Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

1052. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2007, stran 2684.

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in 127/06) in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04) je Občinski svet Občine Vransko na 3. redni seji dne 26. 2. 2007 sprejel
S K L E P
o ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2007
1.
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v višini 10,17 EUR za efektivno uro storitve od 1. 2. 2007 dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški vodenja 1,23 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 8,94 EUR/uro.
2.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 5,70 EUR in je sestavljena iz subvencije:
- za stroške vodenja v višini 1,23 EUR/uro in
- 50% cene neposredne oskrbe oziroma 4,47 EUR/uro.
3.
Prispevek uporabnika znaša 4,47 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. februarja 2007 dalje do sprejema novega sklepa.
Št. 1221/2007-5
Vransko, dne 28. februarja 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost