Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007

Kazalo

363. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Razvojnega centra Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče, stran 789.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 128/06) ter nove uvrstitve delovnega mesta direktorje RC Lendava v plačni razred št. 100-1/2006-166 z dne 21. 12. 2006 izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja Razvojnega centra Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
S K L E P
1
Delovno mesto direktorja Razvojnega centra Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče, Glavna ulica 54, 9220 Lendava, se za določitev osnovne plače uvrsti v 43. plačni razred.
2
S tem sklepom se nadomesti sklep o uvrstitvi direktorja razvojnega centra št. 032-0013/2006-BA z dne 25. maja 2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/06.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 014-0008/2006-KGA
Lendava, dne 19. januarja 2006
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.