Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007

Kazalo

348. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev  za leto 2007, stran 772.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in 127/06) objavlja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
R A S T I
elementov cen socialno varstvenih storitev
za leto 2007
I
Rasti posameznih elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2007 znašajo:
– rast stroška izhodiščne plače 1,3%,
– rast drugih stroškov dela 3,23%,
– rast stroškov materiala in storitev 2,8%,
– rast stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja 2,8%.
II
Rasti elementov iz prejšnje točke začnejo veljati 1. februarja 2007.
Št. 01203-57/2005/11
Ljubljana, dne 17. januarja 2007
EVA 2007-2611-0066
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve