSKA 3, 9000   |42525217  |
|             |MURSKA SOBOTA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB OLIMPIJA    |CELOVŠKA 25, 1000   |65297474  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB OLIMPIJA KRMELJ |KRMELJ 25, 8296 KRMELJ |63581876  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB OPLOTNICA    |ČADRAM 70, 2317    |86318098  |
|             |OPLOTNICA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB PORTOROŽ    |OBALA 047, 6320    |39897281  |
|             |PORTOROŽ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB PROTON     |GMAJNA 44 B, 2380   |42084563  |
|             |SLOVENJ GRADEC     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB SANKAKU CELJE  |LOPATA 12, 3000 CELJE |86334743  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB SLOVENJ GRADEC |KOPALIŠKA ULICA 027,  |32228422  |
|             |2380 SLOVENJ GRADEC  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB SOKOL LJUBLJANA |POKOPALIŠKA 35, 1000  |59530120  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB VELENJE     |ŠALEŠKA CESTA 003,   |13182498  |
|             |3320 VELENJE      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO KLUB ZMAJČKI     |KOTNIKOVA ULICA 008,  |61781916  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JUDO ZVEZA SLOVENIJE   |PARTIZANSKA C. 35,   |34337091  |
|             |2310 SLOVENSKA     |      |
|             |BISTRICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|JU-JITSU KLUB ADK MARIBOR |POŠTELSKA ULICA 2,   |65181719  |
|             |2000 MARIBOR      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KAJAK KANU KLUB ANKARAN  |JADRANSKA CESTA 31,  |56896115  |
|             |P.P.50, 6280 ANKARAN  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KAJAK KANU KLUB AVTOHIŠA |MARINOVŠEVA 8A, 1210  |62645021  |
|REAL           |LJUBLJANA-ŠENTVID   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KAJAK KANU KLUB NIVO CELJE|LAVA 11 PP 144, 3000  |91395771  |
|             |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KAJAK KANU KLUB ŽUSTERNA |ISTRSKA CESTA 070,   |44521120  |
|             |6000 KOPER       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KAJAK KLUB SOŠKE     |ERJAVČEVA UL. 20, 5000 |71346597  |
|ELEKTRARNE        |NOVA GORICA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KAJAK-KANU KLUB "ADRIA"  |JADRANSKA C. 66, 6280 |37086545  |
|ANKARAN          |ANKARAN        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KAJAK-KANU KLUB LJUBLJANA |LIVADA 31, 1000    |78217342  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KANU KLUB SIMON      |ČEŠNJICA 21, 1261   |22688536  |
|             |LJUBLJANA-DOBRUNJE   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE DRUŠTVO SAMURAI  |DAMBER 12, 5000 NOVA  |45293023  |
|             |GORICA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB "SHOTOKAN"  |CESTA 1. MAJA 67, 4000 |57247587  |
|KRANJ           |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB BREŽICE    |TRG IZGNANCEV 1A,   |16288386  |
|             |P.P.70, 8250 BREŽICE  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB CENTER KAMNIK |ZIKOVA 12 – KAMNIK,  |16634063  |
|             |1240 KAMNIK      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB DOMŽALE    |MIKLOŠIČEVA ULICA   |94196869  |
|             |004B, 1230 DOMŽALE   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB EMONA     |RIMSKA 9, 1000     |97605441  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB FORUM     |P.P.2932, 1000     |78596637  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB FUNAKOSHI   |PETRONIJEVA ULICA   |78432138  |
|KOPER           |005A, 6000 KOPER    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB GROSUPLJE   |TOVARNIŠKA CESTA 14,  |59429887  |
|             |1290 GROSUPLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB HYPO     |KVEDROVA CESTA 029,  |35668431  |
|             |8290 SEVNICA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB IVANČNA GORICA|VIR PRI STIČNI 82,   |60876883  |
|– SANKUKAI        |1295 IVANČNA GORICA  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB KI-RYU NOVA  |BAZOVIŠKA ULICA 004,  |22372083  |
|GORICA          |5000 NOVA GORICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB KRANJ     |KALIŠKA 21, 4103 KRANJ |92594310  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB KRKA     |TRUBARJEVA CESTA 5,  |51282674  |
|ŠENTJERNEJ        |8310 ŠENTJERNEJ    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB LJUBLJANA   |RIMSKA CESTA 010, 1000 |52316173  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB POLZELA    |POLZELA 8, 3313    |13439669  |
|             |POLZELA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB PON DO KWAN  |IZLAKE 19, 1411 IZLAKE |17184711  |
|IZLAKE          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB POSTOJNA   |PLANINA 062, 6232   |95348182  |
|             |PLANINA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB SHITO RYU   |TRUBARJEVA 53A, 3000  |39366677  |
|CELJE GABERJE       |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB SHOTOKAN   |LOKAVEC 002D, 5270   |26773988  |
|             |AJDOVŠČINA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB SHOTOKAN CELJE|LJUBLJANSKA C. 46,   |53020138  |
|             |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB SHOTOKAN   |STRMA POT 1, 6000   |98084623  |
|KOPER-CAPODISTRIA     |KOPER         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB SLOVAN    |GORTANOVA 21, 1000   |41553772  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB SLOVENJ GRADEC|CELJSKA C. 21, 2380  |77470117  |
|             |SLOVENJ GRADEC     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB TERMOTEHNIKA |ULICA 3. JULIJA 11,  |87235170  |
|KRŠKO           |8281 SENOVO      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB TRADITIONAL  |KOTLJE 21B, 2394    |88864847  |
|KARATE DO RAVNE      |KOTLJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB TRBOVLJE   |ULICA 1. JUNIJA 004,  |72931183  |
|             |1420 TRBOVLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB VELENJE    |AŠKERČEVA 3, P.P.217, |93127243  |
|             |3320 VELENJE      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB VRHNIKA    |DRAGOMERŠKA CESTA 066, |97155551  |
|             |1351 BREZOVICA PRI   |      |
|             |LJUBLJANI       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB ZMAJ     |ŠTIHOVA 1, 1000    |38175851  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE ZVEZA SLOVENIJE  |ULICA SAVINJSKE ČETE  |55169147  |
|             |4, 3310 ŽALEC     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB ADRIA   |JADRANSKA CESTA 25,  |80304737  |
|CONVENT          |6280 ANKARAN      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB BREŽICE  |ČRNC 044, 8250 BREŽICE |27799999  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB CELJE   |DEČKOVA 1, 3000 CELJE |59962518  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB DELO    |DUNAJSKA 5, 1000    |19880987  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB ELEKTRARNA |MEŽA 133, 2370     |98066170  |
|             |DRAVOGRAD       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB GORICA   |BAZOVIŠKA 6, 5000 NOVA |57114684  |
|             |GORICA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB IMPOL   |PARTIZANSKA UL. 38,  |94362025  |
|             |2310 SLOVENSKA     |      |
|             |BISTRICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB KOPER   |LJUBLJANSKA 6, 6000  |67767672  |
|             |KOPER         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB KRŠKO   |TRG MATIJE GUBCA 3,  |21015961  |
|             |8270 KRŠKO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB LJUBELJ  |PREDILNIŠKA C. 1, 4290 |97592498  |
|TRŽIČ           |TRŽIČ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB -LPP    |CELOVŠKA 166, 1000   |44949596  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB PROTEUS  |KOLODVORSKA CESTA 001, |39333728  |
|             |6230 POSTOJNA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB SAVA KRANJ |JERNEJEVA 12, 4000   |81216076  |
|             |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB SLOVENJ  |ŠOLSKA ULICA 010A,   |92028268  |
|GRADEC          |2380 SLOVENJ GRADEC  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB ŠOŠTANJ  |TRG SVOBODE 12, 3325  |87613760  |
|             |ŠOŠTANJ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB TRIGLAV  |SEJMIŠČE 3, 4000 KRANJ |11604891  |
|KRANJ           |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB ZAGORJE OB |PODVINE 2, 1410    |28884744  |
|SAVI           |ZAGORJE OB SAVI    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKO DRUŠTVO NOVO  |GERMOVA UL. 4, 8000  |43692605  |
|MESTO           |NOVO MESTO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KICK BOXING KLUB CELJE  |CESTA II. GRUPE    |32907125  |
|             |ODREDOV 5, 3000 CELJE |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KICK THAI BOXING KLUB   |VRHOVČEVA ULICA 6,   |80168124  |
|SCORPION NOVO MESTO    |8000 NOVO MESTO    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB – KOROŠKA ŠOLA    |OTIŠKI VRH 64, 2373  |34837582  |
|LETENJA Z JADRALNIMI   |ŠENTJANŽ        |      |
|PADALI – "ČUK" DRAVOGRAD |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB BORILNIH VEŠČIN PON |LEVSTIKOVA 15, 1410  |95138218  |
|DO KWAN          |ZAGORJE OB SAVI    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB BORILNIH VEŠČIN   |LAZE PRI BOROVNICI 32 |79035086  |
|BOROVNICA         |A, 1353 BOROVNICA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB BORILNIH VEŠČIN   |ČRTOMIROVA ULICA 11,  |33724890  |
|FUŽINE          |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB BORILNIH VEŠČIN JUDO |MLINSKA ULICA 10, 9220 |96982039  |
|LENDAVA          |LENDAVA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB BORILNIH VEŠČIN   |STELETOVA 4, 1000   |32569556  |
|LJUBLJANA         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB BORILNIH VEŠČIN   |MARTINJ HRIB 9, 1370  |38459400  |
|LOGATEC          |LOGATEC        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB BORILNIH VEŠČIN PTUJ |POTRČEVA CESTA 050,  |97993514  |
|             |2250 PTUJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB BORILNIH VEŠČIN   |DRAGOMERŠKA CESTA 066, |34571965  |
|VRHNIKA          |1351 BREZOVICA PRI   |      |
|             |LJUBLJANI       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB DVIGANJA UTEŽI    |ČESNIKOVA 8, 1000   |43279759  |
|OLIMPIJA         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB JADRALNIH PADALCEV  |LEGEN 84, 2383 ŠMARTNO |25769847  |
|DEDAL LEGEN        |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB JADRALNIH PADALCEV  |SELCA 124, 4227 SELCA |92868959  |
|KROKAR ŽELEZNIKI (KJP   |            |      |
|KROKAR)          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB JADRALNIH PADALCEV  |GREGORČIČEVA 1, 3320  |91146836  |
|SKY VELENJE        |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB MALEGA NOGOMETA   |BODONCI 055, 9265   |76763722  |
|BODONCI          |BODONCI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB MALEGA NOGOMETA BRONX|ZGORNJE ŠKOFIJE 099,  |76106829  |
|ŠKOFIJE          |6281 ŠKOFIJE      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB MALEGA NOGOMETA   |DANKOVCI 035A, 9202  |28791282  |
|DANKOVCI         |MAČKOVCI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB MALEGA NOGOMETA   |PAMEČE 104A, 2380   |37984411  |
|KREMENČKOVI        |SLOVENJ GRADEC     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB MALEGA NOGOMETA   |BUKOŠEK 11 A, 8250   |26107368  |
|NAKANI BREŽICE      |BREŽICE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB MALEGA NOGOMETA   |PEČAROVCI 091A, 9202  |53325842  |
|PEČAROVCI         |MAČKOVCI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB MALEGA NOGOMETA   |9202 MAČKOVCI     |65810988  |
|POZNANOVCI        |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB MALEGA NOGOMETA   |PUŽEVCI 30, 9201    |94867356  |
|PUŽEVCI          |PUŽEVCI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB MALEGA NOGOMETA   |STRUKOVCI 004A, 9265  |11392819  |
|STRUKOVCI         |BODONCI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB MALEGA NOGOMETA   |ŠALAMENCI 002, 9201  |34760873  |
|ŠALAMENCI         |PUCONCI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB MALEGA NOGOMETA   |ZENKOVCI 8A, 9201   |95860835  |
|ZENKOVCI         |PUCONCI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB ZA ATLETSKO     |BENČIČEVA 15, 6000   |63605317  |
|GIMNASTIKO "CALIFORNIA"  |KOPER         |      |
|KOPER           |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB ZA ŠPORTNO RITMIČNO |OB DOLENJSKI ŽELEZNICI |55859640  |
|GIMNASTIKO NARODNI DOM  |50, 1108 LJUBLJANA   |      |
|LJUBLJANA         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB ZA ŠPORTNO RITMIČNO |ULICA BRATOV UČAKAR  |57192529  |
|GIMNASTIKO ŠIŠKA     |128, 1000 LJUBLJANA  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB ZA UMETNOSTNO    |BAZOVIŠKA ULICA 004,  |65742281  |
|KOTALKANJE NOVA GORICA  |5000 NOVA GORICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOLESARSKI KLUB PERFTECH |LJUBLJANSKA 32, 4260  |62540394  |
|BLED           |BLED          |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOLESARSKI KLUB PORTOROŽ |LEVSTIKOVA 7, 6330   |69458278  |
|             |PIRAN         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOLESARSKI KLUB ROGLA   |TEPANJSKI VRH 026,   |91931649  |
|             |3210 SLOVENSKE KONJICE |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOLESARSKI KLUB SAVA KRANJ|ŠKOFJELOŠKA CESTA 14, |33623015  |
|             |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOLESARSKO DRUŠTVO    |FOITOVA 10, 3320    |19143923  |
|"ENERGIJA" VELENJE    |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOLESARSKO DRUŠTVO    |KOLODVORSKA 2, 1290  |55814328  |
|GROSUPLJE         |GROSUPLJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOLESARSKO DRUŠTVO HITRI |LJUBLJANSKA C. 41,   |99940078  |
|POLŽI           |1293 ŠMARJE SAP    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOLESARSKO DRUŠTVO KOPER |C. NA MARKOVEC 33,   |89414179  |
|             |6000 KOPER       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOLESARSKO DRUŠTVO    |RUDARSKA C. 4, 1420  |94028729  |
|PARTIZAN TRBOVLJE     |TRBOVLJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOLESARSKO DRUŠTVO ROG  |SLOMŠKOVA 4, 1000   |10176403  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KONJENIŠKI KLUB PIP    |POT K SAVI 20, 1000  |59177276  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOROŠKI AEROKLUB SLOVENJ |MISLINJSKA DOBRAVA   |91026750  |
|GRADEC          |110, 2383 ŠMARTNO PRI |      |
|             |SLOVENJ GRADCU     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOROŠKI ATLETSKI KLUB   |NA GRADU 006, 2390   |41247736  |
|RAVNE           |RAVNE NA KOROŠKEM   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOROŠKI SNOW BOARD KLUB  |ŠMARTNO PRI SLOVENJ  |62686496  |
|FANATIC SLOVENJ GRADEC  |GRADCU 016, 2383    |      |
|             |ŠMARTNO PRI SLOVENJ  |      |
|             |GRADCU         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB     |GREGORČIČEVA ULICA   |88627748  |
|AJDOVŠČINA        |012, 5270 AJDOVŠČINA  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB ČRNOMELJ |OTONA ŽUPANČIČA 7,   |48913022  |
|             |8340 ČRNOMELJ     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB DRAVOGRAD|MEŽA 127, 2370     |15377393  |
|             |DRAVOGRAD       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA |KAJUHOVA 8, 3325    |34218017  |
|             |ŠOŠTANJ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB GROSUPLJE|TOVARNIŠKA CESTA 014, |82094802  |
|             |1290 GROSUPLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB JANČE  |GABRJE PRI JANČAH 22, |72716819  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB KAJA   |KOZINOVA CESTA 30,   |55925278  |
|GROSUPLJE         |1290 GROSUPLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB KELEJA  |KOSOVELOVA 14, 3000  |90548639  |
|CELJE           |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB KOPER-  |VOJKOVO NABREŽJE 010A, |84803428  |
|MLADI           |6000 KOPER       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB KRKA –  |ŠEGOVA UL. 112, 8000  |40912876  |
|TELEKOM          |NOVO MESTO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB KRŠKO  |AŠKERČEVA ULICA 001,  |22940073  |
|             |8270 KRŠKO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB MUTA   |GLAVNI TRG 017, 2366  |85262935  |
|             |MUTA          |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB ODEJA  |P.P.53, 4220 ŠKOFJA  |95194606  |
|MARMOR-LOKA KAVA ŠKOFJA  |LOKA          |      |
|LOKA           |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB PIVOVARNA|POŽENELOVA ULICA 022, |38584263  |
|LAŠKO           |3270 LAŠKO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB PORTOROŽ |LIMINJANSKA CESTA 078, |92164277  |
|             |6320 PORTOROŽ     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB PRULE  |P.P.2402, 1001     |66355915  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB ROGLA  |ŠOLSKA CESTA 003, 3214 |48813095  |
|ZREČE           |ZREČE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB TOLMIN  |DIJAŠKA 12/C, 5220   |45389977  |
|             |TOLMIN         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB TRIGLAV |ULICA TONČKA DEŽMANA  |81278217  |
|KRANJ           |1, 4000 KRANJ     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB UNION  |CELOVŠKA 25, 1000   |64150941  |
|OLIMPIJA         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB VELENJE |STANTETOVA 16, 3320  |47111267  |
|             |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB ZAGORJE |C. 9. AVGUSTA 44, 1410 |61769401  |
|OB SAVI          |ZAGORJE OB SAVI    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKO DRUŠTVO    |VODNIKOVA C. 155, 1000 |30387965  |
|ILIRIJA          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŽICA|SAVLJE 6, 1000     |41480384  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKO DRUŠTVO    |POT K PIVKI 4, 6230  |86404652  |
|POSTOJNA         |POSTOJNA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKO DRUŠTVO SLOVAN|GORTANOVA 21, 1000   |20768117  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKAŠKI KLUB NOVA   |REJČEVA ULICA 003,   |38764474  |
|GORICA          |5000 NOVA GORICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOTALKARSKI KLUB PERLA  |TRG J. SREBRNIČA 7,  |18827713  |
|SOLKAN          |5250 SOLKAN      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOTALKARSKO DRUŠTVO BARJE |GERBIČEVA 61, 1000   |16575121  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOTALKARSKO DRUŠTVO    |GERBIČEVA 61, 1111   |71992871  |
|SVOBODA I.        |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KRANJSKI ORLI       |ZOISOVA 8, 4000 KRANJ |29456096  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KRANJSKO PLAVALNO DRUŠTVO |ULICA JANKA PUCLJA 1, |50765060  |
|ZVEZDA          |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE |TRŽAŠKA CESTA 2, 1000 |75714698  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LOKOSTRELSKA ZVEZA    |CELOVŠKA 25, 1000   |84205253  |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LOKOSTRELSKI KLUB ANKARAN |RAZGLEDNA POT 002,   |64999866  |
|             |6280 ANKARAN      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LOKOSTRELSKI KLUB GORICA |ZA SPOMENIKOM 15, 5250 |93278055  |
|             |SOLKAN         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LOKOSTRELSKI KLUB GORNJI |ATTEMSOV TRG 004, 3342 |53916255  |
|GRAD           |GORNJI GRAD      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LOKOSTRELSKI KLUB ILIRSKA |P.P. 9, 6250 ILIRSKA  |75235528  |
|BISTRICA         |BISTRICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LOKOSTRELSKI KLUB KENTAVER|ULICA V KOKOVŠEK 047, |66700477  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LOKOSTRELSKI KLUB MINS  |GLOBOČNIKOVA ULICA   |93112688  |
|POSTOJNA         |007, 6230 POSTOJNA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LOKOSTRELSKI KLUB MOZIRJE |ZGORNJE POBREŽJE 026, |33279071  |
|             |3332 REČICA OB SAVINJI |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LOKOSTRELSKI KLUB MUTA  |ELEKTRARNIŠKO NASELJE |38526816  |
|             |9, 2367 VUZENICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LOKOSTRELSKI KLUB VALVASOR|UL. PRVOBORCEV 24,   |54527279  |
|             |1410 ZAGORJE OB SAVI  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LOKOSTRELSKI KLUB VARNIG |UL. DANILA BUČARJA 4, |74233025  |
|NOVO MESTO        |8001 NOVO MESTO    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LOKOSTRELSKI KLUB ŽALEC  |BEVKOVA ULICA 010,   |31405967  |
|             |3310 ŽALEC       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LOKOSTRELSKO DRUŠTVO   |KOTLJE 062, 2394    |40729087  |
|KOROŠKA          |KOTLJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MALONOGOM.KLUB BLACK &  |STANIČEV TRG 012, 6000 |86199889  |
|WHITE KOPER        |KOPER         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MALONOGOMETNI KLUB KIX  |CEBEJEVA ULICA 042,  |30646570  |
|AJDOVŠČINA        |5270 AJDOVŠČINA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDNARODNA ŠPORTNA ZVEZA |DUNAJSKA 10, 1000   |67829457  |
|ALPE ADRIA        |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDNARODNO DRUŠTVO    |ILIRSKA 3, 1000    |93830505  |
|INTERNICHE        |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDOBČINSKA NOGOMETNA   |KETTEJEVA 1, 6000   |43086080  |
|ZVEZA KOPER        |KOPER         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MEDOBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA |AŠKERČEV TRG 011, 3240 |45889171  |
|ŠMARJE PRI JELŠAH     |ŠMARJE PRI JELŠAH   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MLADI ŠPORTNIKI KOSTELA  |VAS 3, 1336 VAS    |13881493  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MOTO KLUB VETERAN     |OZELJAN 89E, 5251   |35682990  |
|             |ŠEMPAS         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MOTOCROSS KLUB NOTRANJSKA |DOLENJE JEZERO 4A,   |71855912  |
|             |1380 CERKNICA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MOUNTAIN BIKE KLUB KRANJ |SMLEDNIŠKA 69, 4000  |74331388  |
|             |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB    |VODNIKOVA 155, 1000  |46907777  |
|ILIRIJA          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB    |BAZOVIŠKA 4, 5000 NOVA |16502361  |
|"GORICA"         |GORICA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB "ISKRA|UL. 9. SEPTEMBRA    |41671589  |
|AVTOELEKTRIKA" ŠEMPETER  |132/A, 5290 ŠEMPETER  |      |
|VRTOJBA          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB ¨SPIN¨|TEKAVČEVA UL. 1, 3325 |64733599  |
|ŠOŠTANJ          |ŠOŠTANJ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB BIOTOP|MIKLOŠIČEVA ULICA 004, |60335785  |
|CELJE           |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB    |KAPELSKA CESTA 25,   |96748745  |
|DOBROVA          |8257 DOBROVA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB ERA – |ŠALEŠKA CESTA 3, 3320 |19800045  |
|TEMPO VELENJE       |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB    |KOTLJE 208, 2394    |29452414  |
|FUŽINAR          |KOTLJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB KEMA |PUCONCI 080, 9201   |84426373  |
|PUCONCI          |PUCONCI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB KRIŽE |C. KOKRŠKEGA ODREDA 4, |43019692  |
|             |4294 KRIŽE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB MERKUR|SELJAKOVO NASELJE 1,  |97414743  |
|KRANJ           |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB    |OB DOLENJSKI ŽELEZNICI |93224621  |
|OLIMPIJA         |50, 1000 LJUBLJANA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB    |JURČIČEVA ULICA 002,  |20800096  |
|SEMEDELA         |6000 KOPER       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB ŠKOFJA|PODLUBNIK 251, 4220  |24525693  |
|LOKA           |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB    |RUDARSKA C. 4, 1420  |92973191  |
|TRBOVLJE         |TRBOVLJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB VESNA |AGROKOMBINATSKA CESTA |43513409  |
|             |002;P.P.55, 1000    |      |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKO DRUŠTVO  |GORTANOVA 21, 1000   |35709618  |
|KAJUH-SLOVAN       |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB BELA    |PRI STADIONU 2, 8340  |73844357  |
|KRAJINA          |ČRNOMELJ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB BITNJE   |ZGORNJE BITNJE 172,  |32580177  |
|             |4209 ŽABNICA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB BREŽICE  |CESTA BRATOV MILAVCEV |61708577  |
|             |018, 8250 BREŽICE   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB BRITOF   |BRITOF 28 A, 4000   |52601722  |
|             |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB CMC    |CESTA NE GRAD 12, 3000 |12886068  |
|PUBLIKUM         |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB DRENOV   |TRŽAŠKA C. 9, 1360   |40975819  |
|GRIČ, DRAGOMER-DREN    |VRHNIKA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB FACTOR   |TESOVNIKOVA 54, 1000  |95605746  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB KOKRICA  |4000 KRANJ       |90207343  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB KOLPA   |PODZEMELJ 4, 8332   |34462783  |
|PODZEMELJ         |GRADAC         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB KRKA NOVO |TOPLIŠKA CESTA 4, 8000 |88238741  |
|MESTO           |NOVO MESTO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB KRŠKO   |CESTA KRŠKIH ŽRTEV   |74437984  |
|             |130A, 8270 KRŠKO    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB LAŠKO   |HUDA JAMA 001, 3270  |81587562  |
|             |LAŠKO         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB LESCE   |ALPSKA C. 58, 4248   |91658993  |
|             |LESCE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB POHORJE  |STADIONSKA ULICA 015, |31584519  |
|RUŠE           |2342 RUŠE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB PRIMORJE  |GORIŠKA 44, 5270    |19121946  |
|AJDOVŠČINA        |AJDOVŠČINA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB PUBLIKUM  |CESTA NA GRAD 12, 3000 |10771328  |
|             |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB SAVA KRANJ |ŠKOFJELOŠKA CESTA 12, |98702475  |
|             |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB SLOVENJ  |CELJSKA CESTA 21, 2380 |57509140  |
|GRADEC          |SLOVENJ GRADEC     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB SVOBODA  |NASELJE NA ŠAHTU 37,  |14854333  |
|KISOVEC          |1412 KISOVEC      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB SVOBODA  |GERBIČEVA 61, 1000   |58602682  |
|LJUBLJANA         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB ŠMARJE PRI |AŠKERČEV TRG 19, 3240 |47678453  |
|JELŠAH          |ŠMARJE PRI JELŠAH   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB ŠOŠTANJ  |TRG SVOBODE 5, 3325  |32148933  |
|             |ŠOŠTANJ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB TOLMIN   |ULICA PADLIH BORCEV  |50700332  |
|             |001D, 5220 TOLMIN   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB VRHNIKA  |TRŽAŠKA CESTA 009,   |16630858  |
|             |1360 VRHNIKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB ZARICA   |SAVSKA LOKA 24, 4000  |31117899  |
|             |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNO DRUŠTVO HIT   |CESTA IX. KORPUSA 035, |17224896  |
|GORICA          |5250 SOLKAN      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNO DRUŠTVO ILIRIJA |VODNIKOVA 155, 1117  |39387542  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNO DRUŠTVO RENČE  |TRG 25, 5292 RENČE   |65933451  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNO DRUŠTVO TRIGLAV |PARTIZANSKA CESTA 37, |93246587  |
|2000 KRANJ        |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOTRANJSKA ZVEZA BORILNIH |DRAGOMERŠKA 66, 1351  |59372389  |
|VEŠČIN          |BREZOVICA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|OBALNO PLANINSKO DRUŠTVO |GORTANOV TRG 15, 6000 |64795110  |
|KOPER           |KOPER         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA  |KRANJČEVA 3, 9226   |20379625  |
|MORAVSKE TOPLICE     |MORAVSKE TOPLICE    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|OBČINSKE ZVEZE KLUBOV   |PUCONCI 080, 9201   |12736201  |
|MALEGA NOGOMETA PUCONCI  |PUCONCI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKA ZVEZA     |CELOVŠKA CESTA 025,  |81386168  |
|SLOVENIJE         |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB "GALEJA- |MAJERJEVA UL. 20, 2000 |74261975  |
|VEGA" MARIBOR       |MARIBOR        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB BOHINJ  |ROŽNA ULICA 24, 4264  |71413685  |
|             |BOHINJSKA BISTRICA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB FUŽINAR |NA GRADU 6, 2390 RAVNE |52568091  |
|             |NA KOROŠKEM      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB GRANIT  |MLADINSKA 1, 2310   |76975673  |
|             |SLOVENSKA BISTRICA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB HIT NOVA |BAZOVIŠKA 6, 5000 NOVA |30834465  |
|GORICA          |GORICA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB KOPER  |VERDIJEVA 7A, PP 639, |33814198  |
|             |6000 KOPER       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB LJUTOMER |CESTA I. SLOVENSKEGA  |62031457  |
|             |TAB 002, 9240 LJUTOMER |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB LOGATEC |CESTA 5. MAJA 005,   |42231612  |
|             |1370 LOGATEC      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB NOVA KBM |MLADINSKA ULICA 29,  |64144895  |
|– BRANIK         |2000 MARIBOR      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB OLIMPIJA |DRENIKOVA ULICA 032,  |22930094  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB SPODNJA |POD SMREKAMI 17, 3311 |90641060  |
|SAVINJSKA         |ŠEMPETER V S.D.    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB ŠOŠTANJ- |PREŠERNOV TRG 11, 3325 |29967465  |
|TOPOLŠICA         |ŠOŠTANJ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB TERMO-  |PODLUBNIK 1, 4220   |10087168  |
|LUBNIK ŠKOFJA LOKA    |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB TRIGLAV |STARETOVA 56, 4000   |91405238  |
|KRANJ           |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKI KLUB ZREČE  |POHORSKA CESTA 005,  |97348783  |
|             |3214 ZREČE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKO DRUŠTVO BOMBE |HERMANOVA 10, 8290   |70661359  |
|             |SEVNICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKO DRUŠTVO    |CESTA NA RIBNIK 35,  |37978152  |
|BRESTANICA        |8280 BRESTANICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKO DRUŠTVO FLIP |LJUBLJANSKA CESTA 40A, |77346424  |
|FLOP           |1290 GROSUPLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ODBOJKARSKO DRUŠTVO KRIM |OB DOLENJSKI ŽELEZNICI |87603209  |
|             |50, 1118 LJUBLJANA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|OKS            |CELOVŠKA 25, 1000   |66169607  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ORIENTACIJSKA ZVEZA    |LEGATOVA 6A, 1125   |95033793  |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ORIENTACIJSKI KLUB BREŽICE|STRITARJEVA 3, 8250  |12370851  |
|             |BREŽICE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ORIENTACIJSKI KLUB NOVA  |BAZOVIŠKA 4, 5000 NOVA |70958726  |
|GORICA          |GORICA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ORIENTACIJSKI KLUB TIVOLI |PARMSKA 15, 1119    |79777821  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PARTIZAN – DRUŠTVO ZA   |GUBČEVA 1, 1270 LITIJA |36108669  |
|ŠPORT IN REKREACIJO    |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PARTIZAN – DRUŠTVO ZA   |ZUPANČIČEVO      |90316444  |
|ŠPORTNO REKREACIJO IN   |SPREHAJALIŠČE 1, 8000 |      |
|TELESNO VZGOJO NOVO MESTO |NOVO MESTO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PARTIZAN LJUBLJANA VIČ  |TRŽAŠKA 76, 1000    |51139049  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PIRUETA – KOTALKARSKI KLUB|SAVSKA 1, 1230 DOMŽALE |75099632  |
|DOMŽALE          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE |DVORŽAKOVA 9, 1000   |62316133  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO     |GORIŠKA C. 19, 5270  |53796209  |
|AJDOVŠČINA        |AJDOVŠČINA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO ATOMSKE |PODČETRTEK 13, 3254  |17290660  |
|TOPLICE          |PODČETRTEK       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO BOHOR  |TITOVA 99, 8281 SENOVO |43978045  |
|SENOVO          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO BRDA  |TRG 25. MAJA 002, 5212 |48607100  |
|             |DOBROVO V BRDIH    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE |GUBČEVA UL. 10, 8250  |88280373  |
|             |BREŽICE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO CERKNO |BEVKOVA 9, PP 10, 5282 |25525263  |
|             |CERKNO         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO DELO  |DUNAJSKA CESTA 005,  |22068716  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO     |VIDEM 48A, 1312 VIDEM- |11678364  |
|DOBREPOLJE        |DOBREPOLJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO     |BRASLOVČE 022, 3314  |43965903  |
|DOBROVLJE BRASLOVČE    |BRASLOVČE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE |KOPALIŠKA C. 4, P.P.  |70096864  |
|             |66, 1230 DOMŽALE    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO DONAČKA |STOPERCE 13, 2289   |84574232  |
|GORA           |STOPERCE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO DOVJE- |SAVSKA CESTA 1, 4281  |58362487  |
|MOJSTRANA         |MOJSTRANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO DRAGO  |BRODARJEV TRG 5, 1120 |49861999  |
|BREGAR          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO     |TRG 4. JULIJA 7, 2370 |69643911  |
|DRAVOGRAD         |DRAVOGRAD       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO DRUŠTVO |POLJE 12, 1260     |35431407  |
|POLJE           |LJUBLJANA-POLJE    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA |HOTAVLJE 26, 4224   |91658659  |
|VAS            |GORENJA VAS      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO GORJE  |ZGORNJE GORJE 46, 4247 |83499318  |
|             |ZGORNJE GORJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO GORNJA |TRG SVOBODE 15B, 9250 |64697924  |
|RADGONA          |GORNJA RADGONA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO GOZD  |ZGORNJE RUTE 085, 4282 |96913380  |
|MARTULJK         |GOZD MARTULJEK     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO GRMADA |PEČOVNIK 043, 3000   |13393928  |
|CELJE           |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO HORJUL |HORJUL 57, 1354 HORJUL |43660983  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK|POT VITKA PAVLIČA 6,  |52342557  |
|             |1430 HRASTNIK     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO IDRIJA |LAPAJNETOVA UL. 7,   |49761439  |
|             |5280 IDRIJA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO INTEL  |ZWITTROVA 1, 8000 NOVO |42846986  |
|SERVIS NOVO MESTO     |MESTO         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO JAKOBA |GOSPOSKA 3, 2000    |37187643  |
|ALJAŽA          |MARIBOR        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO JESENICE|C. ŽELEZARJEV 1, 4270 |29347947  |
|             |JESENICE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK |ŠUTNA 42, 1240 KAMNIK |82258198  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO KOBARID |STRESOVA ULICA 2C,   |61557650  |
|             |5222 KOBARID      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO KOČEVJE |TRG ZBORA ODPOSLANCEV |24715964  |
|             |30, 1330 KOČEVJE    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ  |KOROŠKA C. 27, 4000  |87238136  |
|             |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽE  |VRTNA UL. 6, 4294   |87490056  |
|             |KRIŽE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO KUM   |UL. 1. JUNIJ 2, 1420  |36009652  |
|TRBOVLJE         |TRBOVLJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO  |AŠKERČEV TRG 4B, 3270 |30594103  |
|             |LAŠKO         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO LIBOJE |KASAZE 098, 3310 ŽALEC |51952106  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO LISCA  |TABORNIŠKA UL. 14,   |80499414  |
|             |8290 SEVNICA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA |ULICA MIRE PREGLJEVE  |31901743  |
|             |1, 1270 LITIJA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO     |TRDINOVA 8, 1000    |11994584  |
|LJUBLJANA-MATICA     |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO LJUBNO |CESTA V RASTKE ŠT.12, |85949345  |
|OB SAVINJI        |3333 LJUBNO OB SAVINJI |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO LOVRENC |GORNJI TRG 60, 2344  |18662471  |
|NA POHORJU        |LOVRENC NA POHORJU   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO MAJŠPERK|MAJŠPERK 39, 2322   |82090262  |
|             |MAJŠPERK        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO MAKS  |PTUJSKA CESTA 20, 2270 |84000856  |
|MEŠKO ORMOŽ        |ORMOŽ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR |JURČIČEVA 8, 2000   |57438455  |
|MATICA          |MARIBOR        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO MATICA |MLADINSKA ULICA 3,   |32506252  |
|MURSKA SOBOTA       |9000 MURSKA SOBOTA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO METLIKA |C.BRATSTVA IN     |12645826  |
|             |ENOTNOSTI 23, 8330   |      |
|             |METLIKA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO MEŽICA |OB ŠUMCU 9, 2392    |16729820  |
|             |MEŽICA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO NOVA  |BAZOVIŠKA 4, 5000 NOVA |61579629  |
|GORICA          |GORICA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO NOVO  |GLAVNI TRG 7, 8000   |40914917  |
|MESTO           |NOVO MESTO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO PALOMA |SLADSKI VRH 7, 2214  |29776783  |
|SLADKI VRH        |SLADKI VRH       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO POLJČANE|BISTRIŠKA C. 65, 2319 |90989406  |
|             |POLJČANE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO POLZELA |POLZELA 7, 3313    |31446850  |
|             |POLZELA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO POSTOJNA|ULICA PREKOMORSKIH   |47947110  |
|             |BRIGAD 006, 6230    |      |
|             |POSTOJNA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN|TRG OSVOBODILNE FRONTE |79457339  |
|TELEKOMA LJUBLJANA    |016, 1000 LJUBLJANA  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO PREBOLD |GRAŠČINSKA C. 18, 3312 |54389828  |
|             |PREBOLD        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO PTUJ  |PREŠERNOVA 27, 2250  |10459936  |
|             |PTUJ          |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO RADEČE |ŠOLSKA POT 5, 1433   |94656533  |
|             |RADEČE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO     |GORENJSKA CESTA 31,  |35828633  |
|RADOVLJICA        |4240 RADOVLJICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO RAŠICA |P.P. 4807, 1210    |16416686  |
|             |LJUBLJANA-ŠENTVID   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO RUŠE  |TRG VSTAJE 011, 2342  |62582305  |
|             |RUŠE          |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO SATURNUS|OB ŽELEZNICI 16, 1000 |18038344  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO SEŽANA |SREBRNIČEVA UL. 1,   |63617706  |
|             |6210 SEŽANA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO SNEŽNIK |VOJKOV DREVORED 28,  |78984459  |
|             |6250 ILIRSKA BISTRICA |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO SREDNJA |SR. VAS V BOHINJU 79, |55114695  |
|VAS V BOHINJU       |4267 SREDNJA VAS    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER|ŠEMPETER V SAVINJSKI  |78627591  |
|V SAVINJSKI DOLINI    |DOLINI 031, 3311    |      |
|             |ŠEMPETER V SAVINJSKI  |      |
|             |DOLINI         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA |KAPUCINSKI TRG 13,   |61972029  |
|LOKA           |4220 ŠKOFJA LOKA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARJE |VEGOVA ULICA 026, 3240 |74514903  |
|PRI JELŠAH        |ŠMARJE PRI JELŠAH   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARNA |PLOČANSKA 8, 1211   |74398431  |
|GORA           |LJUBLJANA-ŠMARTNO   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ |AŠKERČEVA 26, 3325   |86171658  |
|             |ŠOŠTANJ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO ŠPIK  |NOVO POLJE C. I/57,  |74632809  |
|LJUBLJANA MOSTE POLJE   |1260 LJUBLJANA POLJE  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO TAM   |FRANKOLOVSKA ULICA 23, |21220484  |
|MARIBOR          |2000 MARIBOR      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO TOLMIN |TRG MARŠALA TITA 16A, |42275954  |
|             |5220 TOLMIN      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO TREBNJE |GUBČEVA C. 16A, 8210  |79579647  |
|             |TREBNJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO TRŽIČ  |BALOS 004, 4290 TRŽIČ |59046589  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE |ŠALEŠKA C. 18D, 3320  |79778798  |
|             |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO VIDEM  |CESTA 4. JULIJA 32,  |31417817  |
|             |8270 KRŠKO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA |TRŽAŠKA CESTA 11, 1360 |51771900  |
|             |VRHNIKA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO     |MIGOJNICE 4, 3302   |91021499  |
|ZABUKOVICA        |GRIŽE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO ZAGORJE |CESTA ZMAGE 14, 1410  |51279746  |
|             |ZAGORJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO ŽALEC  |AŠKERČEVA 13, 3310   |62814125  |
|             |ŽALEC         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO     |KOLODVORSKA 11, 1000  |74869477  |
|ŽELEZNIČAR        |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLAVALNI KLUB BISER PIRAN |TARTINIJEV TRG 10,   |98746910  |
|             |6330 PIRAN       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLAVALNI KLUB FUŽINAR   |NA GRADU 6, 2390 RAVNE |96309369  |
|             |NA KOROŠKEM      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLAVALNI KLUB ILIRIJA   |CELOVŠKA 3, 1000    |78172136  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLAVALNI KLUB KOPER    |ISTRSKA CESTA 070,   |85624462  |
|             |6000 KOPER       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLAVALNI KLUB LJUBLJANA  |HAJDRIHOVA 21A, 1000  |66220483  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLAVALNI KLUB MARINES   |LJUBLJANSKA CESTA 041, |61954721  |
|NEPTUN CELJE       |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLAVALNI KLUB MERIT    |PARTIZANSKA 35, 4000  |62096923  |
|TRIGLAV KRANJ       |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLAVALNI KLUB OLIMPIJA  |CELOVŠKA 25, 1000   |94791635  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLAVALNI KLUB RIBNICA   |KOLODVORSKA 17, 1310  |14773180  |
|             |RIBNICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLESNA ZVEZA SLOVENIJE  |KAMNOGORIŠKA CESTA 21, |60805587  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLESNI KLUB BOLERO KRŠKO |BREZJE PRI SENUŠAH   |55024637  |
|             |022, 8273 LESKOVEC PRI |      |
|             |KRŠKEM         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLESNI KLUB BOLERO    |PRUŠNIKOVA ULICA 099, |83698086  |
|LJUBLJANA         |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLESNI KLUB FREDI     |ZADOBROVŠKA CESTA 088, |60157801  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLESNI KLUB M       |KONGRESNI TRG 1, 1000 |88709850  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLESNI KLUB M TRŽIČ    |BALOS 004, 4290 TRŽIČ |57415340  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLESNI KLUB NOVA GORICA  |KIDRIČEVA ULICA 25/A, |90335511  |
|             |5000 NOVA GORICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLESNI KLUB NOVO MESTO  |TRDINOVA 3, 8000 NOVO |91636396  |
|             |MESTO         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLESNI KLUB URŠKA     |DUNAJSKA 18, 1000   |70901104  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLEZALNI KLUB DIVAČA   |KRAŠKA CESTA 069, 6215 |26334658  |
|             |DIVAČA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLEZALNI KLUB LAŠKO    |DEBRO 41 (P.P. 46),  |37199480  |
|             |3270 LAŠKO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLEZALNI KLUB ŠKOFJA LOKA |PODLUBNIK 157, 4220  |49152033  |
|             |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|POLICIJSKI JUDO KLUB   |BLEIWEISOVA 3, 4000  |50434705  |
|TRIGLAV KRANJ       |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|POLICIJSKI KLUB BORILNIH |LJUBLJANSKA CESTA 12, |77947487  |
|VEŠČIN CELJE       |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|POSAVSKI ALPINISTIČNI KLUB|CESTA 4. JULIJA 038A, |25157949  |
|             |8270 KRŠKO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|POSAVSKI PLESNI KLUB LUKEC|CESTA 4. JULIJA 058,  |10488570  |
|KRŠKO           |8270 KRŠKO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|POTAPLJAŠKO DRUŠTVO SIRENA|VIPAVSKA 54, 5000 NOVA |28185846  |
|SUB            |GORICA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|POWER LIFTING KLUB OSKAR &|ERAZMOVA ULICA 35,   |62347012  |
|CO            |6230 POSTOJNA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|RAFTING KLUB GIMPEX STRAŽA|STARA CESTA 1, 8351  |99469120  |
|             |STRAŽA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|RAFTING ZVEZA SLOVENIJE  |CELOVŠKA 25, 1000   |75126800  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|REKREACIJSKO ŠPORTNO   |VEROVŠKOVA ULICA 057, |20040750  |
|DRUŠTVO LEK        |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|REKREATIVNO DRUŠTVO SLOVAN|GORTANOVA 21, 1000   |96202980  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNA ŠOLA ALEŠ    |RUSJANOV TRG 5, 1000  |16821149  |
|PRAZNIK          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB "VETERANI" |TRG SVOBODE 7, 3325  |60569395  |
|ŠOŠTANJ          |ŠOŠTANJ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB ARCONT   |PARTIZANSKA 11, 9250  |52398285  |
|RADGONA          |GORNJA RADGONA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB BREŽICE  |VALVAZORJEVA 31, 8250 |29125782  |
|             |BREŽICE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB BURJA   |SPODNJE ŠKOFIJE 202,  |33011028  |
|ŠKOFIJE          |6281 ŠKOFIJE      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB CELJE   |DEČKOVA 1, 3000 CELJE |45576432  |
|PIVOVARNA LAŠKO      |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB CIMOS KOPER|C. MAREŽGANSKEGA UPORA |94497931  |
|             |2, 6000 KOPER     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB COL    |COL 15, 5723 COL    |27255573  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB ČRNOMELJ  |OTONA ŽUPANČIČA 7,   |24485764  |
|             |8340 ČRNOMELJ     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB DOBREPOLJE |VIDEM 30A, 1312 VIDEM- |26373939  |
|             |DOBREPOLJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB GORENJE  |ŠALEŠKA C. 3, 3320   |75610256  |
|VELENJE          |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE |LJUBLJANSKA CESTA 40A, |57367493  |
|             |1290 GROSUPLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB KRIM ELECTA|OB DOLENJSKI ŽELEZNICI |73879410  |
|             |50, 1000 LJUBLJANA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB NOVA GORICA|BAZOVIŠKA 4, 5000 NOVA |88472329  |
|             |GORICA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB PREVENT  |KOPALIŠKA UL. 27, 2380 |79075894  |
|             |SLOVENJ GRADEC     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB RADEČE   |TITOVA 32, 1433 RADEČE |54864950  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB RUDAR   |RUDARSKA C. 6, 1420  |27206360  |
|             |TRBOVLJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB SAVA KRANJ |ŠKOFJELOŠKA CESTA 12, |17360862  |
|             |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB SEVNICA  |KVEDROVA 29, 8290   |55105963  |
|             |SEVNICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB SVIŠ    |CESTA 2. GRUPE ODREDOV |69782130  |
|IVANČNA GORICA      |002, 1295 IVANČNA   |      |
|             |GORICA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB ŽALEC   |AŠKERČEVA ULICA 015,  |75936259  |
|             |3310 ŽALEC       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNO DRUŠTVO IZOLA  |KRAŠKA ULICA 1, 6310  |15963420  |
|             |IZOLA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNO DRUŠTVO MOBITEL |VOŽARSKI POT 3, 1000  |82575380  |
|PRULE (67)        |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNO DRUŠTVO TERMO  |PODLUBNIK 1C, 4220   |25892444  |
|ŠKOFJA LOKA        |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROLERSKI KLUB KRANJ    |ŠTEFETOVA 8, 4000   |59226579  |
|             |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|RUGBY FOOTBALL CLUB EMONA |JAKČEVA UL. 2, 1000  |52448827  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|RUGBY FOOTBALL CLUB    |CESTA NA UGAR, 1310  |80699120  |
|RIBNICA          |RIBNICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SABLJAŠKI KLUB RUDOLF   |KERSNIKOVA 16, 3320  |20263279  |
|CVETKO          |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE |LEDARSKA ULICA 004,  |91380758  |
|             |4270 JESENICE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SANKAŠKI KLUB PODLJUBELJ |PODLJUBELJ 56, 4290  |41726847  |
|             |TRŽIČ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SBC BLED, ŠPORTNO DRUŠTVO |LJUBLJANSKA CESTA 7,  |99793270  |
|BLED           |4260 BLED       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SHOTOKAN KARATE KLUB   |TRIGLAVSKA 35, 4264  |73054712  |
|BOHINJ          |BOHINJSKA BISTRICA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SHOTOKAN KARATE KLUB   |ADAMIČEVA CESTA 22,  |13075691  |
|GROSUPLJE         |1290 GROSUPLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SHOTOKAN KARATE KLUB   |GRAJSKA CESTA 17, 2317 |96634154  |
|OPLOTNICA         |OPLOTNICA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SHOTOKAN KARATE-DO KLUB  |PARTIZANSKA 25, 9250  |16582560  |
|GORNJA RADGONA      |GORNJA RADGONA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SHOTOKAN KARATE-DO KLUB  |KOZJE 144, 3260 KOZJE |45857873  |
|KOZJANSKO         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SLOVENSKA UNIVERZITETNA  |PARMOVA 33, 1000    |47540702  |
|ŠPORTNA ZVEZA       |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SLOVENSKO DRUŠTVO TAI JI |KRIVEC 3, 1126     |85074926  |
|QUAN           |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SLOVENSKO ZDRUŽENJE    |NA GRADU 6, 2390 RAVNE |61270741  |
|MEDNARODNIH IGER ŠOLARJEV |NA KOROŠKEM      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB ALPETOUR  |PODLUBNIK 1C, PP 78,  |86951254  |
|ŠKOFJA LOKA        |4220 ŠKOFJA LOKA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB ATC KANIN |MALA VAS 111, 5230   |10427147  |
|BOVEC           |BOVEC         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB BRDO    |BRDNIKOVA 14, 1000   |43974112  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB FUŽINAR  |NA GRADU 6, 2390 RAVNE |34104542  |
|             |NA KOROŠKEM      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB GOZDNIK  |AŠKERČEVA 31, 3310   |99366789  |
|ŽALEC           |ŽALEC         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB IZOLA   |KRAŠKA ULICA 1, 6310  |31205925  |
|             |IZOLA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB KRISTIANIJA|DUNAJSKA 156, 1000   |17507529  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB KRŠKO   |CESTA 4. JULIJA 38 A, |87510375  |
|             |P. P. 230, 8270 KRŠKO |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB LOKVE   |LOKVE 30, 5252 TRNOVO |72481161  |
|             |PRI GORICI       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB OLIMPIJA  |TABOR 014, 1000    |98556959  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB PORTOROŽ  |OBALA 16, 6320     |85992569  |
|             |PORTOROŽ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB RADGONA  |PARTIZANSKA 25, 9250  |42029139  |
|             |GORNJA RADGONA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB RADOVLJICA |GORENJSKA CESTA 026,  |61773018  |
|             |4240 RADOVLJICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB SEŽANA   |MAJCNI 22, 6210 SEŽANA |53291468  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB SLOVENJ  |KIDRIČEVA 2, 2380   |24526738  |
|GRADEC          |SLOVENJ GRADEC     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB TRIGLAV  |POT NA JOŠT 1, 4000  |82087539  |
|KRANJ           |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB TRŽIČ   |BALOS 4, 4290 TRŽIČ  |25434225  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB VELENJE  |KOPALIŠKA 3, 3320   |56740344  |
|             |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI SKAKALNI KLUB  |RAČNA 24B, 1290    |58195181  |
|"RAČNA"          |GROSUPLJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI SKAKALNI KLUB  |LOŠKA 29, 4226 ŽIRI  |99721325  |
|ALPINA ŽIRI        |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI SKAKALNI KLUB  |VODNIKOVA 155, 1000  |71013105  |
|ILIRIJA          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI SKAKALNI KLUB  |P.P.205, 3320 VELENJE |56084943  |
|VELENJE          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO AKROBATSKI KLUB |KIDRIČEVA CESTA 36,  |32545886  |
|KRANJ           |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO DRUŠTVO BOHINJ |TRIGLAVSKA CESTA 035, |91186706  |
|             |4264 BOHINJSKA     |      |
|             |BISTRICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO DRUŠTVO DOLOMITI|KOSIJEVA 1, 1210    |90428374  |
|             |LJUBLJANA-ŠENTVID   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO DRUŠTVO KRKA ROG|ŽUPANČIČEVO      |25131460  |
|NOVO MESTO        |SPREHAJALIŠČE 1, 8000 |      |
|             |NOVO MESTO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO DRUŠTVO KRPLJE |GORTANOVA 22, 1000   |86953443  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO DRUŠTVO KUM   |DOBOVEC 049, 1423   |67922449  |
|DOBOVEC          |DOBOVEC        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR |STANIČEVA 41, 1000   |34260820  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO DRUŠTVO SNEŽAK |TRUBARJEVA ULICA 001A, |96325119  |
|CELJE           |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO DRUŠTVO UNIOR  |AŠKERČEVA ULICA 013,  |17622026  |
|CELJE           |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO DRUŠTVO VALENTIN|PODUTIŠKA 57, 1000   |80910173  |
|VODNIK          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO DRUŠTVO VRHNIKA |TRŽAŠKA CESTA 009,   |25148745  |
|             |1360 VRHNIKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO DRUŠTVO ZASAVJE |ŠUŠTARJEVA KOLONIJA  |11086882  |
|             |001, 1420 TRBOVLJE   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO SKAKALNI KLUB  |TRIGLAVSKA 35, 4264  |23586311  |
|BOHINJ          |BOHINJSKA BISTRICA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO SKAKALNI KLUB  |PLAC 002, 3333 LJUBNO |20397780  |
|LJUBNO OB SAVINJI BTC   |OB SAVINJI       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKO SKAKALNI KLUB  |GOZDARSKA CESTA 016,  |66111277  |
|MISLINJA         |2382 MISLINJA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SNOWBOARD & SURF KLUB   |CESTA NA ROGLO 017,  |67495974  |
|ROGLA ZREČE        |3214 ZREČE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE |CELOVŠKA 25, 1000   |29806909  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SOKOLSKO DRUŠTVO MOSTE  |POKOPALIŠKA ULICA 035, |41572467  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SPLOŠNO ŠPORTNO DRUŠTVO  |CESTA STE MARIE AUX  |15246582  |
|TRŽIČ           |MINES 6, 4290 TRŽIČ  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SPORT KLUB DOL AJDOVŠČINA |GORIŠKA CESTA 050,   |59546336  |
|             |5270 AJDOVŠČINA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SQUASH KLUB VELENJE    |BEVČE 8D, 3320 VELENJE |86802321  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKA DRUŽINA "FLORJAN |TRIGLAVSKA 56, 4264  |47712970  |
|MAJHEN"          |BOHINJSKA BISTRICA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKA DRUŽINA OKROGAR- |CESTA BORISA KIDRIČA  |51441519  |
|SKVARČA          |011, 1410 ZAGORJE OB  |      |
|             |SAVI          |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKA DRUŽINA POSTOJNA |PRETNARJEVA ULICA 11, |80953522  |
|             |6230 POSTOJNA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKA DRUŽINA SONJA  |SPODNJA DRAGA 034,   |81410786  |
|VESEL IVANČNA GORICA   |1295 IVANČNA GORICA  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKA DRUŽINA SVEČINA |PLAČ 7, 2201 ZGORNJA  |10791361  |
|             |KUNGOTA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE |DOLENJSKA CESTA 11,  |46395016  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKI KLUB IZOLA    |KRAŠKA ULICA 1, 6310  |41974034  |
|             |IZOLA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKI KLUB KRUNO    |KREGARJEVA 1, 8250   |82544913  |
|BREŽICE          |BREŽICE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKI ŠPORTNI KLUB   |RUTARJEVA ULICA 005,  |44996080  |
|TOLMIN          |5220 TOLMIN      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DR. IX. KORPUSA |KARLA MARXA 24, 6330  |49588184  |
|PIRAN           |PIRAN         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO "KATJA" |SVETI TOMAŽ 20, 2258  |43796001  |
|TOMAŽ           |SVETI TOMAŽ      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO BUKOVEC |VIDEM 34, 1312 VIDEM- |35274794  |
|             |DOBREPOLJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO CELJE  |PARTIZANSKA C. 59A,  |37632906  |
|             |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO GROSULJE |OB GROSUPELJŠČICI 19, |90707346  |
|             |1290 GROSUPLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO I.    |LESJAKOVA ULICA 004,  |84614919  |
|POHORSKI BATALJON RUŠE  |2342 RUŠE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO JOŽE   |ŠENTVID PRI STIČNI   |70666962  |
|KOVAČIČ ŠENTVID PRI STIČNI|139, 1296 ŠENTVID PRI |      |
|             |STIČNI         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO JUTEKS  |ULICA SAVINJSKE ČETE  |13151533  |
|ŽALEC           |014, 3310 ŽALEC    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO     |FRANKOVO NASELJE 074, |74895346  |
|KOPAČEVINA ŠKOFJA LOKA  |4220 ŠKOFJA LOKA    |      |
|TRATA           |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO KRANJ  |HUJE 17, 4000 KRANJ  |55961614  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO LESKOVEC |ŽAGARJEVA UL. 2, 8273 |98254847  |
|             |LESKOVEC        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO LIBOJE  |KASAZE 107, 3301    |83797742  |
|             |PETROVČE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO MOŠNJE  |MOŠNJE 41, 4240    |14249812  |
|             |RADOVLJICA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO MROŽ   |TOMŠIČEVA 15, 3320   |87135612  |
|             |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO OLIMPIJA |VRHOVČEVA 9, 1000   |63698366  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO PANOVEC |CESTA 15. SEPTEMBRA 3, |51351765  |
|             |5000 NOVA GORICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO PORTOROŽ |STARA CESTA 5, 6320  |79987591  |
|             |PORTOROŽ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO PREDOSLJE|PREDOSLJE 34, 4000   |16598504  |
|             |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO     |LINHARTOV TRG 1    |49811401  |
|RADOVLJICA        |P.P.62, 4240      |      |
|             |RADOVLJICA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO RUDAR  |MALI VRH 047, 8254   |44458487  |
|GLOBOKO          |GLOBOKO        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO SLOVENJ |GOZDNA POT 007, 2380  |62105809  |
|GRADEC          |SLOVENJ GRADEC     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO ŠKOFJA  |PARTIZANSKA 41, 4220  |76166660  |
|LOKA           |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO TABOR  |DUNAJSKA C. 230, 1000 |50218808  |
|JEŽICA          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO TRBOVLJE |TRG REVOLUCIJE 017,  |86756281  |
|             |1420 TRBOVLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO TRNOVSKA |TRNOVSKA VAS 38, 2254 |89734521  |
|VAS            |TRNOVSKA VAS      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO VRHNIKA |TRŽAŠKA CESTA 009,   |72631732  |
|             |1360 VRHNIKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI|NA KRESU 12, 4228   |92048692  |
|             |ŽELEZNIKI       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKI KLUB BOHINJ   |TRIGLAVSKA 20, 4264  |77699904  |
|             |BOHINJSKA BISTRICA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKI KLUB BREŽICE   |BORŠTNIKOVA 9, 8250  |13414119  |
|             |BREŽICE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKI KLUB GROSUPLJE  |OB GROSUPELJŠČICI 1/B, |80570283  |
|             |1290 GROSUPLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKI KLUB MILAN MAJCEN|GLAVNI TRG 19A, 8290  |94560595  |
|SEVNICA          |SEVNICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKI KLUB NOVA GORICA |BAZOVIŠKA 4, 5000 NOVA |18308112  |
|             |GORICA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKI KLUB PREBOLD   |HMELJARSKA C. 3, 3312 |44563353  |
|             |PREBOLD        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKI KLUB SLOVENJ   |TOMŠIČEVA ULICA 007,  |60984678  |
|GRADEC          |2380 SLOVENJ GRADEC  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKI KLUB ŠMARJE PRI |VRH 034 A, 3240 ŠMARJE |62495585  |
|JELŠAH          |PRI JELŠAH       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKI KLUB ŠOŠTANJ   |ŠERCERJEVA 10, 3325  |72453915  |
|             |ŠOŠTANJ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKI KLUB ZAGORJE OB |UL. TALCEV 1C, 1410  |99771047  |
|SAVI           |ZAGORJE OB SAVI    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKO DRUŠTVO DOBJE  |DOBJE PRI PLANINI 18B, |46733906  |
|             |3224 DOBJE PRI PLANINI |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKO DRUŠTVO NOVO   |AVŠIČEVA ULICA 16,   |58981209  |
|MESTO           |8000 NOVO MESTO    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKO DRUŠTVO SAVINJČAN|ŠEMP. V SAVINJSKI   |56109792  |
|             |DOLINI 27, 3311    |      |
|             |ŠEMPETER V S.D.    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKO DRUŠTVO STARI TRG|STARI TRG OB KOLPI 7, |82452687  |
|OB KOLPI         |8342 STARI TRG OB   |      |
|             |KOLPI         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKO DRUŠTVO VRHNIKA |LOŠCA 001, 1360    |20762372  |
|             |VRHNIKA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠALEŠKI TENIŠKI KLUB   |SIMONA BLATNIKA 24,  |79473083  |
|VELENJE          |3320 VELENJE      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠALEŠKO ŠAHOVSKO DRUŠTVO |KOPALIŠKA 3, 3320   |30320224  |
|VELENJE          |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠD MAT          |JUHARTOVA UL.10, 3311 |59102721  |
|             |ŠEMPETER        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA A.M. |ZOLAJEVA 12, 2000   |26341395  |
|SLOMŠKA          |MARIBOR        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠKOFIJSKA KLASIČNA    |ŠTULA 23, 1000     |13707787  |
|GIMNAZIJA         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠKOFJELOŠKI ORIENTACIJSKI |TRATA 29/A, 4220    |66108365  |
|KLUB           |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO  |NA GRADU 4, 2390 RAVNE |14014084  |
|GIMNAZIJE RAVNE NA    |NA KOROŠKEM      |      |
|KOROŠKEM         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO  |CESTA II. GRUPE    |87361230  |
|SREDNJE ŠOLA JOSIP JURČIČ |ODREDOV 3, 1295    |      |
|IVANČNA GORICA      |IVANČNA GORICA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO  |LJUBLJANSKA 49, 1293  |26053233  |
|ŠMARJE SAP        |ŠMARJE SAP       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO VZPON   |PODPEČ 85, 1352    |82155534  |
|             |PRESERJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORT HIT KLUB      |ARCHINETOVA 1, 1000  |50734563  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE  |TABOR 014, 1000    |40819523  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA AJDOVŠČINA |P.P. 58, 5270     |14556294  |
|             |AJDOVŠČINA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE   |CESTA BRATOV MILAVCEV |93216297  |
|             |18, 8250 BREŽICE    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA CELJE    |DEČKOVA CESTA 001,   |12872873  |
|             |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA ILIRSKA   |BAZOVIŠKA 26, PP 44,  |41841956  |
|BISTRICA         |6250 ILIRSKA BISTRICA |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA IZOLA –   |KRAŠKA ULICA 1, 6310  |24568562  |
|UNIONE SPORTIVA ISOLA   |IZOLA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA KOPER    |KETTEJEVA ULICA 001,  |34906738  |
|             |6000 KOPER       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA KRANJ    |PARTIZANSKA CESTA 37, |12643297  |
|             |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA  |CELOVŠKA 25, 1000   |73431079  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA MESTNE   |ČUČKOVA ULICA 008,   |84317795  |
|OBČINE PTUJ        |2250 PTUJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA |BAZOVIŠKA ULICA 004,  |95914609  |
|             |5000 NOVA GORICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA NOVO MESTO |KETTEJEV DREVORED 002, |72067233  |
|             |8000 NOVO MESTO    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA OBČINE   |PARTIZANSKA 35, 2310  |69683492  |
|SLOVENSKA BISTRICA    |SLOVENSKA BISTRICA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNA  |POT K PIVKI 4, 6230  |30816688  |
|             |POSTOJNA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA PUCONCI   |PUCONCI 080, 9201   |52672794  |
|             |PUCONCI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA RIBNICA   |KOLODVORSKA 17, 1310  |79583679  |
|             |RIBNICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA SEVNICA   |PRVOMAJSKA UL. 15,   |52437248  |
|             |8290 SEVNICA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ   |KOPALIŠKA UL. 27, 2380 |98068288  |
|GRADEC          |SLOVENJ GRADEC     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA |PODLUBNIK 1C, 4220   |53780779  |
|             |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ   |TEKAVČEVA 1, 3325   |39901149  |
|             |ŠOŠTANJ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ    |CANKARJEVA CESTA 1,  |83608427  |
|             |4290 TRŽIČ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA VELENJE   |ŠALEŠKA C. 2, 3320   |25112562  |
|             |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA   |TRŽAŠKA CESTA 009,   |24566128  |
|             |1360 VRHNIKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SREDNJA  |SREDNJA VAS V BOHINJU |77410521  |
|VAS-BOHINJ        |97 D, 4267 SREDNJA VAS |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNI BALINARSKI KLUB  |RENČE 21, 5292 RENČE  |48751863  |
|ŠAMPIONKA         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNI BEACHVOLLEY KLUB |OREHOVLJE 23, 4000   |73735701  |
|KRANJ           |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNI KLUB FLIP PIRAN  |ULICA IX. KORPUSA 005, |52756939  |
|             |6330 PIRAN       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNI KLUB TRIGLAV   |PREDANOVCI 43, 9201  |26040913  |
|PREDANOVCI        |PUCONCI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO BALINARSKI KLUB  |GRADIŠČE NAD PRVAČINO |19014821  |
|"ŽELEZNIKAR EDVIN"    |18 B, 5292 RENČE    |      |
|GRADIŠČE         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO –     |ROBINDVOR 10, 2370   |94957657  |
|ODBOJKARSKI KLUB DRAVOGRAD|DRAVOGRAD       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO 15. MAJ  |MAREZIGE 23B, 6273   |21619611  |
|MAREZIGE         |MAREZIGE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO 2. OKTOBER|C. I. ISTRSKE BRIGADE |81207441  |
|POBEGI – ČEŽARJI     |59, 6276 POBEGI    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO 92    |TABORSKA 7, 1290    |62583387  |
|GROSUPLJE         |GROSUPLJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ADRENALINA|DANTEJEVA 7, 6310   |16121309  |
|IZOLA           |IZOLA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO AMBRUS  |AMBRUS 56, 1303    |54031249  |
|             |ZAGRADEC        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ANDRAŽ  |ANDRAŽ B.Š., 3313   |37687735  |
|             |POLZELA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ATLETSKA |VODOVODNA CESTA 020,  |34741712  |
|ŠOLA MIRAN BIZJAK     |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO AVGUST  |STARA FUŽINA 53, 4265 |47244313  |
|GAŠPERIN STARA FUŽINA   |BOHINJSKO JEZERO    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BELA   |KOROŠKA UL. 2/C, 1113 |94832269  |
|ŽOGICA          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BELINKA  |PODGORICA 136, 1000  |46746277  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BESNICA  |DVOR 2, 4201 ZGORNJA  |83862692  |
|             |BESNICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BEVKE   |BEVKE 137, 1360    |49338862  |
|             |VRHNIKA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BISTRICA |UL. 27. DECEMBRA 2,  |62043862  |
|OB DRAVI         |2341 LIMBUŠ      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BISTRICA |BISTRICA OB SOTLI 9,  |82041504  |
|OB SOTLI         |3256 BISTRICA OB SOTLI |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BIZELJSKO |POT NA ŽALCE 17, 8259 |70922250  |
|             |BIZELJSKO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BLEGOŠ  |TRATA 40, 4224 GORENJA |19654944  |
|             |VAS          |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BREZA   |BREZOVCI 51, PUCONCI  |12848107  |
|BREZOVCI         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BREZJE  |BREZJE 80 C, 4243   |88875415  |
|             |BREZJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BRLOG   |GABRK 1, 4220 ŠKOFJA  |77622910  |
|             |LOKA          |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BUDOKAI  |PRVOMAJSKA UL. 28,   |25478249  |
|             |5000 NOVA GORICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO BUSHIDO  |KRKA 3A, 8000 NOVO   |14241854  |
|             |MESTO         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO CVETKA  |FRANKOVO NASELJE 51,  |31221262  |
|GOLARJA          |4220 ŠKOFJA LOKA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO DOBREPOLJE|BRUHANJA VAS 24, 1312 |44546726  |
|             |VIDEM-DOBREPOLJE    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO DOJO   |ULICA GRADNIKOVE    |94785872  |
|             |BRIGADE 057, 5000 NOVA |      |
|             |GORICA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO DOLE PRI |DOLE 20, 1273 DOLE PRI |42657741  |
|LITIJI          |LITIJI         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO DORNBERK |VODNIKOVA 44, 5294   |15324974  |
|             |DORNBERK        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO DRAGOMER- |NA GRIVI 005, 1351   |88119653  |
|LUKOVICA         |BREZOVICA PRI     |      |
|             |LJUBLJANI       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO DREN   |DRENOV GRIČ 025, 1360 |19199554  |
|DRENOV GRIČ – LESNO BRDO |VRHNIKA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO FIT    |TABOR 014, 1000    |58145125  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO FITT   |CESTA 24. JUNIJA 62,  |82059519  |
|ČRNUČE          |1231 LJUBLJANA-ČRNUČE |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO GABERJE  |MARIBORSKA CESTA 042, |96907444  |
|             |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO GABERKE  |GABERKE 101, 3325   |11569166  |
|             |ŠOŠTANJ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO GALEJA  |MALEČNIK 33, 2229   |17811791  |
|MALEČNIK         |MALEČNIK        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO GIB ŠIŠKA |DRENIKOVA 32, 1000   |70857636  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO GOLOVEC  |JAKČEVA ULICA 031,   |54827493  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO GORJE   |ZGORNJE GORJE 46, 4247 |75749173  |
|             |ZGORNJE GORJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO GRČA   |SOKOLSKA ULICA 004,  |32327234  |
|IVANČNA GORICA      |1295 IVANČNA GORICA  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO GRGAR   |GRGAR 041, 5251 GRGAR |79583695  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO GRIP   |JAKČEVA 10/RAGOVSKA  |21365059  |
|             |12, 8000 NOVO MESTO  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO GROSUPLJE |ADAMIČEVA CESTA 029,  |95454837  |
|             |1290 GROSUPLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO HOČE   |POHORSKA C. 15, 2311  |69313610  |
|             |HOČE          |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO HOP KLUB |PUGLJEVA ULICA 004,  |76597342  |
|             |8000 NOVO MESTO    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO IMENO   |IMENO 035, 3254    |82027463  |
|             |PODČETRTEK       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO JAKOB   |HRASTJE 123, 4000   |71100822  |
|ŠTUCIN HRASTJE PREBAČEVO |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO JANEZ   |PODLUBNIK 1B, 4220   |94340170  |
|PETERNELJ         |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO JEŽICA  |DUNAJSKA C. 230, 1131 |67032117  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO JUDO KLUB |GORIŠNICA 54, 2272   |35265329  |
|GORIŠNICA         |GORIŠNICA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO JUG    |KETTEJEVA 1, 8250   |95043713  |
|             |BREŽICE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KOBARID  |ŠARFOVA 13, 5222    |97976466  |
|             |KOBARID        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KOKRA   |TRSTENIK 113, 4204   |16586018  |
|KRANJ           |GOLNIK         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KOKRICA  |CESTA NA BRDO 30, 4000 |19109261  |
|             |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KOLPA   |SREDNJI RADENCI 2,   |58819835  |
|             |8342 STARI TRG OB   |      |
|             |KOLPI         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLJE |KOMPOLJE 121, 1312   |41786939  |
|             |VIDEM-DOBREPOLJE    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KOPRIVNIK |KOPRIVNIK 6B, 4264   |19042612  |
|GORJUŠE          |BOHINJSKA BISTRICA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KOŠ KOPER |ISTRSKA CESTA 6, 6000 |89498453  |
|             |KOPER         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KOTLJE  |KOTLJE 002, 2390 RAVNE |84001739  |
|             |NA KOROŠKEM      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KPK NOVA |ULICA BRATOV HVALIČ  |90283422  |
|GORICA          |006, 5000 NOVA GORICA |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KRANJ 75 |GUBČEVA ULICA 3, 4000 |44580568  |
|             |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KRKA   |KRKA 1A, 1301 KRKA   |78730651  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO LANCOVO  |LANCOVO 30, 4240    |60115769  |
|             |RADOVLJICA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO LEMBERG  |LEMBERG 10 A, 3241   |32993951  |
|             |PODPLAT        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO LIBELIČE |LIBELIČE 29, 2372   |41223241  |
|             |LIBELIČE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO LIGOJNA  |VELIKA LIGOJNA 012,  |80613926  |
|             |1360 VRHNIKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO LIPA,   |PODLIPA 029, 1360   |51404532  |
|PODLIPA-SMREČ       |VRHNIKA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO LJUBLJANA-|ALJAŽEVA 32, 1000   |96524375  |
|ŠIŠKA           |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO LJUBNO  |LJUBNO 114, 4244    |50501739  |
|             |PODNART        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO LOG-KLUB |POD VRTAČO 19, 8290  |92647103  |
|MALEGA NOGOMETA SEVNICA  |SEVNICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO LOKA   |LOKA PRI ZIDANEM MOSTU |61882763  |
|             |070, 1434 LOKA PRI   |      |
|             |ZIDANEM MOSTU     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO LONČAR  |1331 DOLENJA VAS    |58480790  |
|DOLENJA VAS        |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO MALI   |MIGOJNICE 18, 3302   |57959099  |
|TALENT          |GRIŽE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO MARK   |TRG IVANA ROBA 4, 5290 |33277192  |
|ŠEMPETER PRI GORICI    |ŠEMPETER PRI GORICI  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO MARMOR  |HOTAVLJE 94, 4224   |16707192  |
|HOTAVLJE         |GORENJA VAS      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO MAVČIČE  |MAVČIČE 102, 4211   |35086831  |
|             |MAVČIČE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO MESTINJE |MESTINJE 19, 3241   |14835363  |
|             |PODPLAT        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO MLADI ROD |ŠOLSKA ULICA 1, 4220  |31136753  |
|             |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO MLADI VRH |POLJANE 100, 4223   |69390789  |
|             |POLJANE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO MOROSTARJI|BLATNA BREZOVICA 052, |57746923  |
|             |1360 VRHNIKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE   |PROLETARSKA 3, 1000  |73151025  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO MOŠNJE  |MOŠNJE 41, 4240    |16232321  |
|             |RADOVLJICA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO MUTA   |MUTA 999, 2366 MUTA  |39415384  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI  |PREŠERNOVA 22, 1000  |14430126  |
|DOM            |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO NINJA   |MAJER 5, 8340 ČRNOMELJ |82984247  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ORLICA  |PAVLOVA VAS 5, 8255  |59098619  |
|PIŠECE          |PIŠECE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO OSNOVNE  |TRŠKA CESTA 66, 3254  |52010007  |
|ŠOLE PODČETRTEK      |PODČETRTEK       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO OŠ    |ŠOLSKA ULICA 015, 1351 |31073298  |
|BREZOVICA         |BREZOVICA PRI     |      |
|             |LJUBLJANI       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA  |LITOSTROJSKA CESTA 4, |53830709  |
|NOGOMETNA ŠOLA LJUBLJANA |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PANTER  |SINJA GORICA 21, 1380 |16418182  |
|CERKNICA         |CERKNICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN |CESTA 24. JUNIJA 15,  |26167182  |
|ČRNUČE          |1231 LJUBLJANA-ČRNUČE |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN |DOLSKO 55, 1261 DOL  |33154686  |
|DOLSKO          |PRI LJUBLJANI     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN |KAMNA GORICA 59, 4246 |44443218  |
|KAMNA GORICA       |KAMNA GORICA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN |OB SUHI 11, 2390 RAVNE |66309581  |
|RAVNE NA KOROŠKEM     |NA KOROŠKEM      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN |RENČE 21, P.P.7, 5292 |58861394  |
|RENČE           |RENČE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN |KVEDROVA CESTA 029,  |32275994  |
|SEVNICA          |8290 SEVNICA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PETROVČE |PETROVČE, 3301     |76731103  |
|             |PETROVČE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PIRAN   |KAJUHOVA 12, 6330   |96829818  |
|             |PIRAN         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PLANICA  |RATEČE 022, 4283    |19737777  |
|             |RATEČE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO POBREŽJE |POBREŽJE 104A, 2284  |22364234  |
|             |VIDEM PRI PTUJU    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PODGORJE |PODGORJE 35, 2381   |83391479  |
|             |PODGORJE PRI SG    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PODLUBNIK |PODLUBNIK 1, PP 131,  |64505782  |
|             |4220 ŠKOFJA LOKA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PODNART  |PODNART 11, 4244    |32132166  |
|             |PODNART        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO POLET SV. |SV. DUH 10, 4220    |36272167  |
|DUH – VIRMAŠE       |ŠKOFJA LOKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO POLJANE  |ZARNIKOVA 3, 1000   |54571987  |
|LJUBLJANA         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO POLJE   |POLJE 356, 1260    |61135470  |
|             |LJUBLJANA-POLJE    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO POLO   |SANTORIJEVA 7, 6000  |37214314  |
|             |KOPER         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO POLYTEAM |POLANŠKOVA 7, 1231   |85879037  |
|             |LJUBLJANA-ČRNUČE    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO POLŽ   |MESTNI TRG 012, 1294  |29580323  |
|VIŠNJA GORA        |VIŠNJA GORA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PONIKVE  |PONIKVE 039 A, 1312  |68608144  |
|             |VIDEM – DOBREPOLJE   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO POVŽ STARA|STARA VRHNIKA 107,   |33745412  |
|VRHNIKA          |1360 VRHNIKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PRAPREČE |POTOŠKA VAS 23, 1410  |41852656  |
|             |ZAGORJE OB SAVI    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PRAVNIK  |TAVČARJEVA 9, 1000   |74441051  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PRŠ VERŽEJ|MLADINSKA 27, 9241   |58103554  |
|             |VERŽEJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PRVAČINA |PRVAČINA 84, 5297   |47267500  |
|             |PRVAČINA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO PUŠENCI  |PUŠENCI 27/A, 2270   |92682677  |
|             |ORMOŽ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO RADENCI  |RADGONSKA C. 10, 9252 |93390467  |
|             |RADENCI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO RADOVLJICA|GORENJSKA C. 26, 4240 |37139878  |
|             |RADOVLJICA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO RAKA   |RAKA 36, 8274 RAKA   |67831583  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO RAŠICA  |SREDNJE GAMELJNE 050, |54186099  |
|GAMELJNE         |1211 LJUBLJANA ŠMARTNO |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO RAZLAG  |TOPLIŠKA CESTA 009,  |35981407  |
|             |8250 BREŽICE      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ROGOZA  |ROGOŠKA CESTA 060,   |79164358  |
|             |2204 MIKLAVŽ NA    |      |
|             |DRAVSKEM POLJU     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ROKOMETNI |OB DOLENJSKI ŽELEZNICI |66016967  |
|KLUB KRIM         |50, 1000 LJUBLJANA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO RUDNIK  |DOLENJSKA C. 115A,   |15019284  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO RUJ DIVAČA|UL. DR. BOGOMIRA    |94473706  |
|             |MAGAJNE 4, 6215 DIVAČA |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO RUŠE   |ŠOLSKA ULICA 016A,   |36213284  |
|             |2342 RUŠE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SELA   |SELA PRI DOBOVI 32/A, |88340783  |
|             |8257 DOBOVA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SINJA   |SINJA GORICA 100, 1360 |95201637  |
|GORICA          |VRHNIKA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SLADKA  |SLADKA GORA 5, 3240  |22615814  |
|GORA           |ŠMARJE PRI JELŠAH   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SLAMNA VAS|SLAMNA VAS 25, 8330  |71466045  |
|             |METLIKA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL   |TRG 9. MAJA 001, 1000 |69116601  |
|BEŽIGRAD         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL   |ŠALKA VAS 4, 1330   |19241704  |
|KOČEVJE          |KOČEVJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL   |CELOVŠKA CESTA 25,   |23435364  |
|TIVOLI          |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SOLKAN  |TRG J. SREBRNIČA 7,  |19432810  |
|             |5250 SOLKAN      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO STOGOVCI |STOGOVCI 23, 9243   |41308425  |
|             |APAČE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO STRAŽIŠČE |JERNEJEVA ULICA 012,  |33822450  |
|             |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO STRMEC  |BIZOVIŠKA C. 6, 1261  |31488986  |
|LJUBLJANA         |LJUBLJANA-DOBRUNJE   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO STROJNSKA |STRAŽIŠČE 15, 2390   |69897069  |
|REKA           |RAVNE NA KOROŠKEM   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO STRUGE  |PRI CERKVI 16, 1313  |96885866  |
|             |STRUGE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SUŠICA  |DOL. PIROŠICA 4A, 8263 |94948615  |
|             |CERKLJE OB KRKI    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTVID  |BOKALOVA ULICA 14,   |40680703  |
|             |1210 LJUBLJANA-ŠENTVID |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARJE PRI|AŠKERČEV TRG 12, 3240 |58192417  |
|JELŠAH          |ŠMARJE PRI JELŠAH   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARJE SAP|LJUBLJANSKA CESTA 49, |37438182  |
|             |1293 ŠMARJE SAP    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO  |KOPNA POT 6, 1000   |40030393  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO  |ŠMARTNO PRI SLOVENJ  |72067381  |
|PRI SLOVENJ GRADCU    |GRADCU 64, 2383    |      |
|             |ŠMARTNO PRI SLOVENJ  |      |
|             |GRADCU         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO  |ROCENSKA 4, 1211 LJ-  |62729977  |
|TACEN           |ŠMARTNO        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ŠOŠTANJ  |KAJUHOVA 15, 3325   |60606576  |
|             |ŠOŠTANJ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ŠT. JURIJ |ŠT. JURIJ 1, 1290   |57809658  |
|             |GROSUPLJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR   |TABOR 13, 1000     |95724010  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR 69 |NA GMAJNI 1, 1210   |46371354  |
|VIŽMARJE-BROD       |LJUBLJANA-ŠENTVID   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO TEAM   |PODBOČJE 95, 8312   |46667865  |
|             |PODBOČJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO TEN-SPORT |KRAIGHERJEVA 58, 2310 |25804561  |
|             |SLOVENSKA BISTRICA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO TINSKO  |SPODNJE TINSKO 2, 3223 |51408694  |
|             |LOKA PRI ŽUSMU     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO TRNOVO  |ZIHERLOVA ULICA 040,  |82757313  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO TRNOVO  |TRNOVO 039, 5252    |24303178  |
|             |TRNOVO PRI GORICI   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO UTRIP   |ZMINEC 73, 4220 ŠKOFJA |85377074  |
|             |LOKA          |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO VIČ    |VIČ 002, 2370     |58325913  |
|             |DRAVOGRAD       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO VITAL   |CESTA V MESTNI LOG 72, |77056027  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO VRHNIKA  |TRŽAŠKA CESTA 009,   |59538988  |
|             |1360 VRHNIKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO VRVAŠI  |GENERALA LEVIČNIKA   |47136847  |
|"VESELJAKI"        |44B, 6000 KOPER    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ZADVOR  |CESTA II. GRUPE    |78576458  |
|             |ODREDOV 43, 1261    |      |
|             |DOBRUNJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ZARJA   |LINHARTOVA CESTA 047, |65715845  |
|LJUBLJANA         |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ZELENCI  |BOROVŠKA CESTA 100A,  |32353154  |
|             |4280 KRANJSKA GORA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ŽABA   |BISTRA 10, 1353    |56122560  |
|BISTRA          |BOROVNICA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ŽABNICA  |ŽABNICA 34, 4209    |46192085  |
|             |ŽABNICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO IN KULTURNO    |OB ZELENI JAMI 11,   |53484754  |
|DRUŠTVO PARKLJI (3837)  |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO KULTURNO PROSVETNO|CESTA STANETA ŽAGARJA |98376284  |
|DRUŠTVO SLEPIH IN     |27, 4000 KRANJ     |      |
|SLABOVIDNIH TOMO ZUPAN  |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO NOGOMETNI KLUB  |CESTA NA STADION B.Š., |28439325  |
|RADGONA          |9250 GORNJA RADGONA  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO REKREATIVNI KLUB |PREGLJEV TRG 15, 1000 |79470068  |
|NOVE FUŽINE        |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO REKREATIVNO    |KEBETOVA 1, 1000    |13279050  |
|DRUŠTVO DR. PETRA DRŽAJA |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO REKREATIVNO    |ŠENTLENART 028, 2382  |75808099  |
|DRUŠTVO MISLINJA     |MISLINJA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO |TRG SVOBODE 15C, P.P. |30146810  |
|RADGONA          |38, 9250 GORNJA    |      |
|             |RADGONA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠTUDENSKI ŠPORTNI KLUB  |CANKARJEVA ULICA 3,  |72439173  |
|ŠMARJE PRI JELŠAH     |3240 ŠMARJE PRI JEŠAH |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TAE KWON DO KLUB HYONG  |LJUBLJANSKA 27, 3000  |18747396  |
|             |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TAE KWON-DO KLUB "UNIOR" |PTC TRŽNICA, C. NA   |47452242  |
|ZREČE           |ROGLO 11J, 3214 ZREČE |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TAE KWON-DO KLUB KORYO  |BRILEJEVA 22, 1000   |15956270  |
|LJUBLJANA         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TAE KWON-DO KLUB SKALA  |GORIŠKA C. 51, 3321  |35904364  |
|VELENJE          |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TAE KWON-DO KLUB ŠKORPIJON|VRHOVCI C. XXXII/7,  |82312320  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TAEKWON DO KLUB CHAGI   |STANEŽIČE 009, 1210  |83991921  |
|LJUBLJANA         |LJUBLJANA ŠENTVID   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TAEKWON DO KLUB SUN    |MALE BRASLOVČE 029B,  |44859155  |
|BRASLOVČE         |3314 BRASLOVČE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TAEKWON DO ZVEZA SLOVENIJE|DEČKOVA 1, 3000 CELJE |84400480  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TAEKWON-DO KLUB LITIJA  |RAČICA 3, 1275 ŠMARTNO |20695756  |
|             |PRI LITIJI       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TAEKWON-DO KLUB RADOVLJICA|GRADNIKOVA CESTA 125, |67705596  |
|             |4240 RADOVLJICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TEKAŠKI KLUB PORTOVALD  |MARKLJEVA UL. 15, 8000 |86433105  |
|             |NOVO MESTO       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TEKAŠKI SMUČARSKI KLUB  |TRŽAŠKA CESTA 009,   |25464230  |
|DEBITEL VRHNIKA      |1360 VRHNIKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TEKAŠKI SMUČARSKI KLUB  |CESTA NA BRDO 30 (P.  |90633067  |
|MERKUR KRANJ       |P. 28), 4000 KRANJ   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TEKAŠKO SMUČARSKI KLUB  |ULICA ZMAGE 30, 5280  |67232434  |
|IDRIJA          |IDRIJA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TEKAŠKO SMUČARSKO DRUŠTVO |CELOVŠKA 25, 1000   |69262926  |
|OLIMPIJA         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TELEMARK KLUB KRANJ    |RUČIGAJEVA 48, 4000  |25295918  |
|             |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TELOVADNO DRUŠTVO PARTIZAN|PREŠERNOVA 23, 4260  |86827324  |
|BLED           |BLED          |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TELOVADNO DRUŠTVO SOKOL  |BIZELJSKA C. 3, 8250  |22720529  |
|BREŽICE          |BREŽICE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIS COLLEGE IZTOK BOMBAČ|JERANOVA 25, 1000   |62960610  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIS KLUB BS       |REGENTOVA CESTA 047,  |83740953  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIS KLUB JELŠINGRAD   |LORGERJEVA 16, 3240  |83851429  |
|ŠMARJE PRI JELŠAH     |ŠMARJE PRI JELŠAH   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIS KLUB MARIJA GRADEC |MARIJA GRADEC 29, 3270 |81525265  |
|             |LAŠKO         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIS KLUB OLIMPIJA    |CELOVŠKA CESTA 025,  |48249327  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIS KLUB PRO TEN    |JADRANSKA 25, 6280   |91825717  |
|             |ANKARAN        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIS KLUB SVOBODA    |GERBIČEVA 61/A, 1000  |86046632  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIS KLUB TENIŠKA    |AŠKERČEVA UL. 15, 3310 |18045367  |
|AKADEMIJA VOLK TOMAŽ   |ŽALEC         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE  |VURNIKOVA 2, 1000   |83932658  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB BOVEC    |LEDINA 5, 5230 BOVEC  |84651393  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB BRANIK    |KAJUHOVA 6A, 2000   |38651068  |
|MARIBOR          |MARIBOR        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB BREZINA   |BREZINA 71B, 8250   |80764207  |
|             |BREŽICE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB BREŽICE   |BIZELJSKA CESTA 11,  |48080136  |
|             |8250 BREŽICE      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB CELJE    |PARTIZANSKA CESTA 003, |96858303  |
|             |3000 CELJE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB GORICA    |BAZOVIŠKA 4A, 5000   |94890978  |
|             |NOVA GORICA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB GORNJA    |PARTIZANSKA CESTA 025, |80868673  |
|RADGONA          |9250 GORNJA RADGONA  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB GROSUPLJE  |LJUBLJANSKA C. 50,   |44319703  |
|             |1290 GROSUPLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB JAKI ŠPORT  |POT K SAVI 45, 1000  |10199306  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB JESENICE   |LEDARSKA UL. 4, 4270  |50250990  |
|             |JESENICE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB KIK GROUP  |MAISTROVA 15A, 1240  |23349174  |
|KAMNIK          |KAMNIK         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB KOPER    |P.P. 204, 6000 KOPER  |72946628  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB KRKA OTOČEC |GRAJSKA CESTA 2, 8222 |93469730  |
|             |OTOČEC         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB KRŠKO    |CESTA KRŠKOIH ŽRTEV  |56187947  |
|             |130 B, 8270 KRŠKO   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB LJUBNO OB  |RORE 026, 3333 LJUBNO |10276092  |
|SAVINJI          |OB SAVINJI       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB METLIKA   |CBE 32, 8330 METLIKA  |23314974  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB MOJSTRANA  |KURIRSKA POT 26, 4281 |93171650  |
|             |MOJSTRANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB PORTOVALD  |ŠEGOVA 106, 8000 NOVO |91948029  |
|             |MESTO         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB RADEČE    |HOTEMEŽ 030, 1433   |14349981  |
|             |RADEČE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB RADENCI   |PIONIRSKA 4, 9252   |13989421  |
|             |RADENCI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB RADOVLJICA  |GORENJSKA CESTA 26,  |99739020  |
|             |4240 RADOVLJICA    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB STRAŽIŠČE  |JERNEJEVA 12, 4000   |93301782  |
|             |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB ŠPORT PLUS  |PETKOVA 2, 1000    |87576376  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB TRIGLAV KRANJ|PARTIZANSKA 22, 4000  |39947262  |
|             |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB TRŽIČ    |KOKRŠKEGA ODREDA 17,  |42499437  |
|             |4294 KRIŽE       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB VRHNIKA   |TRŽAŠKA CESTA 009,   |74337572  |
|             |1360 VRHNIKA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKO DRUŠTVO SLOVAN  |GORTANOVA 21, 1110   |50557106  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKO DRUŠTVO TOP-TEN  |ALOJZA RABIČA 42A,   |83679871  |
|             |4281 MOJSTRANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TEŽKOATLETSKA ZVEZA    |ČESNIKOVA 8, 1000   |15084078  |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|THAI BOXING CLUB SCORPION |HOČEVARJEV TRG 1, 8270 |63544334  |
|KRŠKO           |KRŠKO         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TIMING LJUBLJANA, DRUŠTVO |STANIČEVA 41, 1000   |17482992  |
|ZA IZVAJANJE ŠPORTNIH   |LJUBLJANA       |      |
|PROGRAMOV         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TRAP KLUB SEVNICA     |DOLNJE BREZOVO 33,   |89501489  |
|             |8283 BLANCA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TRIATLON KLUB BOHINJ   |POD RODICO 4, 4264   |87162865  |
|             |BOHINJSKA BISTRICA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TRIATLON KLUB RIBNICA   |MERHARJEVA 1, 1310   |76635805  |
|             |RIBNICA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TRIATLONSKA ZVEZA     |CELOVŠKA 25, 1000   |26966301  |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TRIATLONSKI KLUB LJUBLJANA|ZIHERLOVA 40, 1115   |49594575  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TRIM HOKEJ KLUB      |CELOVŠKA 25, 1000   |28799178  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|UNIVERZITETNA ŠPORTNA   |KERSNIKOVA 6, 1000   |43393861  |
|ZVEZA LJUBLJANA      |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|UNIVERZITETNA ŠPORTNA   |GOSPOSVETSKA 83, 2000 |62604902  |
|ZVEZA MARIBOR       |MARIBOR        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|UNIVERZITETNI HOKEJSKI  |GERBIČEVA 61, 1111   |26063107  |
|KLUB SVOBODA       |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|UNIVERZITETNI KARATE KLUB |PUHOVA 1, 1000     |89593588  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|VATERPOLO KLUB GORICA   |REJČEVA 3, 5000 NOVA  |11845180  |
|             |GORICA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|VATERPOLO KLUB KOPER   |ISTRSKA CESTA 070,   |44333773  |
|             |6000 KOPER       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|VESLAŠKI KLUB ARGO IZOLA |DANTEJEVA ULICA 22,  |88726037  |
|             |6310 IZOLA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|VESLAŠKI KLUB BLED    |ŽUPANČIČEVA 9, 4260  |68468407  |
|             |BLED          |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|VESLAŠKI KLUB IZOLA    |DANTEJEVA 18, 6310   |58636781  |
|             |IZOLA         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|VESLAŠKI KLUB LJUBLJANICA |VELIKA ČOLNARSKA 20,  |79485529  |
|             |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|VESLAŠKI KLUB PIRAN    |SEČA 115, 6320     |74809784  |
|             |PORTOROŽ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|VESLAŠKO DRUŠTVO DRAVSKE |PRI MOTELU 008, 2354  |28320778  |
|ELEKTRARNE        |BRESTRNICA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|VOLLEY CLUB PORTOROŽ –  |KOGOJEVA 19, LUCIJA,  |59442000  |
|PORTOROSE         |6320 PORTOROŽ     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZDRUŽENJE SLOVENSKIH   |METELKOVA 1, 1000   |26611066  |
|KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN  |LJUBLJANA       |      |
|SKAVTOV          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA DRUŠTEV ŠPORTNIH  |GORTANOVA 22, 1000   |41351428  |
|PEDAGOGOV SLOVENIJE    |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ROMOV SLOVENIJE   |ARHITEKTA NOVAKA 13,  |31928323  |
|             |MURSKA SOBOTA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV  |VODNIKOVA 155, 1000  |30141001  |
|ILIRIJA          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV  |OB DOLENJSKI ŽELEZNICI |97616397  |
|KRIM           |50, 1001 LJUBLJANA   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV  |UL. SAVINJSKE ČETE 4, |96876026  |
|OBČINA ŽALEC       |3310 ŽALEC       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV  |CELOVŠKA 25, 1000   |86322117  |
|OLIMPIJA         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV  |POLZELA 10, 3313    |94378851  |
|POLZELA          |POLZELA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV  |NA GRADU 6, 2390 RAVNE |25307100  |
|RAVNE NA KOROŠKEM     |NA KOROŠKEM      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV  |JERNEJEVA ULICA 012,  |18539157  |
|SAVA KRANJ        |4000 KRANJ       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV  |GORTANOVA 21, 1000   |21997438  |
|SLOVAN          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV  |MESTNI TRG 004, 1420  |41148053  |
|TRBOVLJE         |TRBOVLJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ|VIDEM 035, 1312 VIDEM |69056820  |
|DOBREPOLJE        |– DOBREPOLJE      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ|LJUBLJANSKA C. 40A,  |22240250  |
|GROSUPLJE         |1290 GROSUPLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ|SOKOLSKA ULICA 008,  |22515283  |
|IVANČNA GORICA      |1295 IVANČNA GORICA  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA TABORNIKOV OBČINE  |PARTIZANSKA 13, 4000  |56830793  |
|KRANJ           |KRANJ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV |CESTA 24. JUNIJA 23,  |46127984  |
|SLOVENIJE         |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN  |GORTANOVA ULICA 22,  |38927985  |
|MLADINE SLOVENIJE     |P.P. 2757, 1001    |      |
|             |LJUBLJANA – POŠTNI   |      |
|             |PREDALI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽELEZNIČARSKI ŠAHOVSKI  |VERSTOVŠKOVA ULICA 4, |32069740  |
|KLUB MARIBOR LANCOM    |2000 MARIBOR      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽELEZNIČARSKI TENIŠKI KLUB|MILČINSKEGA 2, 1000  |26960249  |
|LJUBLJANA         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽELEZNIČARSKI TENIŠKI KLUB|POPOVIČEVA ULICA 7,  |73117676  |
|MARIBOR          |2000 MARIBOR      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽELEZNIČARSKO ŠPORTNO   |ENGELSOVA 6, 2000   |93023090  |
|DRUŠTVO MARIBOR      |MARIBOR        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽELEZNIČARSKO ŠPORTNO   |ENGELSOVA 6, 2000   |27729109  |
|DRUŠTVO ODBOJKARSKI KLUB |MARIBOR        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽELEZNIŠKO KEGLJAŠKO   |ZALOŠKA 217, 1000   |26458063  |
|DRUŠTVO LOKOMOTIVA    |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKI KEGLJAŠKI KLUB   |TOMŠIČEVA 35, 2380   |24930784  |
|SLOVENJ GRADEC      |SLOVENJ GRADEC     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKI KEGLJAŠKI KLUB   |CESTA LOLE RIBARJA   |16010795  |
|ŠOŠTANJ          |999, 3325 ŠOŠTANJ   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKI KOŠARKARKI KLUB  |PRAŠNIKARJEVA 5, 1210 |68485832  |
|ŠENTVID          |LJUBLJANA-ŠENTVID   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB  |KOSOVELOVA 1, 3000   |28732103  |
|MERKUR CELJE       |CELJE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB  |SADEŽ 24, 8340     |93005474  |
|ČRNOMELJ         |ČRNOMELJ        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB  |POLJE 5, 6310 IZOLA  |99669889  |
|IZOLA           |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB  |KAJUHOVA CESTA 7, 3320 |48482218  |
|KAJUH ŠOŠTANJ       |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB  |PRISOJE 8, 2382    |94329915  |
|MISLINJA         |MISLINJA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB  |PUCONCI 080, 9201   |18976409  |
|PUCONCI          |PUCONCI        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB  |BOKALOVA ULICA 14,   |60948191  |
|ŠENTVID          |1210 LJUBLJANA-ŠENTVID |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB  |CESARJEVA ULICA 038,  |59719532  |
|TPV N.MESTO        |8000 NOVO MESTO    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKI ROKOMETNI KLUB   |CESTA BRATOV MILAVCEV |49319833  |
|BREŽICE          |018, 8250 BREŽICE   |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKI ROKOMETNI KLUB   |MIKLOŠIČEVA 6, P.P.  |57731217  |
|CELJE CELJSKE MESNINE   |143, 3001 CELJE    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKI ROKOMETNI KLUB   |ŠALEŠKA C. 3, 3320   |65603311  |
|VEGRAD VELENJE      |VELENJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO|VODNIKOVA 155, 1000  |62293567  |
|ILIRIJA          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO|SAVLJE 6, 1000     |26252333  |
|JEŽICA          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO|GREGORČIČEVA 18, 5220 |81789521  |
|TOLMIN          |TOLMIN         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
8. člen
Za poglavjem 11. UPRAVIČENCI S PODROČJA ZUNANJIH ZADEV se doda poglavje 12. UPRAVIČENCI S PODROČJA ZDRAVJA z naslednjimi upravičenci:
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO BOLNIKOV S    |PINTARJEVA CESTA 45,  |77045777  |
|FENILKETONURIJO SLOVENIJE |1410 ZAGORJE OB SAVI  |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI|SLOVENSKA CESTA 30,  |26996855  |
|BOLEZNIMI         |1234 MENGEŠ      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO DIABETIKOV GORNJA |PARTIZANSKA C. 5, P.P. |74772392  |
|RADGONA          |28, 9250 GORNJA    |      |
|             |RADGONA        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO DIABETIKOV LENDAVA|RUDARSKA ULICA 19,   |16953487  |
|             |9220 LENDAVA      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO DIABETIKOV NOVO  |ROZMANOVA ULICA 10,  |50581651  |
|MESTO           |8000 NOVO MESTO    |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO DIABETIKOV POSAVJE|GUBČEVA 10 A, 8250   |54473543  |
|BREŽICE          |BREŽICE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO DIABETIKOV SLOVENJ|GOSPOSVETSKA 1, 2380  |12378542  |
|GRADEC          |SLOVENJ GRADEC     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO HEMOFILIKOV    |TAVČARJEVA 2, 1000   |56303319  |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO HRBTENIČARJEV   |SAVINJSKA CESTA 9.A,  |96216964  |
|ZASAVJE          |1420 TRBOVLJE     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO LARINGEKTO-MIRANIH|ZALOŠKA 2, 1000    |68713401  |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO LIGA PROTI    |ULICA STARE PRAVDE 2, |81911688  |
|EPILEPSIJI        |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE |DOLENJSKA C. 43,    |34657649  |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO NA SRCU OPERIRANIH|KORYTKOVA 2, 1000   |64435512  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO OBOLELIH ZARADI  |SREBRNIČEVA 18, 5210  |97172618  |
|AZBESTA          |DESKLE         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ONKOLOŠKIH    |POLJANSKA CESTA 14,  |75350360  |
|BOLNIKOV SLOVENIJE    |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PLJUČNIH IN    |PRIMOŽIČEV 2, 1000   |80238955  |
|ALERGIJSKIH BOLNIKOV   |LJUBLJANA       |      |
|SLOVENIJE         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO PSORIATIKOV    |ENGELSOVA ULICA 6,   |82086796  |
|SLOVENIJE         |2000 MARIBOR      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO SRČNIH BOLNIKOV S |NJEGOŠEVA 4, 1000   |77607538  |
|SPODBUJEVALNIKOM SLOVENIJA|LJUBLJANA       |      |
|– UTRIP          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ŠTUDENTSKI    |STARI TRG 21, 1000   |97827665  |
|KULTURNI CENTER      |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETO |LJUBLJANSKA 5, 2000  |77110188  |
|ČREVESNO BOLEZEN     |MARIBOR        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z |VOJKOVA CESTA 74, 1000 |31911447  |
|GOVORNIM MOTNJAM "VILKO  |LJUBLJANA       |      |
|MAZI"           |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN  |IPAVČEVA 10, 3000   |70255083  |
|VZGOJO ZA ZDRAVJE     |CELJE         |      |
|SLOVENIJE         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN   |CELJSKA CESTA 28, 2380 |86203070  |
|IZVAJANJE POVEZOVANJA NA |SLOVENJ GRADEC     |      |
|PRIJAZNEJŠI OSNOVI ZARJA |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA VEČJO RODNOST |SKRBINŠKOVA 34, 1000  |76133591  |
|IN PLODNOST SLOVENCEV   |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA ZDRAV     |GORENJSKA CESTA 2,   |33759600  |
|OSEBNOSTNI RAZVOJ     |4240 RADOVLJICA    |      |
|RADOVLJICA        |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN|PARTIZANSKA 12, /2,  |70088039  |
|OŽILJA MB         |2000 MARIBOR      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN|DUNAJSKA 65, 1000   |87636484  |
|OŽILJA SLOVENIJE     |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZGORNJESAVINSKIH |PRAPROTNIKOVA 7, 3330 |93809891  |
|DIABETIKOV MOZIRJE    |MOZIRJE        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM |DEREČEVA 41, 1000   |98637428  |
|ŽIVLJENJU         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|EUROPA DONNA-SLOVENSKO  |DUNAJSKA 56, 1000   |71753281  |
|ZDRUŽENJE ZA BOJ PROTI  |LJUBLJANA       |      |
|RAKU DOJKE        |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLO |TESLOVA 17, 1000    |72122064  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KINOLOŠKO DRUŠTVO ZA   |BEZJAKOVA 151, 2341  |89948475  |
|REŠEVALNE PSE MB, REPS MB |LIMBUŠ         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KORONARNO DRUŠTVO SLO   |VRTNA UL. 6, 6000   |82166340  |
|ISTRE           |KOPER         |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KORONARNI KLUB LJUBLJANA |RIHARJEVA 24,1000   |60555084  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|RDEČI KRIŽ SLOVENIJE   |MIRJE 19, 1000     |62922475  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SLOVENSKO DRUŠTVO     |HRVATSKI TRG 2, 1000  |69683174  |
|"TRANSPLANT"       |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC |NEUBERGERJEVA 4, 1000 |16155742  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SLOVENSKO DRUŠTVO ZA   |LJUBLJANSKA ULICA 5,  |58025294  |
|CELIAKIJO         |2000 MARIBOR      |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO   |KOMENSKEGA 4, 1000   |85254061  |
|DRUŠTVO          |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SPOMINČICA-SLOVENSKO   |STUDENEC 48, 1260   |58674721  |
|ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI  |LJUBLJANA – POLJE   |      |
|DEMENCI          |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TREPETLIKA        |ŠIŠENSKA C. 23, 1000  |73931250  |
|             |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZBORNICA FIZIOTERAPEVTOV |ŠMARTINSKA 152, 1000  |48958611  |
|SLOVENIJE         |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZDRUŽENJE BOLNIKOV S   |LINHARTOVA 51, 1000  |85521892  |
|CEREBROVASKULARNO     |LJUBLJANA       |      |
|BOLEZNIJO SLOVENIJE    |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA DRUŠTEV BOLNIKOV Z |POTRČEVA ULICA 16,   |15782638  |
|OSTEOPOROZO SLOVENIJE   |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA DRUŠTEV DIABETIKOV |KAMNIŠKA ULICA 25,   |63238110  |
|SLOVENIJE         |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA DRUŠTEV IN     |VIDOVDANSKA 9,1000   |64578119  |
|MEDICINSKIH SESTER IN   |LJUBLJANA       |      |
|ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV   |            |      |
|SLOVENIJE         |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA DRUŠTEV LEDVIČNIH  |ZALOŠKA 7, 1000    |26545659  |
|BOLNIKOV SLOVENIJE    |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA JOGA DRUŠTEV    |CELOVŠKA CESTA 108,  |67908039  |
|SLOVENIJE         |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA KORONARNIH DRUŠTEV |ULICA STARE PRAVDE 2, |36310760  |
|IN KLUBOV SLOVENIJE    |1000 LJUBLJANA     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA SLOVENSKIH DRUŠTEV |ZALOŠKA 2, 1000    |82183708  |
|ZA BOJ PROTI RAKU     |LJUBLJANA       |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-15/2007/20
Ljubljana, dne 19. aprila 2007
EVA 2007-1611-0097
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost