Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

1054. Sklep o nižjem plačilu vrtca za čas otrokove odsotnosti zaradi upravičenih razlogov, stran 2685.

Na podlagi 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), je Občinski svet Občine Vransko na 3. redni seji 26. 2. 2007 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Občina Vransko prizna dodatni popust oziroma nižje plačilo za čas otrokove odsotnosti zaradi upravičenih razlogov, v primeru bolezni ali poškodbe otroka, ki traja neprekinjeno 30 koledarskih dni ali več, v višini 30% na izračunano ceno plačila po veljavni odločbi, s katero je določen plačilni razred.
2.
Starši lahko za dodatno znižanje zaprosijo enkrat v šolskem letu na osnovi podane vloge za znižanje in predloženega zdravniškega potrdila.
3.
Dodatno znižanje lahko uveljavljajo starši s stalnim prebivališčem v Občini Vransko, za katere je Občina Vransko dolžna kriti razliko med ceno programov in plačilom staršev po veljavni zakonodaji.
4.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 0620/2007
Vransko, dne 26. februarja 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost