Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

1053. Sklep o prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik je uporabnik socialnovarstvene storitve, v korist Občine Vransko, stran 2685.

Na podlagi osmega odstavka 18.a člena in 100.c člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 2/07 - ZSV-UPB2) in 7. točke 28. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04) je Občinski svet Občine Vransko na 3. redni seji dne 26. 2. 2007 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Občinski svet Občine Vransko izrecno zahteva, da pristojni Center za socialno delo v postopkih odločanja o uveljavljanju socialnovarstvenih pravic pomoč družini na domu in pravici do izbire družinskega pomočnika za uporabnike storitev s stalnim prebivališčem v Občini Vransko v celoti upošteva prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine, katerih lastnik je uporabnik, v korist Občine Vransko, ki financira pravice družinskega pomočnika in storitve pomoč družini na domu, na način in pod pogoji, kot je določeno v osmem odstavku 18.a člena, 100.b in 100.c členu Zakona o socialnem varstvu.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Vransko in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1400/2007
Vransko, dne 26. februarja 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost